Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osn.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
697.05 Кб
Скачать

1.5 Рівні телефонізації

Для подальшого прогнозування кількості абонентів телефонної мережі необхідно визначитися з рівнями телефонізації для кожної категорії трафіку.

Значення MD(0)TC розраховуються залежно від обраної категорії трафіку для даного населеного пункту і від початкових значень про кількість населення і підключених абонентів (табл. 1.1).

(1.21)

У формулі (1.21) індекс і пробігає всі населені пункти, що до однієї категорії, z - кількість таких населених пунктів.

Таблиця 1.8 - Рівні телефонізації

Категорія трафіку, TC

Рівень телефонізації, MD(0)TC, %

Максимальний рівень телефонізації, DMAXTC, %

0

6,998

11,4222

3

6,930

11,10287

4

7,095

11,29794

5

8,140

11,69

1.6 Попередня топологія району проектування

На основі отриманих вище даних варто навести попередню топологію району проектування. На даному етапі необхідно відштовхуватися не скільки від можливостей устаткування ЦКС С-32, скільки від топографічного розташування районів. Як було сказано вище, це попередня топологія, яка далі буде переглядатися в залежності від трафіку, місця розташування і встановлюваного устаткування. Як відомо, кабельні комунікації прокладаються в основному щодо уздовж головних автомагістралей, тому цей момент варто врахувати при визначенні топології.

Попередня топологія являє собою ієрархічне дерево: у кожному підрайоні – зірка, підрайони з центром району. Топологія «зірка» будуються за допомогою алгоритму Прима на базі матриці відстаней, яка складається за даними топографічної карти.

Дані про відстані між населеними пунктами у підрайонах зведено до таблиць 1.9-1.15.

Попередню топологію мережі наведено у додатку А.

Таблиця 1.9 – матриця відстаней для 2-го підрайону

Баку́мівка

Довга́лівка

Зуївці́

Малі́ Соро́чинці

Новосе́лиця

Ра́дченкове

Хомуте́ць

Черевки́

Баку́мівка

-

9,4

11

12,4

1

1

6,6

7

Довга́лівка

9,4

-

20,4

2,6

10,4

10,4

2,4

16,4

Зуївці́

11

20,4

-

23,4

12

12

17,6

9

Малі́ Соро́чинці

12,4

2,6

23,4

-

13,4

13,4

5,6

19,4

Новосе́лиця

1

10,4

12

13,4

-

0,6

7,6

8

Ра́дченкове

1

10,4

12

13,4

0,6

-

7,6

8

Хомуте́ць

6,6

2,4

17,6

5,6

7,6

7,6

-

13,6

Черевки́

7

16,4

9

19,4

8

8

13,6

-

48,4

72

105,4

90,2

53

53

61

81,4

Центром підрайону буде Бакумівка.

Таблиця 1.10 – матриця відстаней для 3-го підрайону

Бі́лики

Вели́кий Ба́йрак

Зубі́вка

Іва́щенки

Ко́птів

Купівщи́на

Ле́щенки

Марчен-ки́

Милаше́нкове

Поли́в'яне

Радченки́

Руда́

Цисе́ве

Декабристів

Бі́лики

-

18

7,6

9,8

15,9

11,9

8,2

5,8

8

11,5

15

10,6

15,8

18,4

Вели́кий Ба́йрак

18

-

17,5

14,9

17,7

17,2

20,4

19,2

20,5

16,9

16,9

9

2,7

2,5

Зубі́вка

7,6

17,5

-

13,3

15,7

13,6

11,2

10,2

12

14,4

15

11,3

15,4

17,5

Іва́щенки

9,8

14,9

13,3

-

5,42

2,5

5

3,3

5,1

1,8

4,8

9

13,2

15,3

Ко́птів

15,9

17,7

15,7

5,42

-

7,6

10

11

10,6

4

5,5

11,4

15,3

17,5

Купівщи́на

11,9

17,2

13,6

2,5

7,6

-

3

4,7

4,2

2,5

7

11,8

16

17,9

Ле́щенки

8,2

20,4

11,2

5

10

3

-

1,8

1,6

6,2

9,6

14

18

20,3

Марченки́

5,8

19,2

10,2

3,3

11

4,7

1,8

-

2,3

4,2

7,2

11,5

15,3

17,5

Милаше́нкове

8

20,5

12

5,1

10,6

4,2

1,6

2,3

-

4,4

8,1

12,5

16,1

18,5

Поли́в'яне

11,5

16,9

14,4

1,8

4

2,5

6,2

4,2

4,4

-

3,6

10,1

14

16,4

Радченки́

15

16,9

15

4,8

5,5

7

9,6

7,2

8,1

3,6

-

10,8

14,8

16,8

Руда́

10,6

9

11,3

9

11,4

11,8

14

11,5

12,5

10,1

10,8

-

6,4

8,8

Цисе́ве

15,8

2,7

15,4

13,2

15,3

16

18

15,3

16,1

14

14,8

6,4

-

4,8

Декабристів

18,4

2,5

17,5

15,3

17,5

17,9

20,3

17,5

18,5

16,4

16,8

8,8

4,8

-

156,5

193,4

174,7

103,42

147,62

119,9

129,3

114

123,9

110

135,1

137

167,8

192,2

Центром підрайону буде Іващенки.

Таблиця 1.11 – матриця відстаней для 4-го підрайону

Безво́-дівка

Булу́ки

Ве́рхня Будаківка

Заліз-няки́

Запо-ро́жці

Лі́сове

Мок-рі́ївка

Она́цьке

Оста́-півка

Па́н-ченки

Петрі́-вка

Пи́са-рівка

Прокопо́-вичі

Са́жка

Синьо-що́ки

Сту́пки

Фу́глі

Черка-ща́ни

Шульги́

Комишня

Безво́дівка

-

12

19,5

11,3

10

24,6

11,6

20,6

22,6

18,6

5,5

4,2

19,6

20

15,1

24,4

9,5

2,5

12,5

19,1

Булу́ки

12

-

25,2

9,2

18

16,7

19,6

25,1

18,4

22,8

14,3

7,5

10,8

11,1

26,2

16,8

17,4

10,6

1,5

11

Ве́рхня Будаківка

19,5

25,2

-

26

9,9

12,2

9,4

1,2

6,1

2,4

21,3

20,1

18,3

17,8

4,7

17

10,3

16,9

28,3

13,3

Залізняки́

11,3

9,2

26

-

16,8

21,8

18,5

27,1

23,6

25,5

13

6,19

16,4

16,5

22,2

22

16,3

9,3

10

16,1

Запоро́жці

10

18

9,9

16,8

-

19,3

1,8

10,3

13,1

8,9

11

10,4

25,2

24,6

5,5

24

0,6

7,4

18,7

20,5

Лі́сове

24,6

16,7

12,2

21,8

19,3

-

18,3

12,8

6,2

10,6

26,7

20,3

10,7

10,1

13,9

9

19,6

23

17,8

5,8

Мокрі́ївка

11,6

19,6

9,4

18,5

1,8

18,3

-

9,7

12

8

12,4

11,6

25

24,2

4,8

23

2

8,5

19,5

20

Она́цьке

20,6

25,1

1,2

27,1

10,3

12,8

9,7

-

6,3

2,3

21,2

20,2

18,6

18,3

4,9

17,5

10,4

17,2

25,5

14

Оста́півка

22,6

18,4

6,1

23,6

13,1

6,2

12

6,3

-

4,5

24,2

23,5

12,7

12

7,8

11,5

13,5

20,5

31,6

7,8

Па́нченки

18,6

22,8

2,4

25,5

8,9

10,6

8

2,3

4,5

-

20

19,1

17

16,4

3,4

15,4

9,2

15,8

27,3

12,1

Петрі́вка

5,5

14,3

21,3

13

11

26,7

12,4

21,2

24,2

20

-

6,5

20,9

21,1

16,5

26,7

10,6

3,8

14,8

21

Пи́сарівка

4,2

7,5

20,1

6,19

10,4

20,3

11,6

20,2

23,5

19,1

6,5

-

14,3

14,8

15,8

20,3

10

3,1

8,5

14,7

Прокопо́вичі

19,6

10,8

18,3

16,4

25,2

10,7

25

18,6

12,7

17

20,9

14,3

-

1,1

20,2

10,7

26

17,7

11,9

5

Са́жка

20

11,1

17,8

16,5

24,6

10,1

24,2

18,3

12

16,4

21,1

14,8

1,1

-

19,5

10

24,8

22

16,3

4,3

Синьощо́ки

15,1

26,2

4,7

22,2

5,5

13,9

4,8

4,9

7,8

3,4

16,5

15,8

20,2

19,5

-

18,4

5,8

12,5

24

15,1

Сту́пки

24,4

16,8

17

22

24

9

23

17,5

11,5

15,4

26,7

20,3

10,7

10

18,4

-

30,2

23,4

17,9

5,9

Фу́глі

9,5

17,4

10,3

16,3

0,6

19,6

2

10,4

13,5

9,2

10,6

10

26

24,8

5,8

30,2

-

6,5

18,1

24,5

Черкаща́ни

2,5

10,6

16,9

9,3

7,4

23

8,5

17,2

20,5

15,8

3,8

3,1

17,7

22

12,5

23,4

6,5

-

11,6

17,8

Шульги́

12,5

1,5

28,3

10

18,7

17,8

19,5

25,5

31,6

27,3

14,8

8,5

11,9

16,3

24

17,9

18,1

11,6

-

12,1

Комишня

19,1

11

13,3

16,1

20,5

5,8

20

14

7,8

12,1

21

14,7

5

4,3

15,1

5,9

24,5

17,8

12,1

-

283,2

294,2

279,9

327,79

256

299,4

259,9

283,2

277,9

259,3

311,5

251,09

302,1

304,9

256,3

344,1

265,3

250,1

327,9

260,1

Центром підрайону буде Черкащани

Таблиця 1.12 – матриця відстаней для 5-го підрайону

Бессара́би

Вели́ка Обу́хівка

Вели́кі Соро́чинці

Довгале́ве

Зелений Кут

Маре́ничі

Олефі́рівка

Пана́сівка

Сави́нці

Сака́лівка

Семе́ренки

Солонці́

Бессара́би

-

21,7

10

11,7

14,8

6,6

15,9

18,3

16,2

20,3

17,2

3,5

Вели́ка Обу́хівка

21,7

-

13,8

11,4

8,2

23

7,6

6,2

5,9

3,8

10,4

18,6

Вели́кі Соро́чинці

10

13,8

-

8,8

10,1

9,4

6,8

9

7,8

11,5

7,4

6,4

Довгале́ве

11,7

11,4

8,8

-

3,5

15,7

9,6

11,4

8

11,9

12,9

10

Зелений Кут

14,8

8,2

10,1

3,5

-

18

8

9,1

5,6

9

11,6

12,5

Маре́ничі

6,6

23

9,4

15,7

18

-

16,1

18,3

17,4

20,7

15,6

5,7

Олефі́рівка

15,9

7,6

6,8

9,6

8

16,1

-

2,2

2,7

4,5

3,8

12,9

Пана́сівка

18,3

6,2

9

11,4

9,1

18,3

2,2

-

3,7

2,7

4,2

15,2

Сави́нці

16,2

5,9

7,8

8

5,6

17,4

2,7

3,7

-

4,5

6,4

13,1

Сака́лівка

20,3

3,8

11,5

11,9

9

20,7

4,5

2,7

4,5

-

6,8

17,3

Семе́ренки

17,2

10,4

7,4

12,9

11,6

15,6

3,8

4,2

6,4

6,8

-

13,4

Солонці́

3,5

18,6

6,4

10

12,5

5,7

12,9

15,2

13,1

17,3

13,4

-

156,2

130,6

101

114,9

110,4

166,5

90,1

100,3

91,3

113

109,7

128,6

Центром підрайону буде Олефірівка.

Таблиця 1.13 – матриця відстаней для 6-го підрайону

Бі́єве

Кибинці́

Коню́шеве

Мали́нівка

Со́тницьке

Шаркі́вщина

Ша́хворостівка

Ромода́н

Бі́єве

-

5,6

2

8,4

1,5

3,4

8,3

4,7

Кибинці́

5,6

-

7,3

6,5

6,9

6

5,4

10,1

Коню́шеве

2

7,3

-

8,7

0,6

3,1

9,1

3

Мали́нівка

8,4

6,5

8,7

-

8,8

5,8

1,9

11,4

Со́тницьке

1,5

6,9

0,6

8,8

-

3,5

8,9

3,2

Шаркі́вщина

3,4

6

3,1

5,8

3,5

-

5,9

5,7

Ша́хворостівка

8,3

5,4

9,1

1,9

8,9

5,9

-

11,6

Ромода́н

4,7

10,1

3

11,4

3,2

5,7

11,6

-

33,9

47,8

33,8

51,5

33,4

33,4

51,1

49,7

Центром підрайону буде Сотницьке.

Таблиця 1.14 – матриця відстаней для 7-го підрайону

Вовня́нка

Гарку́шинці

Ємці́

Є́рки

Кузьменки́

Любі́вщина

Ма́льці

Но́сенки

Осове́

Петрі́вці

Риба́льське

Слобі́дка

Ярмаки́

Вовня́нка

-

6,3

18,3

9,7

8

11,1

14,4

19,8

18,8

10,4

8,7

15,5

11,4

Гарку́шинці

6,3

-

12,1

3,7

8,6

6,5

9,5

14,2

13,1

7

4,4

11,2

6,1

Ємці́

18,3

12,1

-

8,7

15,9

13

5,6

3,7

1,3

10,1

10

7,6

7

Є́рки

9,7

3,7

8,7

-

9,9

7

6,4

10,7

9,4

5,8

3,3

8,4

3,1

Кузьменки́

8

8,6

15,9

9,9

-

15,2

10,4

15,9

15,9

5,8

6,5

10,2

9

Любі́вщина

11,1

6,5

13

7

15,2

-

13

16,1

14,1

12,8

10

15,5

10

Ма́льці

14,4

9,5

5,6

6,4

10,4

13

-

5,3

5,5

4,9

5,7

2,4

3,5

Но́сенки

19,8

14,2

3,7

10,7

15,9

16,1

5,3

-

2,5

10

11,1

6

8,4

Осове́

18,8

13,1

1,3

9,4

15,9

14,1

5,5

2,5

-

9,9

10

6,7

7,4

Петрі́вці

10,4

7

10,1

5,8

5,8

12,8

4,9

10

9,9

-

3

5

3,7

Риба́льське

8,7

4,4

10

3,3

6,5

10

5,7

11,1

10

3

-

7,1

2,7

Слобі́дка

15,5

11,2

7,6

8,4

10,2

15,5

2,4

6

6,7

5

7,1

-

5,2

Ярмаки́

11,4

6,1

7

3,1

9

10

3,5

8,4

7,4

3,7

2,7

5,2

-

152,4

102,7

113

86,1

131,3

144,3

86,6

123,7

114,6

88,4

82,5

100,8

77,5

Центром підрайону буде Ярмаки.

Таблиця 1.15 – матриця відстаней для 8-го підрайону

Андрі́-ївка

Вели́ка Грем'яча

Верхо-ви́на

Весе́-ле

Вов-ки́

Гасен-ки́

Глибо-ке

Григо-рі́вка

Дер-качі́

Ді́брі-вка

Клюшн-икі́вка

Кот-лярі́

Мала́ Грем'яча

Пока-зо́ве

Попі́в-ка

Ски-данки́

Соха́-цьке

Сто́в-бине

Тра́в-неве

Трудо-лю́б

Шпа-ко́ве

Штом-пелі́

Дібрі-вка

Андрі́ївка

-

13,7

12,7

11,7

7,6

5,3

11,5

2,3

16,1

13

0,7

10,7

16,1

9,6

15

20,2

3,4

8,4

5,1

17,6

10,6

3,9

5,2

Вели́ка Грем'яча

13,7

-

8,3

11,6

6,5

12,4

18,1

11,7

12,2

12,8

13,1

9,8

2,4

15,2

4,4

6,6

10,1

13,3

8,5

16,3

10,8

15,7

15,3

Верхови́на

12,7

8,3

-

4

6,6

8,7

11,5

11,8

4,6

4,7

12

2,9

8,9

8,8

5,6

12,1

10,1

7,4

8,6

8,2

3,7

12,7

11,4

Весе́ле

11,7

11,6

4

-

7,6

6,7

7,6

11,4

4,9

1,4

10,9

2

12,6

4,8

9,5

16,2

9,8

4,2

9

6,6

1,2

10,1

8,7

Вовки́

7,6

6,5

6,6

7,6

-

5,9

12,5

6,1

10,9

9

7

5,8

8,7

9,4

7,8

13

4

7,4

2,7

13,8

6,5

9,3

8,7

Гасенки́

5,3

12,4

8,7

6,7

5,9

-

7,4

5,5

11

7,6

4,5

5,8

13,9

5,2

12,3

18,2

4,6

3,3

4,6

12,8

5,6

4,1

3,2

Глибоке

11,5

18,1

11,5

7,6

12,5

7,4

-

12,5

11,3

7,3

11,1

8,8

19,9

3

16,6

23,5

12

5

12,3

10

8

7,7

6,6

Григорі́вка

2,3

11,7

11,8

11,4

6,1

5,5

12,5

-

15,8

12,7

2

10,1

14

10,4

14

18,1

2

8,9

3,5

17,8

10,3

6,2

6,5

Деркачі́

16,1

12,2

4,6

4,9

10,9

11

11,3

15,8

-

4

15,6

5,6

12,6

9,1

8,8

15

13,9

8,9

12,7

4

5,6

15,1

13,5

Ді́брівка

13

12,8

4,7

1,4

9

7,6

7,3

12,7

4

-

12,2

3,2

13,4

5,2

10,1

16,9

11,1

5

10,2

5,2

2,6

11,1

9,5

Клюшникі́вка

0,7

13,1

12

10,9

7

4,5

11,1

2

15,6

12,2

-

10,1

15,4

9

14,6

19,7

3,2

7,6

4,8

17

9,9

3,9

4,6

Котлярі́

10,7

9,8

2,9

2

5,8

5,8

8,8

10,1

5,6

3,2

10,1

-

10,9

6

8

14,7

87,3

4,7

7,5

8,2

1

9,9

8,6

Мала́ Грем'яча

16,1

2,4

8,9

12,6

8,7

13,9

19,9

14

12,6

13,4

15,4

10,9

-

16,6

4,2

4,2

12,3

14,9

10,8

16,9

11,9

17,7

17,1

Показо́ве

9,6

15,2

8,8

4,8

9,4

5,2

3

10,4

9,1

5,2

9

6

16,6

-

13,8

20,6

9,6

2

9,6

8,7

5

6,6

5,7

Попі́вка

15

4,4

5,6

9,5

7,8

12,3

16,6

14

8,8

10,1

14,6

8

4,2

13,8

-

6,8

11,9

12,4

10,2

13

8,9

16,3

15,4

Скиданки́

20,2

6,6

12,1

16,2

13

18,2

23,5

18,1

15

16,9

19,7

14,7

4,2

20,6

6,8

-

16,4

18,8

14,7

19,3

15,7

22

21,4

Соха́цьке

3,4

10,1

10,1

9,8

4

4,6

12

2

13,9

11,1

3,2

87,3

12,3

9,6

11,9

16,4

-

7,6

1,7

16

8,7

6,2

6,2

Сто́вбине

8,4

13,3

7,4

4,2

7,4

3,3

5

8,9

8,9

5

7,6

4,7

14,9

2

12,4

18,8

7,6

-

7,7

9,7

4,1

6,2

4,7

Тра́вневе

5,1

8,5

8,6

9

2,7

4,6

12,3

3,5

12,7

10,2

4,8

7,5

10,8

9,6

10,2

14,7

1,7

7,7

-

15,4

7,9

7,5

7,5

Трудолю́б

17,6

16,3

8,2

6,6

13,8

12,8

10

17,8

4

5,2

17

8,2

16,9

8,7

13

19,3

16

9,7

15,4

-

7,5

15,3

14

Шпако́ве

10,6

10,8

3,7

1,2

6,5

5,6

8

10,3

5,6

2,6

9,9

1

11,9

5

8,9

15,7

8,7

4,1

7,9

7,5

-

9,6

8,1

Штомпелі́

3,9

15,7

12,7

10,1

9,3

4,1

7,7

6,2

15,1

11,1

3,9

9,9

17,7

6,6

16,3

22

6,2

6,2

7,5

15,3

9,6

-

1

Дібрівка

5,2

15,3

11,4

8,7

8,7

3,2

6,6

6,5

13,5

9,5

4,6

8,6

17,1

5,7

15,4

21,4

6,2

4,7

7,5

14

8,1

1

-

220,4

248,8

185,3

172,5

176,8

168,6

244,2

213,6

231,2

188,2

208,9

241,6

275,4

193,9

239,6

354,1

268,1

172,2

182,5

273,3

163,2

218,1

202,9

Центром підрайону буде Шпакове. Усі центри підрайонів будуть підключатись до ОПО в місті Глобино.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]