Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цивільний захист / Цивільний захист Заоч. Фін. 2011.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.26 Mб
Скачать

Internet-джерела

 1. Верховна Рада Україниhttp://www.rada.kiev.ua .

 2. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» http://www.nau.ua

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua,www.osvita.com.

 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофиhttp://www.mns.gov.ua/.

 7. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/(російською мовою).

 8. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua.

 9. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/(англійською мовою).

 10. Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду) http://www.dnop.kiev.ua

 11. Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України http://www.social.org.ua

 12. Північноатлантичний альянс (НАТО)http://www.nato.int.

 13. Постійне представництво України при ООНhttp://www.uamission.org.

 14. Рада національної безпеки і оборони Україниhttp://www.rainbow.gov.ua.

 15. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

 16. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

 17. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

 18. Библиотека безопасного труда МОТ. http://base.safework.ru/safework

 19. Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ http://base.safework.ru/iloenc

 20. Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) http://www.iacis.ru

 21. Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ» http://www.budinfo.com.ua

Додаток А.1

Рис.1. Залежності тиску насичених парів СДОР(ОР) від температури повітря: 1) фосген; 2) сірчистий ангідрид; 3) хлор; 4) аміак

Додаток А.2

Рис.2. Графіки залежності надлишкового тиску Р від кількості пропану Q i відстані до центру вибуху L

Додаток Б.1

Таблиця № 1

Ступінь руйнування об’єкта залежно від надлишкового тиску ПУХу Δр, Кпа

Елементи об’єкта

Ступінь руйнувань

слабкі

середні

сильні

повні

1. Виробничі, адміністративні будівлі та споруди

1.

Бетонні та залізобетонні будинки та споруди, антисейсмічні споруди

25–35

80–120

150–200

> 200

2.

Споруди з легким металевим каркасом і безкаркасні споруди

10–20

20–30

30–50

50–70

3.

Промислові будівлі з металевим каркасом

10–20

20–30

30–40

40–0

4.

Споруди зі збірного залізобетону

10–20

20–30

40–45

30–60

5.

Складські цегляні будівлі

10–20

20–30

30–40

40–50

6.

Адміністративні багатоповерхові будівлі з металевим або залізобетонним каркасом

20–30

30–40

40–50

50–60

7.

Цегляні малоповерхові будівлі (1–2 поверхи)

8–15

15–25

25–35

35 45

8.

Цегляні багатоповерхові будівлі (три поверхи та більше)

8–12

12–20

20–30

30–40

2. Деякі види обладнання

1.

Верстати важкі

25–40

40–60

60–70

2.

Верстати середні

15–25

25–35

35–45

3.

Верстати легкі

6–15

15–25

4.

Підйомні крани

20–30

30–50

50 ‑ 70

> 70

5.

Електродвигуни

30–50

50–70

80– 90

6.

Трансформатори

20–30

30–50

50–60

> 60

7.

Контрольно-вимірювальні прилади

5– 10

10–20

20–30

> 30

3. Комунально-енергетичні мережі та споруди

1.

Газгольдери та наземні резервуари хімічних речовин

15– 20

20–30

30–40

> 40

2.

Наземні металеві резервуари та ємності

30– 40

40–70

70–90

> 90

3.

Кабельні наземні мережі

10–30

30–50

50–60

> 60

4.

Трубопроводи наземні

20

50

130

>150

5.

Трубопроводи на естакадах

20–30

30–40

40–50

>50

Додаток Б.2

Таблиця № 2

Характеристика руйнувань будівель та обладнання

з/п

Ступінь руйнувань

Виробничі та адміністративні будівлі

Промислове обладнання (верстати, двигуни, прилади та ін.)

1.

Слабкі

Руйнування дверних та віконних прорізів, зривання покрівлі даху

Пошкодження окремих елементів обладнання, важелів управління, вимірювальних приладів.

2.

Середні

Руйнування даху, легких внутрішніх перегородок, в капітальних стінах з’являються тріщини

Пошкодження і деформація основних деталей, електропроводки, приладів автоматики, тріщини в трубопроводах

3.

Сильні

Значне деформування несучих конструкцій, руйнування більшої частини перекриттів і стін

Зміщення з фундаменту і деформація верстатів, тріщини в деталях, розриви в кабельних мережах і трубопроводах

Додаток Б.3

Таблиця № 3

Категорії пожежної небезпеки виробництв

Категорія

Приклади виробництв

А

Цехи обробки металевого натрію і калію, водневі станції, склади балонів з горючими газами, склади бензину, приміщення стаціонарних кислотних і лужних акумуляторів та ін.

Б

Цехи з виготовлення вугільного пилу, цехи обробки синтетичного каучуку, мазутні господарства електростанції та ін.

В

Деревообробні цехи, цехи текстильної та паперової промисловості, склади паливно-мастильних матеріалів, закриті склади вугілля, гаражі та ін.

Г

Ливарні цехи, кузні, зварювальні цехи, цехи гарячої прокатки металів, цехи термічної обробки металів, головні корпуси електростанцій та ін.

Д

Механічні цехи холодної обробки металів, інструментальні цехи, цехи холодної переробки м’ясо-молочної продукції, насосні та водоприймальні пристрої електростанцій та ін.

Додаток Б.4

Таблиця № 4

Ступені вогнестійкості будівель

Ступінь

Елементи будівель

Несучі стіни

Перекриття

Перегородки

(несучі)

I

Неспалимі; 3 год

Неспалимі; 1,5 год

Неспалимі; 1 год

II

Неспалимі; 2,5 год

Неспалимі; 1 год

Неспалимі; 0,25 год

III

Неспалимі; 2 год

Важкозаймисті; 0,75 год

Важкозаймисті;

0,25 год

IV

Важкозаймисті; 0,5 год

Важкозаймисті; 0,25 год

Важкозаймисті;

0,25 год

V

Спалимі

Спалимі

Спалимі

Примітка: Цифрами позначено границю вогнестійкості, що визначається часом від початку виливу вогню на конструкцію до моменту виникнення у ній наскрізних тріщин, або досягнення температури 2000С на її протилежній поверхні.

Додаток Б.5

Таблиця № 5

Можлива пожежна обстановка після вибуху

з/п

Характеристика забудови та категорія пожежної небезпеки

Ступінь вогнестійкості будівель

Очікувана пожежна обстановка

упродовж перших

30 хв

через 1–2 год після вибуху

1.

Міська забудова або виробничі приміщення, будівлі та споруди категорії пожежної безпеки В, Г, Д

IV, V

10–20

Окремі пожежі

Суцільні пожежі при ЩЗО ≥ 20%

> 20

Окремі пожежі

Суцільні пожежі при ЩЗО ≥ 10%

III

20–50

Окремі пожежі

Суцільні пожежі при ЩЗО ≥ 20%

I, II

20–50

Окремі пожежі

Суцільні пожежі при ЩЗО ≥ 30%

2.

Виробничі об’єкти категорій пожежної безпеки А і Б.

10–50

Окремі пожежі, що швидко перетворюються на суцільні і супроводжуються вибуха­ми виробничого устаткування

Додаток Б.6

Таблиця № 6

Ступінь ураження людей залежно від величини

надлишкового тиску

з/п

Ступінь травмування

Характеристика ураження

1.

20–40

Легкі

Легка контузія організму, часткова втрата слуху, вивихи кінцівок

2.

40–60

Середні

Середні контузії, ушкодження органів слуху, кровотеча з носа і вух, переломи кінцівок

3.

60–100

Важкі

Сильні контузії, враження внутрішніх органів і мозку, важкі переломи кісток

4.

> 100

Надважкі

Від отриманих травм більшість людей гине