Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osn.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
697.05 Кб
Скачать

5.6 Проектування інформаційної мережі

Інформаційна мережа є мережею передачі даних, побудованою за ієрархічним принципом. Рівнем доступу є мережа надання послуг ADSL і складається з кінцевих абонентських ADSL пристроїв, абонентських ліній і мультиплексорів доступу DSLAM. Середнім рівнем (рівнем розподілу) виступає магістральна мережа, побудована за технологією Ethernet або АТМ. Вона має топологію типу «зірка» і об’єднує всі DSLAM кожного підрайону у комутаторі, територіально розташованому біля відповідного МАК-В телефонної мережі. Верхній рівень (ядро) також має топологію типу «зірка» і об’єднує комутатори рівня розподілу за допомогою маршрутизатора, який територіально розташовується у приміщенні станційного обладнання телефонної мережі. Маршрутизатор має зв'язок з зовнішніми мережами передачі даних (Інтернет).

Для проектування інформаційної мережі широкосмугового доступу передбачається використання обладнання типу SI2000 виробництва Iskratel: SI2000 BAN та SI2000 mBAN.

SI2000 BAN – це автономний вузол широкосмугового доступу, тобто класичний DSLAM. Він базується на модульній платформі.

Архітектура може підтримувати абонентські інтерфейси ADSL, роздільники і різні мережні інтерфейси для забезпечення взаємодії з мережами передачі даних. Одна секція стативу BAN має 16 монтажних позицій (слотів) і дозволяє підключити до 240 абонентів АDSL за допомогою 16-портових абонентських блоків (15 слотів використовуються для абонентських блоків і один для блоку роздільників). Телефонні послуги можуть забезпечуватися з використанням будь-якого стандартного телефонного вузла. У стандартному стативі висотою 2,2 м можна змонтувати 3 секції з максимально 720 портами АDSL.

Як мережний інтерфейс можливе використання технологій АТМ, Ethernet чи Е1.

SI2000 mBAN.

SI2000 mBAN (mini Broadband Access Node) – це компактне, одномодульне рішення DSLAM, зручний для установки на центральних об'єктах АТС і в модулях вилученого доступу, де потенційна щільність широкосмугових користувачів більш низка, а також для багатоквартирних житлових будинків і ділових комплексів. До складу вузла Mini BAN входять абонентська плата з 24 портами ADSL і плата з роздільниками.

Конструкція mBAN являє собою невеликий компактний корпус 1U, при якому телефонні послуги можуть забезпечуватися використанням будь-якого стандартного телефонного вузла. Шляхом локального каскадного з'єднання декількох вузлів mBAN у корпусах 1U можна одержати більш великий вузол широкосмугового доступу.

Оскільки ADSL повинний використовуватися на аналогових абонентських лініях, у якості виносних телефонних вузлів, на яких установлюються DSLAM, необхідне використання блоків аналогових закінчень (БАЗ). Таким чином, необхідно скорегувати проект цифрової абонентської мережі, виконаний у попередніх пунктах, з обліком того, що частина абонентських ліній з ADSL повинна бути аналоговою.

Обране використовуване устаткування доступу ADSLзведемо до таблиці 5.10.

Таблиця 5.10 – Перелік використовуваного устаткуванняADSL

Місце

Кількість ADSL аб-ів

Тип і комплектація обладнання

Кількість портів комутатору

Підрайон

V

1

2

3

4

5

1

1

732

SI2000BAN(3 секції), SI2000mBAN, маршрутизатор

10

2

1

8

SI2000mBAN, комутатор

7

2

4

SI2000mBAN

3

22

SI2000mBAN

4

7

SI2000mBAN

5

0

-----

6

0

-----

7

41

2хSI2000mBAN

8

10

SI2000mBAN

3

1

13

SI2000mBAN

2

8

SI2000mBAN

3

21

SI2000mBAN

4

0

комутатор

8

5

0

-----

6

0

-----

7

0

-----

8

0

-----

9

0

-----

10

5

SI2000mBAN

11

1

SI2000mBAN

12

1

SI2000mBAN

13

1

SI2000mBAN

14

6

SI2000mBAN

4

1

0

-----

2

0

-----

3

0

-----

4

0

-----

5

0

-----

6

0

-----

7

3

SI2000mBAN

8

1

SI2000mBAN

9

16

SI2000mBAN

10

0

-----

11

3

SI2000mBAN

12

16

SI2000mBAN

13

0

-----

14

0

-----

15

0

-----

16

0

-----

17

0

-----

Продовження таблиці 5.10

1

2

3

4

5

18

9

SI2000mBAN, комутатор

9

19

3

SI2000mBAN

20

41

2хSI2000mBAN

5

1

0

-----

2

10

SI2000mBAN

3

57

3хSI2000mBAN

4

0

-----

5

3

SI2000mBAN

6

1

SI2000mBAN

7

1

SI2000mBAN, комутатор

10

8

0

-----

9

18

SI2000mBAN

10

0

-----

11

1

SI2000mBAN

12

7

SI2000mBAN

6

1

0

-----

2

22

SI2000mBAN

3

0

-----

4

3

SI2000mBAN

5

0

комутатор

7

6

10

SI2000mBAN

7

11

SI2000mBAN

8

51

3хSI2000mBAN

7

1

6

SI2000mBAN

2

23

SI2000mBAN

3

0

-----

4

8

SI2000mBAN

5

0

-----

6

4

SI2000mBAN

7

3

SI2000mBAN

8

0

-----

9

0

-----

10

27

2хSI2000mBAN

11

1

SI2000mBAN

12

7

SI2000mBAN

13

4

SI2000mBAN, комутатор

10

8

1

0

-----

2

3

SI2000mBAN

3

0

-----

4

0

-----

5

0

-----

6

6

SI2000mBAN

7

0

-----

8

0

-----

Продовження таблиці 5.10

1

2

3

4

5

9

1

SI2000mBAN

10

19

SI2000mBAN

11

9

SI2000mBAN

12

0

-----

13

0

-----

14

1

SI2000mBAN

15

35

2хSI2000mBAN

16

0

-----

17

0

-----

18

3

SI2000mBAN

19

0

-----

20

6

SI2000mBAN

21

0

комутатор

10

22

0

-----

23

0

-----

ВИСНОВКИ

У даному курсовому проекті була спроектована телекомунікаційна мережа Глобинського району Полтавської області, яка надає абонентам послуги цифрового зв’язку та доступ до Internet. Для реалізації була використана цифрову комутаційну систему С-32 «Дніпро».

В ході роботи розрахували прогнозну кількість абонентів для кожного населеного пункту району, враховуючи перспективи розвитку його діяльності та соціальної інфраструктури, на 5, 10 та 15 років вперед. Визначили прогнозне значення внутрішнього, вихідного та вхідного трафіків для кожного населеного пункту та підрайону. Обрали кабель для магістральної ділянки мережі. Зробили проектування ЗЛ, враховуючи подальше накладення на цю телефонну мережу регіональної мережі доступу до Internet.

Розроблена мережа має перспективи щодо розвитку, бо вона спланована на базі цифрової станції, що дає змогу гнучко керувати мережею та вводити модернізацію.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Корнышев Ю.Н., Дузь В.И., Маркович А.Я. Цифровая система коммутации С-32. Основы построения, проектирования и эксплуатации: Учебное пособие, Ч.1, Ч.2, Ч.3. Одесса: УГАС им. А.С. Попова, 2001-260 с.

  2. Парфенов Ю.А., Мирошников Д.Г. Последняя миля на медных кабелях. – М.: Эко-Трендз, 2001-222 с.

  3. Кириллов В.И. Многоканальные системы передачи. – М.: Новое знание, 2002 -748 с.

  4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Телекомунікаційні та інформаційні мережі». Бессараб В.І., Червинський В.В, Ігнатенко Є.Г., Молоковський І.О.

  5. Топографічна карта Полтавської області.

  6. Електронний ресурс

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#.D0.93.D0.B5.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D1.8F

  1. Електронний ресурс

http://poltava-obl.ru/index.php?file=globinskij_rajon

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]