Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методичні рекомендації / МЕТОДИЧН_ РЕКОМЕНДАЦ_Ї до розробки програм навч. дисципл_н_18.03.13.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
117.25 Кб
Скачать

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, усні відповіді на семінарських заняттях, аналіз ситуацій, виконання модульних контрольних робіт.

Додаток 3

Зразок оформлення змін до програми навчальної дисципліни

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЗМІНИ ДО ПРОГРАМИ

нормативної (варіативної) навчальної

дисципліни ______________________________________________________

підготовки _______________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму___________________________________________________________

спеціальності_______________________________________________________

  1. Виключити з теми «____________________________» вивчення питань (вказати конкретно)

  2. Включити в тему «_____________________________» вивчення питань (вказати конкретно)

Підстава: (вказати причини внесення змін)

Обговорено та рекомендовано внесення змін науково-методичною комісію факультету______________________________________________________________

(назва факультету)

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

Обговорено та рекомендовано внесення змін кафедрою _______________________

(назва кафедри)

_______________________________________________________________________

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

17