Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методичні рекомендації / МЕТОДИЧН_ РЕКОМЕНДАЦ_Ї до розробки програм навч. дисципл_н_18.03.13.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
117.25 Кб
Скачать

Тема 4. Міжособистісні аспекти лідерства

Лідер і послідовники. Сфера лідерства. Континуум взаємовідносин між лідером і підлеглими. Типи мислення підлеглих. Ступінь активності підлеглих. Стиль поведінки підлеглих у залежності від типу мислення й активності. Вимоги до ефективних підлеглих. Шляхи підвищення ефективності підлеглих згідно Кові. Джерела влади підлеглих. Стратегії впливу підлеглих на лідера. Зворотний зв'язок як засіб розвитку професіоналізму підлеглих. Формування спілки підлеглих як головне завдання лідерів.

Наставництво, консультування та підтримуючі комунікації. Сутність поняття «підтримуючі комунікації». Завдання підтримуючої комунікації. Наставництво та консультування як форми підтримуючої комунікації. Проблеми наставництва та консультування. Бар’єри підтримуючої комунікації. Принципи підтримуючої комунікації. Стратегічна бесіда як форма підтримуючої комунікації. Етапи проведення стратегічної бесіди. Ключові фактори стратегічної бесіди. Різниці між діалогом і дискусією. Лідер як майстер комунікацій. Принципи комунікації в умовах кризи.

Мотивування діяльності персоналу. Огляд сучасних теорій мотивації. Діагностика проблем неефективної роботи. Ознаки кваліфікаційної деградації. Задоволення і результати праці. Модель трудової мотивації. Інтегрована програма мотивування. Рекомендації щодо підвищення ініціативи підлеглих. Стратегії формування поведінки підлеглих. Реорганізація праці як засіб мотивації. Інтегрована модель посилення мотивації.

Влада і вплив як інструменти лідерства. Лідерство, як система фреймів. Сутність поняття «фрейм». Типи фреймів (структурний, людських ресурсів, політичний, символічний). Сутність понять «влада» і «вплив». Рівні влади. Відсутність влади. Зловживання влади. Необхідність влади. Типи влади лідера. Реакція підлеглих на застосування влади (підпорядкування, опір, схвалення). Залежність як ключовий аспект влади. Характеристики ресурсів, що впливають на підпорядкування і владу в організації (значимість, обмеженість, незамінність). Джерела влади лідера. Стратегії впливу (покарання, співпраця, переконання), їх переваги та недоліки. Нейтралізація впливу. Модель влади та впливу.

Тема 5. Групові аспекти лідерства

Надання прав і делегування повноважень. Сутність поняття «надання прав». Значення надання прав. Бар’єри на шляху надання прав. Стратегії надання прав. Сутність понять «делегування», «повноваження», «відповідальність». Процес делегування. Значення делегування. Причини опору делегуванню. Техніка делегування. АБВ-аналіз як метод делегування.

Створення ефективних команд і робота з командою. Сутність поняття «команда». Стадії розвитку команди. Типи і характеристики команд. Управління командою. Віртуальні команди. Глобальні команди. Управління конфліктами. Сутність поняття «конфлікт». Причини конфліктів. Стилі вирішення конфліктів. Техніка вирішення конфліктів у команді.

Управління різноманітністю. Сутність поняття «різноманітність». Необхідність різноманітності. Жіночий стиль лідерства. Глобальна різноманітність. Шляхи підтримання різноманітності. Стадії навчання культурної різноманітності.