Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
60
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
192.51 Кб
Скачать

5.2. Спорудження бурових установок і бурових будівель

5.2.1. Норми часу на спорудження бурових установок враховують такі умови: бурова вишка металева, розбирається на секції. Буровий агрегат розбирається або по частинах, або блоками. Бурова будівля - утеплена. Норми розраховано для груп свердловин номінальною глибиною 300, 500, 800, 1200, 1500 та 2000 метрів.

5.2.2. Склад (зміст) робіт при спорудженні бурової установки:

розбивка місць розташування бурової установки, очисної системи та привишкових споруд; вирівнювання поверхні майданчика; улаштування вузлів циркуляційної системи та фундаментів; навантаження, розвантаження блоків бурової вишки, агрегатів і обладнання, бурової будівлі, інструменту та інших вантажів з укладанням на транспортні засоби; перевезення необхідних матеріалів, агрегатів, блоків бурового обладнання, інструменту та інших вантажів у районі робіт на відстань до 1 км; виготовлення дерев’яних щитів; збирання будівлі; оснащення бурової будівлі освітлювальним, опалювальним та іншим необхідним устаткуванням і пристосуван-нями; збирання бурових вишок, агрегатів, устаткування; розбирання колон буриль-них труб; улаштування заземлень бурової установки та електроустаткування; заповнення відстійника промивальною рідиною.

5.2.3. Норми часу на спорудження стаціонарних і пересувних бурових устано-вок наведено в таблиці 5.3. Норми витрат транспорту в машино-змінах при спорудженні бурових установок з перевезенням вантажів на відстань до 1 км і на переміщення вантажів на кожний наступний кілометр наведено в таблиці 5.4.

5.2.4. Норми витрат лісоматеріалів при спорудженні бурових установок наве-дено в кубічних метрах на одну бурову установку (таблиця 5.5). Ці норми диференційовано щодо груп глибин свердловин. Норми витрат інших матеріалів при спорудженні бурових установок наведено в таблиці 5.6.

5.2.5. Склад (зміст) робіт при спорудженні бурової будівлі:

виготовлення дерев’яних щитів та елементів каркасу; збирання будівлі, оснащення її освітлювальним, опалювальним та іншим необхідним устаткуванням, пристосуваннями та технологічною оснасткою; навантаження, розвантаження необхідних матеріалів; перевезення матеріалів для будівництва й облаштування

бурової будівлі на відстань до 1 км.

5.2.6 Склад (зміст) робіт при переміщенні вантажів на відстань понад враховану нормами:

супроводження вантажів при перевезенні на кожний наступний кілометр, виконання в дорозі необхідних робіт.

5.2.7. Норми часу на спорудження бурових будівель наведено в таблиці 5.7, норми витрат транспорту - в таблиці 5.8, норми витрат лісоматеріалів - в таблиці 5.9.

Т а б л и ц я 5. 3

НОРМИ ЧАСУ НА СПОРУДЖЕННЯ СТАЦІОНАРНИХ І ПЕРЕСУВНИХ БУРОВИХ УСТАНОВОК НА ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ

у верстато-змінах на 1 бурову установку

Група свердловин за

С п о с і б

Норма часу на:

Но-

номінальною глибиною

м о н т а ж у:

перевезення

мер

при середньому діаметрі,

спо-

на кожний

мм:

бурової

бурового

руд-

кілометр по-

ряд-

від

від

жен-

над відстань,

ка

до

133

251

вишки

агрегату

ня

враховану

132

до

до

нормами на

250

350

спорудження

1

2

3

4

5

6

7

8

1

300

100

-

по деталях

по частинах

22,76

0,43

2

300

100

-

по секціях

блоками

17,32

0,43

3

500

300

100

по деталях

по частинах

32,72

0,51

4

500

300

100

по секціях

блоками

25,47

0,51

5

800

500

300

по деталях

по частинах

35,01

0,51

6

800

500

300

по секціях

блоками

27,76

0,51

7

1200

800

500

по деталях

по частинах

42,98

0,60

8

1200

800

500

по секціях

блоками

31,67

0,60

9

1500

1200

-

по деталях

по частинах

44,69

0,60

10

1500

1200

-

по секціях

блоками

33,38

0,60

11

2000

1500

-

по деталях

по частинах

48,40

0,68

12

2000

1500

-

по секціях

блоками

37,09

0,68

П р и м і т к а : в зимовий період (див. додаток 5) до норм часу застосовується поправочний коефіцієнт 1,10.

Т а б л и ц я 5. 4

НОРМИ ВИТРАТ ТРАНСПОРТУ НА СПОРУДЖЕННЯ

стаціонарних і пересувних бурових установок на поверхні землі

в машино-змінах на спорудження 1 бурової установки

Група свердловин за номінальною

Норми витрат транспорту на

Номер

глибиною, м, при середньому діаметрі, мм

переміщення на

спо-

кожний кілометр

рядка

до 132

від 133

від 251

руд-

понад відстань,

до 250

до 350

ження

враховану нормами

на спорудження

1

2

3

4

5

6

1

300

100

-

0,790

0,430

П р о д о в ж е н н я т а б л и ц і 5. 4

Група свердловин за номінальною

Норми витрат транспорту на

Номер

глибиною, м, при середньому діаметрі, мм

переміщення на

спо-

кожний кілометр

рядка

до 132

від 133

від 251

руд-

понад відстань,

до 250

до 350

ження

враховану нормами

на спорудження

1

2

3

4

5

6

2

500

300

100

0,986

0,470

3

800

500

300

1,071

0,514

4

1200

800

500

1,357

0,729

5

1500 - 2000

1200

800

1,586

0,770

П р и м і т к и :1. В зимовий період (див. додаток 5) до норм застосовується поправочний коефіцієнт 1,10.

2. При спорудженні бурових установок додатково передбачаєть- ся використання автомобільного крана типу АК-8 або йому подібного за вантажопідйомністю з нормою витрат часу в машино-змінах, яка дорівнює 50 % від норми витрат транспорту, наведеної в цій таблиці.

Т а б л и ц я 5. 5

НОРМИ ВИТРАТ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ НА СПОРУДЖЕННЯ

стаціонарних і пересувних бурових установок з металевим копром

в м3 на 1 бурову установку

Середній

Г р у п а с в е р д л о в и н

діаметр

з а н о м і н а л ь н о ю

Но-

свердло-

г л и б и н о ю,

мер

Н а й м е н у в а н н я

вини, мм:

м :

до 132

300

500 - 800

1200-1500

ряд-

м а т е р і а л і в

від 133

ка

до 250

100

300 - 500

800 - 1200

від 251

до 350

-

100 - 300

500 - 800

1

2

3

4

5

6

1

Брус хвойних порід, обрізний,

ІІІ сорт

-

-

5,40

2

Брус хвойних порід, необріз-

ний, ІІІ сорт (250 х 250 мм)

4,55

3,76

-

П р о д о в ж е н н я т а б л и ц і 5. 5

Середній

Г р у п а с в е р д л о в и н

діаметр

з а н о м і н а л ь н о ю

Но-

свердло-

г л и б и н о ю,

мер

Н а й м е н у в а н н я

вини, мм:

м :

до 132

300

500 - 800

1200-1500

ряд-

м а т е р і а л і в

від 133

ка

до 250

100

300 - 500

800 - 1200

від 251

до 350

-

100 - 300

500 - 800

1

2

3

4

5

6

3

Пиломатеріали хвойних порід,

обрізні, IV сорт

7,30

11,90

17,50

Т а б л и ц я 5. 6

НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ ПРИ СПОРУДЖЕННІ

бурових установок і бурових будівель (крім лісоматеріалів)

на 1 спорудження бурової установки,

на 1 бурову будівлю

Н а й м е н у в а н н я

Оди-

Група свердловин за глибиною, м

ряд-

ниця

100

300

500 -

1200 -

ка

м а т е р і а л і в

виміру

800

2000

1

2

3

4

5

6

7

Електроматеріали

1

Вимикачі

шт.

4

5

8

8

2

Електропровід ПРК 500В

м

20

30

50

60

3

Запобіжники плавкі

шт.

1

1

1

1

4

Лампи електричні

шт.

4

5

8

8

5

Патрони електричні

шт.

4

5

8

8

6

Провід ГРШЕ 4 мм2

500 В

м

15

20

20

20

7

Ролики фарфорові

шт.

40

60

80

80

Інші матеріали

8

Болти з гайками

кг

10

10

30

40

9

Гравій

т

-

-

2,2

2,2

10

Замазка віконна

кг

1,5

2

5

5

П р о д о в ж е н н я т а б л и ц і 5. 6

Н а й м е н у в а н н я

Оди-

Група свердловин за глибиною, м

ряд-

ниця

100

300

500 -

1200 -

ка

м а т е р і а л і в

виміру

800

2000

1

2

3

4

5

6

7

11

Канат сталевий

м

25

37

76

93

12

Петлі дверні

компл.

2

2

2

2

13

Пісок

т

-

-

0,81

0,81

14

Повсть будівельна,

шлаковата

м2

40

75

90

90

15

Ручки - скоби дверні

шт.

4

4

4

4

16

Скло 2,5 мм

м2

3

4

8

12

17

Скоби будівельні

кг

50

70

125

150

18

Толь

м2

30

45

50

60

19

Цв’яхи дротяні

кг

35

45

55

60

20

Цемент М-300

т

-

-

0,37

0,37

21

Шурупи різні

кг

0,2

0,3

1,0

1,0

Т а б л и ц я 5. 7

НОРМИ ЧАСУ НА СПОРУДЖЕННЯ БУРОВИХ БУДІВЕЛЬ

у верстато-змінах на 1 бурову будівлю

Г р у п а с в е р д л о в и н

Норма часу на:

Но-

за номінальною глибиною, м,

перевезення на

мер

при середньому діаметрі, мм:

кожний кілометр

споруд-

понад відстань,

ряд-

до 132

від 133

від 251

ження

враховану

ка

до 250

до 350

нормами на

спорудження

1

2

3

4

5

6

1

300

100

-

8,69

0,09

2

500

300

100

10,82

0,18

3

800

500

300

10,82

0,18

4

понад 800

-

-

11,49

0,18

П р и м і т к а : в зимовий період (див. додаток 5) до норм часу, наведених у графах 5 та 6, застосовується поправочний коефіцієнт 1,10.

Т а б л и ц я 5. 8

НОРМИ ВИТРАТ ТРАНСПОРТУ

при спорудженні бурових будівель

у машино-змінах на спорудження 1 бурової будівлі

Г р у п а с в е р д л о в и н

Н о р м а в и т р а т

з а н о м і н а л ь н о ю г л и б и н о ю,

т р а н с п о р т у н а :

м,

переміщення

п р и с е р е д н ь о м у д і а м е т р і,

на кожний

Номер

мм:

кілометр

понад

рядка

спорудження

відстань,

до 132

від 133

від 251

враховану

до 250

до 350

нормами

на

спорудження

1

2

3

4

5

6

1

300

100

-

0,790

0,430

2

500

300

100

0,986

0,470

3

800

500

300

1,071

0,514

4

1200

800

500

1,357

0,729

5

1500 - 2000

1200

800

1,586

0,770

П р и м і т к и : 1. В зимовий період (див. додаток 5) до норм застосовується поправочний коефіцієнт 1,10.

2. При спорудженні бурових будівель використовується автомо- більний кран типу АК-8 або йому подібний за вантажопід- йомністю з нормою витрат часу в машино-змінах, яка дорів- нює 50 % від норми витрат транспорту, наведеної в цій таблиці.

Т а б л и ц я 5. 9

НОРМИ ВИТРАТ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

при спорудженні бурових будівель

(тип бурової будівлі - дощата або дощато-щитова)

в м3 на 1 бурову будівлю

Номінальна глибина

Номер

Н а й м е н у в а н н я

свердловини, м

рядка

м а т е р і а л і в

100 - 300

500 - 800

1200-

2000

1

2

3

4

5

1

Брус хвойних порід необрізний, ІІІ с.,

для лаг та балок (250 х 250 мм)

3,30

4,18

4,84

2

Брус хвойних порід необрізний, ІІІ с.,

для каркаса (150 х 150 мм)

4,95

6,60

7,48

3

Пиломатеріали листяних порід обрізні

(20 мм), ІІІ с., для стін

2,24

2,82

3,20

4

Пиломатеріали хвойних порід обрізні

(30 мм), IV c., для даху

1,19

1,65

1,80

5

Пиломатеріали хвойних порід обрізні

(40 мм), ІІІ с., для підлоги

1,58

2,20

2,64

6

Пиломатеріали хвойних порід обрізні

(40 мм), ІІІ с., для дверей та вікон

0,44

0,44

0,44

П р и м і т к а : норми витрат лісоматеріалів наведено для утеплених бурових будівель. При спорудженні неутеплених бурових будівель норми витрат пиломатеріалів для стін, дверних та віконних блоків зменшуються вдвічі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 13 БУРІННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН