Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цивільний захист / Цивільний захист Заоч. Фін. 2011.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.26 Mб
Скачать

5. Список рекомендованої літератури

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

  1. ДБН-97 Державні будівельні норми України – Київ. – Держ. Стандарт. – 1999.

  2. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Київ. – Мінрегіонбуд. України – 2010.

  3. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях” – Київ – Держ. Стандарт. – 1999.

  4. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно-небезпечних виробництв з урахуванням ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного походження. // Видавництво Національної академії наук України, Ради по вивченню продуктивних сил України, Міністерство з надзвичайних ситуацій України –Київ. – 1997 р.

  5. Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24.06.04.

  6. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 08.06.2000.

  7. Закон України ”Про державний матеріальний резерв” від 24 січня1997.

  8. Закон України “ Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань” від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

  9. Закон України “ Про охорону здоров'я”. – К. – 1992.

  10. Закон України “ Про пожежну безпеку”. – К. – 1993.

  11. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

  12. Закон України “ Про охорону здоров'я”. – К. – 1992.

  13. Закон України “Про цивільну оборону України”. – К.Голос України, 06.03.1993.(додаток – 24.03.1999).

  14. Закон України “ Про державний матеріальний резерв” від 24.01.97 № 51/97-ВР (Із зм. і доп., внесеними Законами України від 18.11.97 № 642/97-ВР, від 16.07.99. – №988-XIV, від 11.05.00. – №1709-III, від 16.02.98 №174).

  15. Закон України “ Про правовий режим воєнного стану”. – К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

  16. Закон України “ Про захист людини від інфекційних хвороб”. – К. 06.04.2000. №1645-III.

  17. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”. – К.18.01.2001.-№2245- III.

  18. Закон України "Про охорону атмосферного повітря". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 50.– с. 678.

  19. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.00. – №08-III.

  20. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – с. 546.

  21. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 13. – с. 177.

  22. Закон України "Про тваринний світ". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 18. – с. 191.

  23. Закон України "Про екологічну експертизу". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 8. – с. 54.

  24. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000. – №107.

  25. Закон України “ Про аварійно – рятувальні служби”. - К.Урядовий кур’єр, 14.12.1999. – №1281.

  26. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. - К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. – №149.

  27. Закон України ”Про державний матеріальний резерв” від 24 січня1997.

  28. Закон України „Про правові засади цивільного захисту” від 4 червня 2004. – № 1859-IY.

  29. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно-небезпечних виробництв з урахуванням ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного походження. Видавництво Національної академії наук України, Ради по вивченню продуктивних сил України, Міністерство з надзвичайних ситуацій України. - Київ. – 1997.

  30. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

  31. Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів затвердженої наказом МНС України від 23.02.06. – № 98.

  32. Наказ МНС “Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки” від 06.08.2002. – № 186, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002. –№ 708/6996.

  33. Наказ МНС “Про затвердження порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту від бойових отруйних речовин” від 03.02.2005. – № 59, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2005. – № 222/10502.

  34. Наказ Держатомрегулювання та МНС “Про затвердження плану реагування на радіаційні аварії” від 17.05.2004. – №87/211, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 червня 2004. – № 720/9319.

  35. Наказ “Про введення в дію Методики спостереження щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки” від 06.08.02. – № 186.

  36. Наказ “Про затвердження Положення про обласні центри з гідрометеорології” Мінприроди України від 24.12.04. – № 520.

  37. Наказ Держнагдлядохоронпраці ДНАОП “Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій” від 17.06.99. – № 112.

  38. Наказ Держатомрегулювання та МНС “Про затвердження плану реагування на радіаційні аварії” від 17.05.04. – №87/211.

  39. Наказ Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мін природи, МНС, Держгірпромнагляду “Про затвердження Комплексного плану заходів із забезпечення техногенно-екологічної безпеки на хімічно-небезпечних об’єктах України на 2008-2013 роки “ від 27.03.2008. – №172/184/158/239.

  40. Наказ Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мін природи, МНС, Держгірпромнагляду “Про затвердження Комплексного плану заходів із забезпечення техногенно-екологічної безпеки на хімічно-небезпечних об’єктах України на 2008-2013 роки “ від 27.03.2008. – №172/184/158/239.

  41. Наказ МОЗ “Про затвердження Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97)” із доповненнями, затвердженими постановою Головного санітарного лікаря України від 12.07.2000 . – № 166.

  42. Наказ Державного Комітету України з нагляду за охороною праці “Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) “ від 17.06.1999. – № 112.

  43. Наказ Міністерства з надзвичайних ситуацій України “Про затвердження Порядку створення і функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту“ від 03.11.04. – №145, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.04. – №1581/10180.

  44. Постанова КМ України “Положення про цивільну оборону” від 10.05.1994. – №299.

  45. Постанова КМ  України “Про затвердження класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями“ від  24.03.04. – № 368.

  46. Постанова КМ України “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” від 16.02.98 №174 (Із зм. і доп., внесеними постановами КМ України від 24.09.99 №1763, від 21.10.99. – №43.

  47. Постанова “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля від 30.03.98. – № 391.

  48. Постанова КМ України “Про порядок формування розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями Державного резерву” від 08.10.97. – №1129.

  49. Постанова КМ України “Про номенклатуру та обсягів продукції Державного матеріального резерву” від 07.08.98. – №1245-46.

  50. Постанова КМ України “ Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та створення запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” від 15.04.97. – №338-027.

  51. Постанова КМ України “Про затвердження особливостей формування та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву” від 29.01.98. – №100-03.

  52. Постанова КМ України “ Про затвердження Положення про організацію оповіщення і звя’зку у надзвичайних ситуаціях” від 15.02.99. – №2.

  53. Постанова КМ України “Про Основні засади створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру” від 5.10.98. – №1599.

  54. Постанова КМ України ” Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” К.03.08.1998. – №1198.

  55. Постанова КМ України ”Про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру” від 26.10. 2001. – №143.

  56. Постанова КМ України “Про порядок використання коштів резервного фонду бюджету” від 29.03.2002. – №415.

  57. Постанова КМ України “Про затвердження методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру“ від 04.06.2003. – № 862.

  58. Постанова КМ України “ Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями” від 24.03.2004. – № 368

  59. Постанова КМ України “Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації НС техногенного та природного характеру та їх наслідків” від 29.03.2001. – №308.

  60. Указ Президента України “Про систему реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах” від 15.06.01. – №436/2001.

  61. Указ президента України “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру” від 09.02.2001. – №80/2001.