Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
маркетинг / Marketing_prakticheskie_zanyatia_testy.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
180.22 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «Фінанси і економічна безпека»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

МАРКЕТИНГ

для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчання

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям(и) підготовки: 6.030508 Фінанси і кредит

6.030503 Міжнародна економіка

6.030501 Економічна теорія

6.030504 Економіка підприємства

Спеціалізація: Інформаційне забезпечення та правове регулювання (ЕПІ)

Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент

Спеціалізація: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Донецьк, 2014

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................4

1. Практичне заняття 1. Тема:Сутність маркетингу та його сучасна концепція..5

2 Практичне заняття 2. Тема: Класифікація маркетингу………….........................6

3 Практичне заняття 3. Тема: Характеристики маркетингу…................................7

4. Практичне заняття 4. Тема: Маркетингові дослідження………………..……...9

5. Практичне заняття 5. Тема: Маркетингова товарна політика……..……….…20

6. Практичне заняття 6. Тема:Маркетингова цінова політика…..………………23

7. Практичне заняття 7. Тема : Маркетингова політика продажу………………29

8. Практичне заняття 8.Тема : Маркетингова політика просування…..………..30

Перелік питань для підготовки до іспиту…………………………………….…..33

Рекомендована література........................................................................................35

Практичне заняття 1

Тема: Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Питання до теми:

 1. Сутність маркетингу.

 2. Основні поняття маркетингу

 3. Розвиток концепції маркетингу

 4. Суб’єкти маркетингу.

Список рекомендованої літератури: [1] с. 15-22; [3] с.7-52; [4] с.10-15; [7] с. 3-130, 54-71; [9] с.6-29; [18] с. 7-76; [19] с. 9-20; [29] с. 1-56; [36] с. 5-40, 45-83; [38] с. 23-57.

Тести для самоконтролю:

1. Трьома основними властивостями, що характеризують концепцію маркетингу, є:

 1. вивчення потреб покупців, використання резервів, максимізація продажу;

 2. вивчення потреб покупців, домінуюча роль керівника відділу маркетингу, максимізація прибутку;

 3. використання резервів, збільшення продажу, максимізація прибутку;

 4. вивчення потреб покупців, інтегровані маркетингові дії (комплекс елементів маркетингу), отримання прибутку.

3. Яке з перерахованих нижче положень краще відображає суть маркетингової концепції:

 1. збільшення об'ємів продажу товарів, що виробляються;

 2. підвищення якості продукції, що виробляється;

 3. зниження цін для збільшення об'ємів продажу;

 4. орієнтація на споживача і прибутковий продаж.

4. Маркетинг відноситься до наступних сфер діяльності:

 1. купівлі товарів;

 2. продажу товарів;

 3. рекламі;

 4. всім діям, пов'язаним з формуванням товарів і їх розміщенням на ринку.

5. Підприємство приймає маркетингову концепцію:

 1. продає те, що може зготовить;

 2. концентрує значиму увагу на упаковці продукції;

 3. ставить в центрі уваги покупця і вивчає його потреби з метою їх задоволення;

 4. робить основний наголос в своїй діяльності на активізацію реклами.

6. Що є головним у визначенні маркетингу:

 1. збут товару;

 2. установлення ціни товару;

 3. задоволення потреб споживача;

 4. підвищення якості товару;

7. Функціональне й психологічне задоволення потреб не зв'язане с...

 1. корисністю форми;

 2. корисністю ціни;

 3. корисністю в часі;

 4. корисністю місця.

8. Цілі діяльності фірми й маркетингові цілі:

 1. абсолютно ідентичні;

 2. тісно взаємозалежні й співвідносяться один з одним як предмет і метод;

 3. не пов'язані з один з одним, зовсім різні;

 4. для фірм, орієнтованих на концепцію маркетингу, існують тільки цілі маркетингу;

9. Незважаючи на наявність широкого спектра визначень маркетингу, у них є щось загальне, а саме:

 1. пріоритет виробника;

 2. пріоритет споживача;

 3. пріоритет товару;

 4. пріоритет збуту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке маркетинг