Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osn.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
697.05 Кб
Скачать

4.2 Розрахунок трафіку і пропускних здатностей

Очікувана інтенсивність навантаження, створюваного абонентами вузла мультисервісного доступу у ГНН, визначається сумою питомих навантажень окремих абонентів. За цими даними визначаються загальні навантаження YМ∑ від викликів різноманітних мультисервісних послуг.

YМ∑ загалом передається в транспортну мережу, але в принципі можливі i внутрішні для вузла з'єднання між локальними комп'ютерними мережами чи терміналами різних користувачів для обміну файлами, відеотелефонного зв'язку тощо. Таке внутрішнє тяжіння залежить від ємності вузла доступу i конкретного складу його абонентів. Воно враховується часткою внутрішнього навантаження kВН, тоді загальне пакетне навантаження в напрямку транспортної мережі становить:

YП = YМ∑(1- kВН) (4.1)

де kВН – внутрішнє навантаження. Рекомендується обирати значення kВН в межах від нуля до 0,01.

Розрахунок навантаження вузлів мультисервісного абонентського доступу та потрібної пропускної спроможності пакетної транспортної мережі розраховується за формулами:

YМ i = di  Nаб i  yм i (4.2)

YМ∑ = ∑ YМ i (4.3)

де YМi – інтенсивність навантаження мультисервісного абонентського доступу i-категорії (квартирні 1 та 2 типів, пункти колективного доступу);

di – оцінка рівня попиту;

Nаб i – загальна кількість абонентів i-категорії;

yмi – інтенсивність широкосмугового абонентського навантаження i-категорії;

YМ∑ – сумарне мультисервісне навантаження на вузол.

Данні стосовно цих параметрів для абонентів різни категорій зведено у табл.. 4.2.

Використовуючи прогнозоване навантаження Y широкосмугового доступу, розраховується потрібна пропускна здатність R за формулою:

де - середньозвішена швидкість передачі даних, Мбіт/с.

Таблиця 4.2 – Номенклатури послуг і параметрів широкосмугового доступу

Очікувана номенклатура послуг для кожного абонента

Оцінка рівня попиту, %

Очікувана сумарна питома інтенсивність абонентського широкосмугового навантаження у ГНН:, Ерл

Квартирні абоненти 1 типу

перегляд WEB-сторінок

100

0,15

електрона пошта

75

0,01

Квартирні абоненти 2 типу

перегляд WEB-сторінок

100

0,25

електрона пошта

100

0,05

обмін файлами

50

0,1

відеотелефонний зв’язок

30

0,01

перегляд відео

100

0,2

електронний бізнес

30

0,05

Пункти колективного доступу

перегляд WEB-сторінок

100

0,3

електрона пошта

100

0,1

обмін файлами

20

0,1

відеотелефонний зв’язок

30

0,1

перегляд відео

0,2

електронний бізнес

100

0,05

Результати розрахунку трафіку зведемо до таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 – Результати розрахунку трафіку широкосмугового доступу

Місце

Навантаження, Ерл

Необхідна пропускна здатність Мбіт/с

Підрайон

нас.пункт

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Глобино

229,47

229,47

1835,75

1835,75

2

1

Баку́мівка

1,73

14,67

13,86

117,39

2

Довга́лівка

0,87

6,93

3

Зуївці́

3,69

29,52

4

Малі́ Соро́чинці

1,18

9,42

5

Новосе́лиця

0,00

0,00

6

Ра́дченкове

0,00

0,00

7

Хомуте́ць

6,12

48,93

8

Черевки́

1,09

8,73

3

1

Бі́лики

1,40

8,39

11,23

67,08

2

Вели́кий Ба́йрак

1,33

10,67

3

Зубі́вка

3,53

28,27

4

Іва́щенки

0,00

0,00

5

Ко́птів

0,00

0,00

6

Купівщи́на

0,00

0,00

7

Ле́щенки

0,00

0,00

8

Марченки́

0,00

0,00

9

Милаше́нкове

0,00

0,00

10

Поли́в'яне

1,02

8,18

11

Радченки́

0,16

1,25

12

Руда́

0,16

1,25

13

Цисе́ве

0,16

1,25

14

Декабристів

0,62

4,99

4

1

Безво́дівка

0,00

13,88

0,00

111,02

2

Булу́ки

0,00

0,00

3

Ве́рхня Будаківка

0,00

0,00

4

Залізняки́

0,00

0,00

5

Запоро́жці

0,00

0,00

6

Лі́сове

0,00

0,00

7

Мокрі́ївка

0,31

2,49

8

Она́цьке

0,16

1,25

9

Оста́півка

3,07

24,53

10

Па́нченки

0,00

0,00

11

Петрі́вка

0,31

2,49

12

Пи́сарівка

1,72

13,72

13

Прокопо́вичі

0,00

0,00

Продовження таблиці 4.3

1

2

3

4

5

6

7

14

Са́жка

0,00

0,00

15

Синьощо́ки

0,00

0,00

16

Сту́пки

0,00

0,00

17

Фу́глі

0,00

0,00

18

Черкаща́ни

1,89

15,11

19

Шульги́

0,31

2,49

20

Комишня

6,12

48,93

5

1

Бессара́би

0,00

15,30

0,00

122,38

2

Вели́ка Обу́хівка

1,49

11,92

3

Вели́кі Соро́чинці

8,63

69,02

4

Довгале́ве

0,00

0,00

5

Зелений Кут

0,31

2,49

6

Маре́ничі

0,16

1,25

7

Олефі́рівка

0,16

1,25

8

Пана́сівка

0,00

0,00

9

Сави́нці

3,22

25,78

10

Сака́лівка

0,00

0,00

11

Семе́ренки

0,16

1,25

12

Солонці́

1,18

9,42

6

1

Бі́єве

0,00

14,74

0,00

117,95

2

Кибинці́

3,69

29,52

3

Коню́шеве

0,00

0,00

4

Мали́нівка

0,31

2,49

5

Со́тницьке

0,00

0,00

6

Шаркі́вщина

1,49

11,92

7

Ша́хворостівка

1,65

13,17

8

Ромода́н

7,61

60,85

7

1

Вовня́нка

0,62

12,94

4,99

103,53

2

Гарку́шинці

4,24

33,96

3

Ємці́

0,00

0,00

4

Є́рки

1,73

13,86

5

Кузьменки́

0,00

0,00

6

Любі́вщина

0,47

3,74

7

Ма́льці

0,31

2,49

8

Но́сенки

0,00

0,00

9

Осове́

0,00

0,00

10

Петрі́вці

4,16

33,26

11

Риба́льське

0,16

1,25

12

Слобі́дка

0,78

6,24

13

Ярмаки́

0,47

3,74

Продовження таблиці 4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Андрі́ївка

0,00

13,34

0,00

106,72

2

Вели́ка Грем'яча

0,31

2,49

3

Верхови́на

0,00

0,00

4

Весе́ле

0,00

0,00

5

Вовки́

0,00

0,00

6

Гасенки́

0,62

4,99

7

Глибоке

0,00

0,00

8

Григорі́вка

0,00

0,00

9

Деркачі́

0,16

1,25

10

Ді́брівка

3,78

30,21

11

Клюшникі́вка

1,89

15,11

12

Котлярі́

0,00

0,00

13

Мала́ Грем'яча

0,00

0,00

14

Показо́ве

0,16

1,25

15

Попі́вка

5,49

43,94

16

Скиданки́

0,00

0,00

17

Соха́цьке

0,00

0,00

18

Сто́вбине

0,31

2,49

19

Тра́вневе

0,00

0,00

20

Трудолю́б

0,62

4,99

21

Шпако́ве

0,00

0,00

22

Штомпелі́

0,00

0,00

23

Дібрівка

0,00

0,00Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]