Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
маркетинг / Marketing_prakticheskie_zanyatia_testy.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
180.22 Кб
Скачать

Практичне заняття 4 Тема: Маркетингові дослідження

Питання до теми:

 1. Роль, мета і предмет маркетингових досліджень.

 2. Види маркетингових досліджень.

 3. Маркетингова інформація та її класифікація.

 4. Дослідження ринку, споживачів та конкуренції.

 5. Місткість, насиченість товарного ринку.

 6. Кон'юнктура ринку та методичні основи її дослідження.

 7. Аналіз привабливості ринку.

 8. Концепція сегментації ринку.

Список рекомендованої літератури: [1] с. 48-130; [3] с. 96-121; [7] с. 131-212; с. 259-276; [9] с.95-280; [25]; [19] с. 43-54; с. 77-87; [25]; [26]; [27]; [30]; [31]; [33]; [34] с. 133-154, 209-230; [37]; [38] с. 95-130.

Тести для самоконтролю:

1. До якого виду дослідження ринку відноситься вивчення довідників та статистичної літератури?

1) кабінетні дослідження;

2) польові дослідження;

3) опитування;

4) спостереження.

2.Вкажить послідовність в якої здійснюється процес маркетингових досліджень:

 1. виявлення проблеми, збір інформації, аналіз зібраної інформації, вибір джерел інформації, представлення отриманих результатів;

 2. вибір джерел інформації, виявлення проблеми, збір інформації, аналіз зібраної інформації, представлення отриманих результатів;

 3. виявлення проблеми, вибір джерел інформації, збір інформації, аналіз зібраної інформації, представлення отриманих результатів.

3.В якості цілі проведення експерименту може бути заявлено:

1) визначення потенційного обсягу продаж нового товару;

2) дослідження залежності між ціною та обсягом збуту;

3) оцінка ефективності реклами;

4) всі відповіді вірні.

4.До якого вияву кон'юнктури ринку відноситься ситуація: стабільне перевищення попиту над пропозицією:

 1. низька (млява) кон'юнктура;

 2. підвищувальна кон'юнктура;

 3. понижуюча кон'юнктура;

 4. висока кон'юнктура.

5.В умовах монополістичної конкуренції для диференційованого товару ринкова сила оцінюється:

1) максимальною часткою ринку;

2) конкурентоспроможністю товару;

3) здатністю фірми змусити ринок прийняти ціну, більше високу, чим у пріоритетних конкурентів;

4) максимальним прибутком від реалізації продукції фірми.

6.До якої форми прояву кон'юнктури ринку ставиться ситуація: стабільне перевищення пропозиції над попитом, падіння цін і скорочення кількості угод, що укладають:

1) низька (млява) кон'юнктура;

2) підвищувальна кон'юнктура;

3) висока кон'юнктура;

4) понижуюча кон'юнктура.

7.Який ринок відповідає положенню, коли попит перевищує пропозиція. Ринок...

1) покупця;

2) цінних паперів;

3) продавця;

4) товарів.

8.Індекс Харфіндела- Хіршмана застосовується для оцінки рівня:

1) попиту;

2) монополізації ринку;

3) ринкової сили товару;

4) пропозиції.

9.Які з перелічених видів інформації є первинними при маркетингових дослідженнях:

1) інформація, яка отримана із спеціальної літератури;

2) інформація, що міститься в гарантійних талонах;

3) інформація з форм статистичної звітності;

4) інформація, яка отримана в результаті спостереження.

10. Сегментація ринку – це:

 1. розподіл покупців тільки на основі соціально-економічних критеріїв;

 2. виділення з всього ринку однієї або більшого числа груп покупців на основі володіння автомобілем;

 3. виділення з всього ринку однієї або більшого числа однорідних груп покупців на основі певного критерію (критеріїв);

 4. всі перераховані вище ситуації.

11. До якого вияву кон'юнктури ринку відноситься ситуація: стабільне перевищення попиту над пропозицією:

1) низька (млява) кон'юнктура;

 1. підвищувальна кон'юнктура;

 2. понижуюча кон'юнктура;

 3. висока кон'юнктура.

12. До якої форми вияву кон'юнктури ринку відноситься ситуація: при стабільному підвищенні пропозиції над попитом намічається тенденція їх поступовоговирівнювання:

 1. висока кон'юнктура;

 2. підвищувальна кон'юнктура;

 3. низька (млява) кон'юнктура;

 4. понижуюча кон'юнктура.

13. До якої форми вияву кон'юнктури ринку відноситься ситуація: стабільне перевищення пропозиції над попитом, спад цін і скорочення кількості операцій, що укладаються:

 1. низька (млява) кон'юнктура;

 2. підвищувальна кон'юнктура;

 3. висока кон'юнктура;

 4. понижуюча кон'юнктура.

14. Завод легкових автомобілів виділив п'ять однорідних секторів ринку і пристосував до кожного з них свій комплекс маркетингу. Завод застосував стратегію:

 1. недиференційованого маркетингу;

 2. диференційованого маркетингу;

 3. концентрованого маркетингу;

 4. проникнення на ринок.

15. Який ринок відповідає положенню, коли попит перевищує пропозицію. Ринок...

 1. покупця;

 2. цінних паперів;

 3. продавця;

 4. товарів.

16. Стратегія недиференційованого маркетингу;

  1. враховує відмінності між сегментами ринку;

  2. розглядає ринок як єдине ціле;

  3. передбачає концентрацію зусиль на заняття сильного положення на декількох ринках;

  4. є специфічним підходом до продажу товару.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке маркетинг