Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osn.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
697.05 Кб
Скачать

9

ВСТУП

Телефонна мережа - це найбільш доступний, надійний та масовий вид телекомунікацій, цьому телефонні мережі значно крупніші мереж інших видів телекомунікацій. Ці мережі характеризуються великими капітальними та експлуатаційними витратами.

Метою даного курсового проекту є дослідження, аналіз сучасних методів проектування та прогнозування телекомунікаційних мереж. Вдосконаленню, плануванню, проектуванню та прогнозуванню мереж телефонного зв’язку постійно приділяється особлива увага.

Мірилом розвиненості мереж телекомунікацій у цілому за рекомендацією Міжнародного Союзу Телекомунікацій (МСТ) є число телефонних апаратів на 1000 мешканців країни – телефонна щільність.

Якісне рішення можна достигнути точністю планування і проектування,прогнозуванням за допомогою математичного апарату,які основані на всебічних статистичних даних

При проектуванні використовуються методики розрахунків, які рекомендовані ІTU для мереж з низькою щільністю населення.

Для реалізації телефонної мережі використовується вітчизняна цифрова комутаційна система С-32 «Дніпро». Система С-32 «Дніпро» являє собою розподілену модульну структуру з децентралізованим керуванням, яка використовується для будівництва цифрових станцій різного призначення на міських, сільських, відомчих мережах, мережах рухомого зв'язку. При цьому ємність станцій можна варіювати в широкому діапазоні з однаково високими економічними показниками.

У процесі проектування виділяються кілька етапів. У першій частині проводиться збір усіх необхідних даних про район проектування, що містять дані про демографічну та економічну ситуацію в районі, природно-кліматичний стан території та перспективи її розвитку. Після чого в другій частині прогнозується передбачувана кількість абонентів і можливий економічний розвиток або занепад у районі для термінів 5, 10 і 15 років. У третій частині, на основі отриманих даних прогнозується передбачуваний трафік у районі проектування. У четвертій частині даного курсового проекту проектується інформаційна мережа району. Після проведення розрахунків будується апаратна частина телефонної й інформаційної мережі району (частина 5) та обирається кабельна продукція. Курсовий проект спрямований на розвиток навичок в області проектування цифрових телекомунікаційних мереж зв'язку для сільських районів. При проектуванні основним фактором ухвалення рішення є власний аналіз ситуації.

1 Вихідні умови для проектування

При проектуванні споруджень телекомунікаційних мереж необхідно велика кількість статистичних даних та проектних матеріалів, таких як:

- адміністративне значення об’єкта;

- телефонна щільність;

- зріст населення у %;

- зріст національного прибутку на душу населення;

- трафік на мережі телекомунікацій;

- потреба в послугах зв’язку і т.д.

Зважуючи зріст мереж на майбутнє, оцінку цих даних на перспективу можна отримати лише за допомогою прогнозування та проектування.

Під час прогнозування кількості абонентів і, відповідно, створюваного ними трафіку варто визначитися з початковими даними й умовами, що ставляться до системи. Система будується на базі телефонної комутаційної станції вітчизняного виробництва С-32 «Дніпро». Передбачається, що сільська телефонна мережа будується за дворівневою ієрархічною схемою. Комутаційні вузли нижнього рівня ієрархії мають малу абонентську ємність і за допомогою групових сполучних ліній підключені до опорно-транзитної станції районного адміністративного центра (районної станції), що відноситься до другого рівня ієрархії мережі. Населені пункти району відрізняються за чисельністю населення, що пов'язано з рівнем економічного розвитку, промисловим потенціалом району, ступенем розвитку господарської діяльності, соціальної сфери і т.д.

Для мережі, що проектується, ставляться наступні вимоги до черг на підключення телефонних ліній:

  1. Абонент, що очікує підключення телефону, повинний бути підключений протягом п'яти років.

  2. Інвестиції не обмежені.

  3. У населених пунктах з тенденцією до зменшення кількості населення черги не враховуються.

1.1 Загальні відомості про район

Північно-західну частину Полтавської області займає Гробинський район. Він знаходиться в зоні лісостепу, в долинах річок Хоролу і Псел.

Місто Глобино є адміністративним центром району. У складі району два селища міського типу, два селища, дві селищних ради, двадцять три сільських ради і дев'яносто чотири села. Площа району дорівнює 1,6 тисячам квадратних кілометрів (четверте місце серед районів у Полтавській області). Кількість мешканців 81,7 тис чол.

Грунти тут переважно чорноземні, а в долинах річок - солонцюваті і супесчаті. На території району були виявлені корисні копалини, серед них: нафта, торф, газ, мінеральні води, гончарні, вогнетривкі та білі фаянсові глини, пісок і охра. Густою мережею навчальних, медичних та культурно-освітніх установ обслуговується все населення.

Сільськогосподарські угіддя займають 124,5 тис. га, причому на ріллю припадає 97,7 тис. га, на ліси і лісовкриті площі - 17,8 тис. га, а площа водного дзеркала становить 2,1 тис. га.

По території району проходить автомагістраль державного значення Лубни-Опішня. У районі знаходиться залізнична станція Ромодан Південної залізниці. Більшість мешканців займається сільським господарством. У додатка А, Б, В наведені адміністративна, економічна та топологічна карти відповідно.

1.2 Відомості про населення й абонентів

У таблиці 1.1 наведені статистичні дані про кількість населення, підключених абонентів та абонентів, що очікують підключення у кожному населеному пункті.

У таблиці прийняті наступні умовні позначки:

C ‑ підрайон.

V ‑ населений пункт.

Т‑ період прогнозу при проектуванні у роках (Т =5;10;15 років).

‑значення кількості населення в населеному пункті v, у момент часу Т;

‑значення кількості підключених абонентів у населеному пункті v, у момент часу Т;

‑значення кількості абонентів, що очікують підключення в населеному пункті v, у момент часу Т.

Значення (в теперішній час) беремо із статистичних даних. Значення (п’ять років тому) беремо в залежності від того, яка тенденція в даному населеному пункті: збільшення або зменшення чисельності населення, відповідно цього, розрахунок ведемо за наступною формулою:

(1.1)

де -значення кількості населення в даний момент;

Таблиця 1.1 – відомості про населення й абонентів

Місце

Населення

Підключені абоненти

Абоненти, що очікують підключення

ТС

підрайон

нас.пункт

P v

N v

L v

-5

0

5

10

15

-5

0

-5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

Глобино

37965

41267

44854

48752

52990

2657

2888

1101

1040

0

2

1

Баку́мівка

450

474

499

525

553

31

33

11

10

3

2

Довга́лівка

302

303

304

305

306

21

21

7

7

5

3

Зуївці́

1254

1307

1362

1419

1479

87

91

31

31

4

4

Малі́ Соро́чинці

553

527

502

478

456

38

36

14

13

4

5

Новосе́лиця

7

6

5

4

3

1

1

0

0

4

6

Ра́дченкове

28

27

26

25

24

1

1

1

1

4

7

Хомуте́ць

2402

2477

2554

2634

2716

168

173

60

62

4

8

Черевки́

628

662

697

735

775

43

46

16

17

4

3

1

Бі́лики

797

839

883

929

978

55

58

20

21

4

2

Вели́кий Ба́йрак

455

485

516

551

587

31

33

11

12

5

3

Зубі́вка

983

1057

1136

1222

1314

68

73

24

26

4

4

Іва́щенки

83

83

83

83

83

5

5

2

2

4

5

Ко́птів

26

28

30

32

34

1

1

1

1

5

6

Купівщи́на

96

94

92

90

88

6

6

2

2

4

7

Ле́щенки

92

92

92

92

92

6

6

2

2

5

8

Марченки́

58

58

58

58

58

4

4

1

1

5

9

Милаше́нкове

47

48

49

50

51

3

3

1

1

4

10

Поли́в'яне

403

388

373

359

346

28

27

10

9

3

11

Радченки́

215

207

199

191

184

15

14

5

5

3

12

Руда́

201

194

187

180

174

14

13

5

4

5

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

Цисе́ве

136

131

126

121

117

9

9

3

3

5

14

Декабристів

445

469

494

520

549

31

32

11

11

5

4

1

Безво́дівка

54

57

60

63

67

3

3

1

1

5

2

Булу́ки

28

30

32

34

36

1

2

1

0

5

3

Ве́рхня Будаківка

91

96

101

106

112

6

6

2

2

5

4

Залізняки́

9

10

11

12

13

1

1

0

0

5

5

Запоро́жці

12

13

14

15

16

1

1

0

0

5

6

Лі́сове

5

3

1

1

0

1

1

0

0

5

7

Мокрі́ївка

210

222

234

248

262

14

15

5

5

5

8

Она́цьке

137

145

153

162

171

9

10

3

3

5

9

Оста́півка

826

889

956

1029

1108

57

62

22

21

4

10

Па́нченки

11

12

13

14

15

1

1

0

0

5

11

Петрі́вка

49

47

45

43

41

1

3

1

1

5

12

Пи́сарівка

188

198

208

219

231

1

13

7

4

5

13

Прокопо́вичі

4

3

2

1

1

1

1

0

0

5

14

Са́жка

9

10

11

12

13

1

1

0

0

5

15

Синьощо́ки

21

19

17

15

14

1

1

1

1

5

16

Сту́пки

10

11

12

13

14

1

1

0

0

5

17

Фу́глі

9

10

11

12

13

1

1

0

0

5

18

Черкаща́ни

497

524

552

582

614

34

36

13

12

4

19

Шульги́

313

299

285

272

260

21

20

8

7

4

20

Комишня

2375

2500

2631

2770

2915

166

175

62

59

4

5

1

Бессара́би

110

108

106

104

102

7

7

3

2

5

2

Вели́ка Обу́хівка

667

695

724

754

786

46

48

17

16

4

3

Вели́кі Соро́чинці

3391

3533

3680

3835

3995

237

247

89

84

3

4

Довгале́ве

55

50

45

41

37

3

3

1

1

5

5

Зелений Кут

304

317

330

344

359

21

22

8

7

5

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

Маре́ничі

215

224

233

243

253

15

15

5

5

5

7

Олефі́рівка

158

165

172

179

187

11

11

4

4

5

8

Пана́сівка

88

92

96

100

105

6

6

2

2

5

9

Сави́нці

1069

1114

1160

1209

1260

74

77

28

26

4

10

Сака́лівка

76

74

72

70

68

5

5

2

1

5

11

Семе́ренки

161

168

175

182

190

11

11

4

4

5

12

Солонці́

385

402

419

438

457

26

28

10

9

5

6

1

Бі́єве

10

9

8

7

6

1

1

0

0

5

2

Кибинці́

1278

1332

1388

1446

1508

89

93

33

31

4

3

Коню́шеве

30

29

28

27

26

2

2

0

0

5

4

Мали́нівка

197

206

215

225

235

13

14

5

5

5

5

Со́тницьке

52

50

48

46

44

3

3

1

1

5

6

Шаркі́вщина

600

626

653

681

710

42

43

15

15

4

7

Ша́хворостівка

742

773

805

838

873

51

54

19

18

4

8

Ромода́н

3096

3225

3359

3499

3645

216

225

82

77

3

7

1

Вовня́нка

437

456

475

496

518

30

31

11

11

5

2

Гарку́шинці

1345

1402

1461

1523

1587

94

98

35

33

4

3

Ємці́

32

31

30

29

28

2

2

0

0

5

4

Є́рки

447

466

485

506

527

31

32

11

11

5

5

Кузьменки́

30

27

24

21

19

2

1

0

0

5

6

Любі́вщина

343

358

373

389

407

24

25

9

8

5

7

Ма́льці

272

284

296

309

323

19

19

7

6

5

8

Но́сенки

11

9

7

6

4

1

1

0

0

5

9

Осове́

72

76

80

84

89

5

5

1

1

5

10

Петрі́вці

1617

1685

1755

1829

1906

113

117

42

40

4

11

Риба́льське

154

161

168

175

183

10

11

4

3

5

12

Слобі́дка

495

516

537

560

584

34

36

13

12

4

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

Ярмаки́

387

404

421

440

459

27

28

10

9

5

8

1

Андрі́ївка

95

99

103

107

112

6

6

2

2

5

2

Вели́ка Грем'яча

179

187

195

204

213

12

13

4

4

5

3

Верхови́на

14

15

16

17

18

1

1

0

0

5

4

Весе́ле

5

4

3

2

2

1

1

0

0

5

5

Вовки́

11

10

9

8

7

1

1

0

0

5

6

Гасенки́

460

480

500

522

545

32

33

12

11

5

7

Глибоке

66

69

72

75

78

4

4

1

1

5

8

Григорі́вка

12

10

8

6

5

1

1

0

0

5

9

Деркачі́

164

171

178

185

193

11

11

4

4

5

10

Ді́брівка

1003

1045

1088

1134

1181

70

73

26

25

4

11

Клюшникі́вка

510

532

554

578

603

35

37

13

12

4

12

Котлярі́

14

14

14

14

14

1

1

0

0

5

13

Мала́ Грем'яча

35

31

27

24

21

2

2

1

0

5

14

Показо́ве

165

172

179

186

194

11

12

4

4

5

15

Попі́вка

2236

2306

2378

2452

2529

156

161

59

55

4

16

Скиданки́

13

11

9

7

6

1

1

0

0

5

17

Соха́цьке

102

100

98

96

94

7

7

2

2

5

18

Сто́вбине

260

269

278

287

297

18

18

6

6

5

19

Тра́вневе

95

94

93

92

91

6

6

2

2

5

20

Трудолю́б

501

517

533

550

568

35

36

13

12

4

21

Шпако́ве

14

11

8

6

5

1

1

0

0

5

22

Штомпелі́

67

70

73

76

79

4

4

1

1

5

23

Дібрівка

101

105

109

113

117

7

7

2

2

5

- тенденція зменшення/збільшення чисельності населення (залежить від прийнятого рішення і впливає на "+" при зменшенні, або "-" при збільшенні), береться в межах 5-10%. Тобто, якщо в населеному пункті спостерігається тенденція зниження чисельності населення, то відповідно чисельність населення в ньому 5 років тому () була вище, ніж на даний момент ().

Кількість населення на період, що прогнозується, визначається за формулою:

, (1.2)

де - кількість населення через T років, T = 5, 10, 15;

- кількість населення в даний момент;

K - коефіцієнт природного приросту в долях одиниці;

е - основа натурального логарифму.

При К > 0 кількість населення зростає, при K < 0 - зменшується, при K = 0 - залишається незмінною.

Коефіцієнт приросту населення розраховується за формулою:

(1.3)

де t = 5 років - період часу, для якого оцінюється зміна кількості населення

Кількість підключених абонентів NV(T) для поточного часу і 5 років тому варто брати як статистичні дані, або розрахувати за формулами (1.4-1.5):

, (1.4)

(1.5)

де: - кількість населення району п’ять років тому та на теперішній час;

- середня норма телефонної щільності для господарського сектору тел/тис. люд, тел/тис. люд.

Варто також мати на увазі, що коефіцієнт телефонізації прямо залежить від кількості населення та загального рівня розвиненості населеного пункту. Необхідно корелювати між собою коефіцієнти для поточного часу та для п’яти років тому.

Число абонентів, що очікують підключення, розраховуються за формулами (1.6-1.7):

(1.6)

(1.7)

де - середня чисельність сім'ї.

 - виражається у відсотках, залежить від населеного пункту (брати на особистий розсуд, якщо відсутні статистичні дані). Наприклад, 5 років тому в місті, де була черга на підключення телефону 25% від "нетелефонізованого" населення, у даний момент через появу мобільного зв'язку може складати 5%. Знову ж таки, для того, щоб методика пункту 2 працювала коректно, необхідно брати в межах 5 – 25%.

Узагальнимо отримані дані та внести підсумкові дані району в таблицю1.2.

(1.8)

(1.9)

(1.10)

Таблиця 1.2 – Узагальнені дані

підрайон

-5

0

5

10

15

-5

0

-5

0

1

37965

41267

44854

48752

52990

2657

2888

1101

1040

2

5624

5783

5949

6125

6312

390

402

140

141

3

4037

4173

4318

4478

4655

276

284

98

100

4

4858

5098

5349

5623

5916

322

354

126

116

5

6679

6942

7212

7499

7799

462

480

173

161

6

6005

6250

6504

6769

7047

417

435

155

147

7

5642

5875

6112

6367

6634

392

406

143

134

8

6122

6322

6525

6741

6972

423

437

152

143

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]