Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
statistika_raschetnaya.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
70.83 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНЫЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Практична робота

з дисципліни: «Статистика праці»

Варіант 2

Виконала студентка гр. ЦУП-12п

Веремєєва Т.М.

Перевірила викладач

Швец І.Б.

Донецьк – 2013р.

Практичне заняття 1. Аналіз руху персоналу

Задача. За даними, наведеними в таблиці 1 розрахувати показники плинності кадрів у базовому та звітному році, зробити висновки. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці 2.

Таблиця 1

Вихідні данні для розрахунку показників обороту кадрів, осіб

Показники

Базо-

вий рік

Звітний рік

Варіант

2

Прийнято на підприємство працівників

183

50

Вибуло з підприємства працівників, всього, в т.ч.:

259

70

  • переведено на інші підприємства

10

-

  • звільнено у зв’язку з закінченням робіт і терміну договору

20

5

  • звільнено у зв’язку з переходом на навчання

52

10

  • звільнено у зв’язку з уходом до Армії

15

5

  • звільнено у зв’язку з виходом на пенсію

10

 -

  • звільнено за власним бажанням

134

42

  • звільнено за прогули та інші дисциплінарні порушення

10

8

Облікова чисельність працівників

1285

1250

Таблиця 2

Розрахунок показників обороту кадрів

Показники, осіб

Базовий

рік

Звітний рік

Відхилення

Абс

Відн.,%

1

2

3

4

5

Прийнято на підприємство робітників

183

50

-133

72,68

Вибуло з підприємства робітників, всього,

259

70

-189

72,97

в тому числі:

переведено на інші підприємства

10

-

-10

-

звільнено у зв’язку з закінченням робіт і терміну договору

20

5

-15

75

1

2

3

4

5

звільнено у зв’язку з переходом на навчання

52

10

-42

80,77

звільнено у зв’язку з уходом до Армії

15

5

-10

66,67

звільнено у зв’язку з виходом на пенсію

10

-

-10

-

звільнено за власним бажанням

134

42

-92

68,66

звільнено за прогули і інші дисциплінарні порушення

10

8

-2

20

Середньооблікова кількість робітників

1323

1260

63

4,76

Чисельність робітників на кінець року

1285

1250

-35

2,72

Чисельність робітників на початок року

1361

1270

91

6,69

Надлишковий оборот

206

60

-146

70,87

Необхідний оборот

45

10

-35

77,78

Коефіцієнт обороту з прийому працівників

0,14

0,04

-0,1

71,43

Коефіцієнт обороту з вибуття працівників

0,19

0,06

-0,13

68,42

Коефіцієнт обороту з прийому (за середньообліковою чисельністю)

0,14

0,04

-0,1

71,43

Коефіцієнт обороту з вибуття (за середньообліковою чисельністю)

0,19

0,06

-0,13

68,42

Коефіцієнт необхідного обороту

0,03

0,008

-0,022

73,33

Коефіцієнт надлишкового обороту

0,16

0,05

-0,11

68,75

Коефіцієнт стабільності кадрів

0,83

0,95

0,12

14,46

Коефіцієнт плинності

0,16

0,05

-0,11

68,75

Висновки: Плинність кадрів знизилась на 68,75% по відношенню до базового року, завдяки надлишковому обороту,необхідному обороту і тому, що менше працівників було звільнено у зв’язку з переходом на навчання, з уходом в армію, на пенсію і звільнено за власнім бажанням

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]