Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КП / пример 7.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
466.94 Кб
Скачать

6. Дата видачі завдання__14.09.2005_____________________________________________________________

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсового проекту містить 28 сторінок, 20 рисунків, 1 таблиці, 4 джерела.

Об’єктом розробки є система підпорядкованого тиристорного електроприводу постійного струму з двигуном незалежного збудження.

Мета курсового проекту – розв’язання комплексних задач проектування систем автоматичного керування, що задовольняє заданим технологічним вимогам.

Метод дослідження – аналітичний розрахунок і вибір обладнання, математичне моделювання за допомогою сучасних прикладних програм.

Внаслідок роботи була спроектована система підпорядкованого регулювання швидкості з керуванням по колу збудження. Був обраний комплексний тиристорний електропривод системи КТЕУ з усім силовим обладнанням. За допомогою пакету MATLAB та його придатку Simulink були отриманні перехідні процеси у системі, проведений аналіз статичних і динамічних показників якості. Розроблена повна принципова схема об’єкту та схема з’єднання комірок.

ТИСТОРНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД, ДВИГУН, СТРУМ, ШВИДКІСТЬ, ЗБУДЖЕННЯ, КОНТУР, ПРЕДАВАЛЬНА ФУНКЦІЯ, СТАЛА ЧАСУ.

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ.……………………………………………………………….…………...2

РЕФЕРАТ……………………………………………………………………..……......3

ЗМІСТ…………………………………………………………………….………….….4

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ ……………….………….…………..5

ВСТУП.…………………………………………………………….……….…………...6

1 ВИХІДНІ ДАНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ЕЛЕКТРОПРИВОДУ…..…..7

1.1 Вихідні данні………………………………………….…………………….……...7

1.2 Функціональна схема електроприводу…………………..……….……………....8

2 ВИБІР ТИРИСТОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ….…………………..…………10

3 Визначення параметрів об’єкта регулювання...…………………12

3.1 Визначення параметрів якірного кола…………………….…...………………..12

3.2 Визначення параметрів кола збудження………….……………...……………..14

4. СИНТЕЗ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ…………….………….16

4.1 Розрахунок і синтез контуру регулювання струму збудження………………..16

4.2 Розрахунок і синтез контуру регулювання струму якоря………..……………17

4.3 Розрахунок і синтез контуру регулювання швидкості………………….……..18

5 РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ…………………………….…………...20

5.1 Формування зворотних зв’язків…………………………………………………20

5.2 Реалізація регулятора струму збудження ………………………………………21

5.3 Реалізація регулятора струму якоря …………………………….…………..….21

5.4 Реалізація регулятора швидкості ………………………..………..…………….22

5.5 Реалізація задавача інтенсивності………………………………………………22

6 МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ…………………………………...24

ВИСНОВКИ………………………………………………………………...…………27

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ …………………………………………..…………..………28

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

ЕРС – електрорушійна сила;

ДС – давач струму;

ЗІ – задавач інтенсивності;

КРС – контур регулювання струму;

КРШ – контур регулювання швидкості;

РС – регулятор струму;

РШ – регулятор швидкості;

Uз.т – напруга задавання струму;

Uз.с – напруга задавання швидкості;

Iз – струм збудження;

Ін – номінальний струм;

М – двигун постійного струму;

ОЗ – обмотка збудження;

РЕ – регулятор ЕРС;

Рн – номінальна потужність;

СІФК – система імпульсно-фазового керування;

СК – система керування;

ТГ – тахогенератор;

Тдс – інерційність ДС;

Тп – інерційність ТП;

Тс – стала часу інтегрування розімкненого КРС;

Тш – стала часу інтегрування розімкненого КРШ.

ВСТУП

Для сучасного промислового виробництва характерно широке впровадження автоматизованого електроприводу – основи механізації й автоматизації технологічного процесу. Удосконалювання систем автоматизованого електроприводу з використанням новітніх досліджень науки і техніки є однією з неодмінних при вирішенні задач усілякого підвищення ефективності виробництва, прискорення продуктивності праці і поліпшення якості продукції, що випускається.

Можна вказати на Наступні основні причини, що обумовлюють необхідність використання регульованих електроприводів для промислових установок: підвищення експлуатаційного ККД агрегату; поліпшення якості продукції регулюванням і автоматизацією технологічного процесу; перехід від часткової до комплексної чи повної автоматизації виробничих процесів і.т.д.

Двигуни постійного струму серії ПБК призначаються для приводу різного роду механізмів, що вимагають регулювання швидкості обертання в широких межах (великих прокатних станів і ін.), для приводу шахтних підйомників (для безпосереднього з’єднання без редуктора і для передачі через редуктор) і для інших механізмів.

Система регулювання швидкості зміною потоку збудження застосовується переважно для багатодвигунових електроприводів, що працюють у режимі стабілізації швидкості (бумаговиготовлювальні машини, кордні лінії, Лістові стани). Якоря кількох двигунів у цьому випадку з’єднані паралельно та живляться від одного та того ж тиристорного перетворювача з жорстко стабілізованою напругою, а обмотки збудження цих двигунів живляться від окремих тиристорних перетворювачів. Співвідношення швидкостей окремих двигунів завдано рівнем потоку збудження. Основним різновидом такої системи є триктонтурна система підпорядкованого регулювання з контурами регулювання струму збудження, струму якоря та швидкості.

  1. ВИХІДНІ ДАНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА

ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке КП