Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Laborat_rab det mach.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.34 Mб
Скачать

2.Виконати автоматизований розрахунок вала на статичну і втомну міцність, обравши команду Рассчитать! в головному меню. Далі на вкладці вибра-

ти Общий расчет вала.

Перед розрахунком на екран виводиться діалог ресурсу роботи вала. Не-

обхідно ввести Ресурс работы вала в годинах і Частоту вращения вала в

об/хв.

3.Вивести результати розрахунку на екран, натиснувши кнопку Результаты…. Команда Результаты викликає на екран діалогове вікно, за допомогою котрого можна побачити результати розрахунків. При активізації відповідних позначок вікна на екран виводяться значення відповідного параметра, які представлені у вигляді графіка або таблиці.

У вікні Результаты обираються позиції:

- Реакции в опорах – необхідно внести в таблицю 3 «Звіту…», оскільки це - вихідні данні для виконання лабораторної роботи № 5;

- Момент изгиба – епюри згинальних моментів у двох площинах. Сумарну епюру необхідно побудувати самостійно;

- Усталостная прочность – епюра коефіцієнтів запасу втомної міцності.

4.Перенести вказані епюри у «Звіт…» в проекційному зв’язку з розрахунковою схемою.

5.Провести аналіз раціональності конструкції валу з точки зору рівної міцності його перерізів. У випадку недостатніх або навпаки, великих запасів втомної міцності в небезпечних перерізах необхідно оптимізувати конструкцію

вала, змінив її так, щоб виконувалася умова 1,5 < S < 2,5. Необхідно виконати

не менш трьох спроб, в ході яких змінюються: діаметр ступені вала і розміри галтелі в небезпечному перерізі. Якщо є можливість, в одній зі спроб необхідно змінити матеріал, з якого виготовлений вал. Результати зміни у вигляді епюр вносяться в “Звіт...”.

6. Сформулювати висновки щодо втомної міцності вала і раціональності конструкції з точки зору його рівної міцності в небезпечних перерізах.

Питання для самоконтролю при звіті про виконання лабораторної роботи

1.Назвати принципову відмінність вала від осі.

2.В якому випадку шестірня виготовляється сумісно з валом?

3.Як впливає на запас міцності по крутінню зміна нереверсивного режиму роботи механізму на реверсивний?

4.Що враховує коефіцієнт місцевого зміцнення?

5.Чи впливає зниження шорсткості поверхні валу на його статичну міц-

ність?

6.Як впливають абсолютні розміри поперечного перерізу валу на його втомну міцність?

7.Перерахувати вимоги до призначення діаметрів сусідніх між собою ділянок валу.

8.Чому не рекомендується проектувати вали з відношенням діаметрів ді-

лянок dmax / dmin >1,3?

40

Донецький національний технічний університет Кафедра “Основи проектування машин”

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4

“Визначення несучої здатності вала редуктора”

Виконавець студент _____________________

 

 

Дата ________

 

 

 

 

група_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вихідні дані до виконання лабораторної роботи № 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

n

,

 

z1

 

βo

[τ]кр,

 

 

шпонка

 

 

шліці

№ варіанта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[σ]зм1 , МПа

 

 

[σ]зм2 , МПа

 

мм

 

 

 

 

 

МПа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок крутних моментів, що передаються елементами валу3.

[T ]=

[σзм1] d h l p

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T

]=

[σзм2 ] (D d 4 f ) (D + d ) l p z ϕ

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T

]= 0,2d 3[τ

кр

]=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Крутні моменти на валу, що допускаються міцністю його елементів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обертальний момент з умови міцності

 

 

 

 

Значення

- шпонки на зминання

 

 

 

 

 

 

 

[Т1]

 

 

 

 

- шліців на зминання

 

 

 

 

 

 

 

[Т2]

 

 

 

 

- небезпечного перерізу вала на крутіння

 

[Т3]

 

 

 

 

Номінальний обертальний момент

 

 

 

 

 

[Тном]

 

 

Ділильний діаметр шестірні: d =

m z1

 

=

 

 

 

 

 

cosβ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Виконується в ручному режимі без використання програмних засобів.

41

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]