Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методичні рекомендації / МЕТОДИЧН_ РЕКОМЕНДАЦ_Ї до розробки програм навч. дисципл_н_18.03.13.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
117.25 Кб
Скачать

Тема 2. Наукові концепції лідерства

Теорії особистісних якостей. Підходи до вивчення особистісних якостей лідера. Основні якості лідера.

Поведінкові теорії. Природа стилів лідерства. Дослідження Курта Левіна. Дослідження Танненбаума-Шмідта. Континуум стилів лідерства. Дослідження Університету штату Огайо. Дослідження Університету штату Мічиган. Решітка лідерства Блейка і Моутон.

Теорія індивідуалізованого лідерства. Етапи розвитку теорії. Модель вертикального диадного зв’язку. Взаємовідносини між лідером і членами групи. Налагодження партнерських стосунків. Системи і мережі.

Ситуаційні теорії. Модель Фідлера. Теорія Херсі і Бланшара. Теорія «шлях-ціль». Модель Врума-Яго. Теорія підміни (нейтралізації) лідерства.

Тема 3. Особистісні аспекти лідерства

Лідер як особистість. Модель особистості. Основні особистісні фактори. Екстраверсія. Чуйність. Сумлінність. Емоційна стабільність. Відкритість досвіду. Локус контролю. Авторитарність. Догматизм. Якості особистості та поведінка лідера.

Емоційний інтелект лідера. Ментальна модель лідера. Припущення та сприйняття як компоненти ментальної моделі. Розвиток мислення як умова зміни ментальної моделі. Фактори, що впливають на розвиток мислення лідера (незалежність мислення, відкритість мислення, системність мислення удосконалення особистості). Види інтелекту за класифікацією Гарднера. Емоції. Групи емоцій. Сутність поняття «емоційний інтелект» (ЕQ). Аспекти емоційного інтелекту. Самооцінка як основа розвитку емоційного інтелекту. Бар’єри самооцінки. Шляхи подолання бар’єрів самооцінки. Концепція межі (границі) сприйнятливості (чутливості). Саморозкриття як засіб подолання бар’єрів самооцінки.

Базові аспекти емоційного інтелекту лідера ("Я-концепції"). Цінності як базовий аспект «Я-концепції». Типи особистісних цінностей за М. Рокичем (термінальні й інструментальні). Модель зрілості системи цінностей Кольберга. Вплив цінностей на поведінку лідера. Моральні аспекти лідерства. Модель культурних цінностей Тромпенаарса. Установка як базовий аспект «Я-концепції». Сутність поняття «установка». Компоненти установок (когнітивні, афективні, поведінкові). Виміри установок по відношенню до змін (толерантність до невизначеності, локус контролю). Види локусу контролю (внутрішній/інтернальний, зовнішній/екстернальний). Вплив установок на поведінку лідера. Стиль пізнання (когнітивні різниці) як базовий аспект «Я-концепції». Концепції стилів пізнання. Модель цілісного мозку Н. Геррманна. Індикатор типів Майерс-Бріггс. Теорія стилів пізнання і циклів навчання Колба. Інтерперсональна (міжособистісна) орієнтація як базовий аспект «Я-концепції». Типи інтерперсональних потреб (участь, контроль, співчуття). Аспекти інтерперсональних потреб (бажання виразити потребу, прагнення отримати бажане).Типи інтерперсональної несумісності (взаємна, творча, за обміном).

Управління особистісним стресом. Модель стресу. Типи стресорів. Реакція на стрес. Стійкість до стресів. Види стійкості до стресу (фізіологічна, психологічна, соціальна). Стратегії управління стресом.

Змістовий модуль 2. Міжособистісні, групові та внутрішньоорганізаційні аспекти лідерства