Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SPS1.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
38.76 Mб
Скачать

Системні функції

Системні функціональні блоки SFB та системні функції SFC передбачені виробником та вже інтегровані у ЦП.

Блоки даних

Блоки даних це область даних для запам’ятовування даних користувача, з якими потім працює програма. Локальний блок даних підпорядковано функціональному блоку FB. У локальному блоці даних Instanz-DBs стоять дані статичних локальних змінних. При виникненні функціонального блоку створюється локальний блок даних, який не треба додатково програмувати. Глобальний блок даних містить інформацію, до якої мають доступ усі блоки програми.

Наступний рисунок показує типове протікання процесів викликів блоків.

Рис 5.2 – Система викликів та переривань блоків

Формальні параметри

У програмній частині блока формальні параметри можуть використовуватися як стандартні операнди. Формальними параметрами можуть бути вхідні параметри (in), вихідні параметри (out) та прохідні параметри (in_out). Параметр in: вхідний параметр може викликатися тільки всередині блока. Параметр out: вихідний параметр повинен бути описаний всередині блоку. Параметр in_out: прохідний параметр може бути викликаним та описаним всередині блоку. До формальних параметрів не відносяться наступні параметри: параметр stat: внутрішні змінні стану запам’ятовуються у локальному блоці даних. Параметр temp: тимчасові змінні тільки для проміжного результату під час обробки блока.

Таблиця 5.1 – Приклад таблиці представлення даних функціонального блоку

Адреса

Опис

Ім’я

Тип

Початкові данні

Коментар

0.0

in

Start

BOOL

FALSE

0.1

in

Stop

BOOL

TRUE 0

4.0

out

Motor

BOOL

FALSE

6.0

in_out

NOT_AUS

BOOL

FALSE

8.0

stat

N_ob

INT

0

5.2 Виконання роботи

5.2.1 Структурна схема досліджуваної системи

Наведемо загальну схему керування асинхронним двигуном.

Рис. 5.3 – Загальна схема керування системою асинхронного двигуна

5.2.2 Електрична схема керування асинхронним двигуном

Для керування системою необхідно використовувати наступну електричну схему.

Рис. 5.4 – Електрична схема системи керування асинхронним двигуном

5.2.3 Програма керування асинхронним двигуном

Спочатку необхідно створити функціональний блок. Натисніть правою кнопкою миші на Bausteine та оберіть „Neues Objekt einfugen“ а потім „Funktionsbaustein“.

Рис. 5.5 – Створення функціонального блоку

Далі треба обрати мову для розробки програми у вікні властивостей функціонального блоку.

Рис. 5.6 – Властивості функціонального блоку

Натисніть „OK“. Тоді з’явиться наступний рисунок.

Рис. 5.7 – SIMATIC Manager

Подвійним натисканням на FB1 відкриється функціональний блок.

Рис. 5.8 – Функціональний блок

У відкритому FB1 треба налаштувати інтерфейс. Інтерфейси IN та OUT містять вхідні та вихідні змінні, у IN_OUT – прохідні. Спочатку треба задати імена цих змінних. Далі у тілі програми визначити вхідні, вихідні та прохідні параметри для функціональних блоків.

Рис. 5.9 – Визначення інтерфейсу

У FB 1 треба створити наступну програму.

Рис. 5.10 – Програма FB1

Змінні #R та #V треба описувати у IN_OUT. Іншим етапом є створення блоку данних (DB). Натисніть правою кнопкою миші на Bausteine та оберіть „Neues Objekt einfugen“, а потім „Datenbaustein“.

Рис. 5.11 – Створення блоку даних

Далі треба обрати тип блоку даних у вікні властивостей. Необхідно використовувати Instanz-DB.

Рис. 5.12 – Властивості блока даних

Наступним етапом треба відкрити OB1 та додати FB1 у Netzwerk 1.

Рис. 5.13 – Додавання FB1 у OB1

Внести вхідні та вихідні параметри блоку.

Рис. 5.14 – Внесення вхідних та вихідних параметрів

Завантажити програму у мікроконтролер.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]