Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КП / пример 6.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
641.54 Кб
Скачать

7 Реалізація задавача інтенсивності

    1. РОЗРАХУНОК ЗАДАВАЧА ІНТЕНСИВНОСТІ

Задавач інтенсивності необхідний для формування необхідного закону зміни швидкості під час розгону та гальмування приводу. Структурна схема задавача інтенсивності наведена на рисунку 7.1.

Розрахуємо tр:

Е – прискорення.

    1. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАВАЧА ІНТЕНСИВНОСТІ

Задавая інтенсивності реалізується на базі комірки ЗИ–2АИ, схема якої наведена на рисунку 7.2. Він реалізован на ОП А1, який працює в режимі суматора, та ОП А2 – інтегратора. Вхід ЗІ канал В6, вихід канал В8.

Вихідна наруга суматора ОП А1 поступає на вхід ОП А2 через резистор R18.

Необхідна стала часу задавача інтенсивності встановлюється резистором R18 та ємністю С7, а також рівнем обмеження виходу ОП А1, яке виконано на ОП А3, А4.

Якщо взяти С7=300 мкФ, R18 обчислімо наступним чином:

8 Моделювання системи керування

Для перевірки реалізації заданих умов розгону проектуємого приводу необхідно його промоделювати. Моделювання системи виконано у відносних величинах. За базисну сталу часу приймаємо Тμ. Далі розраховуємо параметри

моделі, зображеної на рисунку 5.1.

При моделюванні системи були досліджені пуск, реверс, та гальмування без навантаження та під навантаженням. Отримані графіки перехідних процесів зображені на рисунках 8.2 та 8.3.

Рисунок 8.2 – Перехідні процеси без навантаження:

1 – I*

2 – ω*

3 – UЗІ

4 IЗ*

5 – Ф*

Рисунок 8.3 – Перехідні процеси під навантаженням:

1 – I*

2 – ω*

3 – UЗІ

4 – IЗ*

5 – Ф*

ВИСНОВОК

В ході курсової роботи була спроектована двузонна система керування швидкості приводу постійного струму, були синтезовані регулятори струму якоря та струму збудження, швидкості та ЕРС на основі комірок УБСР–АИ.

В якості тиристорного електроприводу був обраний електропривод серії

КТЭУ – 6300/750 –1362315 – 500ТУХЛ4

Регулятори були зібрані на базі комірок РТ–1АИ, РС–1АИ, ДН–2АИ, ДТ–3АИ, ЗИ–2АИ.

Були спрацьовані пропорційно-інтегральні регулятори струму і швидкості, що забезпечує відпрацьовування без похибки у встановленому режимі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Довідкові дані по електроустаткуванню. Т.2. Електроустаткування для важкого машинобудування і металургійних цехів/ - М.-Л: Енергія. 1965. – 480с.

  2. Комплектні тиристорні електроприводи: Довідник / И.Х. Евзеров, А.С. Горобец, Б.И. Мошкович и др.; За редакцією канд. техн. наук В.М. Перельмутера. – М.: Енергоіздат, 1988. – 319 с.

  3. Синтез вентильных приводів постіного струму: Навч. посібник/ Коцегуб П.Х. – Київ, ІЗМН, 1997.-122с.

  4. Елементи автоматизованого електропривода. Терехов В.М.–М.:Енергоатоміздат, 1987р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке КП