Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цивільний захист / Цивільний захист Заоч. Фін. 2011.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.26 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Умова типової задачі та її розв’язання

У промисловій зоні із ЩЗО 23% на ВПНО може відбутися вибух газу пропану у приміщенні газоконденсатного цеху, де зберігається 300 т зрідженого пропану.

Визначити:

 1. Можливий ступінь руйнувань будівель столярного цеху зі збірного залізобетону, який знаходиться на відстані 800 м від ВПНО.

 2. Можливу пожежну небезпеку після вибуху, якщо столярний цех має будівлю із вогнетривкістю несучих стін 2 год, а перекриття – 0,75 год.

 3. Ступінь можливих ушкоджень людей, які працюють у багатоповерховій будівлі столярного цеху.

Вихідні дані:

а) Дані умови задачі:

γ = 23%; mГ = 300 т;

L = 800 м.

б) Табличні дані та рекомендовані параметри:

Третя зона ОГВ;

= 25 кПа; RI = 117 м;

R = 199 м.

Розв’язання

Послідовність рішення задачі

1. Визначаємо за формулами (1) та (2) радіуси можливих зон осередку газового вибуху (ОГВ).

За формулою (1):

м (< 800 м);

за формулою (2):

м (< 800 м),

тобто наш об’єкт при аварії потрапляє у 3-ю зону ОГВ.

2. Знаходимо для 3-ї зони ОГВ за допомогою рис. 2 (Додаток А.2) величину надлишкового тиску .

Із рис. 2 для відстані L = 800 м та маси пропану 300 т маємо: = 25 кПа.

3. За табл. (Додаток Б.1) визначаємо, що будівля зі збірного залізобетону від повітряно-ударної хвилі (ПУХу) в осередку газового вибуху із = 25 кПа отримає середні руйнування.

4. За табл. (Додаток Б.2). визначаємо, якого характеру руйнування очікуються при аварії.

У категорії «середні» : руйнування даху, легких внутрішніх перегородок, у капітальних стінах з’являються тріщини. Пошкодження і деформація основних деталей, електропроводки, приладів автоматики, тріщини у трубопроводах.

5. Визначаємо категорію пожежної небезпеки виробництва.

За табл. (Додаток Б.3) знаходимо, що столярний цех відноситься до категорії «В» пожежної небезпеки виробництва.

6. Визначаємо ступінь вогнестійкості будівлі цеху.

За табл. (Додаток Б.2) знаходимо, що будівля із збірного залізобетону (матеріал неспалимий) із наведеним в умові задачі значенням границі вогнетривкості стін та перекриттів має ІІІ ступінь вогнетривкості.

7. Оцінюємо можливу пожежну обстановку на ділянці, де розташований столярний цех.

За табл. (Додаток Б.5) визначаємо, що для виробництва категорії «В», ІІІ ступеня вогнестійкості будівель при надлишковому тиску = 25 кПа і щільності забудови об’єкта (ЩЗО) γ = 23% можна очікувати:

 1. у перші 30 хв після вибуху – окремі пожежі;

 2. через 1–2 години після вибуху окремі пожежі можуть перерости у суцільну.

Висновок: після вибуху в районі столярного цеху очікуються окремі пожежі з подальшим переростанням їх у суцільну пожежу.

8. Оцінюємо ступінь ураження людей у будівлі цеху від надлишкового тиску (пряма дія) ПУХу.

Ударна хвиля проникає у приміщення крізь вибиті вікна і двері.

За табл. Д30 визначаємо, що при = 25 кПа люди можуть отримати легкі травми.

9. Оцінюємо ступінь можливого ураження людей через непряму дію ПУХу.

У п.3 розв’язання ми отримали, що будівля столярного цеху отримує середні руйнування. З характеристики цих руйнувань, що випливають із табл. (Додаток Б.6), бачимо, що вибиття вікон і дверей, руйнування даху і пошкодження внутрішніх перегородок може викликати суттєві враження персоналу через непрямі дії ПУХу.

Висновок: через пряму та непряму дії ПУХу виробничий персонал може отримати легкі травми та пошкодження уламками скла, елементами пошкоджених конструкцій і обладнання.

10. Підсумкова таблиця.

За результатами виконання п.п.1–9 розв’язку задачі складаємо підсумкову таблицю проведеної оцінки можливих наслідків аварії на ВНО.

11. Рекомендації, спрямовані на зменшення наслідків вибуху на нашому виробничому об’єкті:

 1. Порушити питання перед відповідними наглядовими органами про перенесення ВНО на більшу відстань або зменшити запас вибухонебезпечної речовини, що зберігається.

 2. Передбачити укладання необхідних договорів страхування ризиків та можливих втрат на випадок вибуху.

 3. Укріпити конструкцію будівель додатковим установленням колон, ферм, підкосів тощо.

 4. Змінити спосіб прокладання комунікацій, трубопроводи та кабельні лінії прокласти під землею.

 5. Створити резерв контролю вимірювальної апаратури.

 6. Установити на вікнах захисні сітки, щоб розбите скло не потрапляло в приміщення цеху.

Таблиця 2.1