Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Когут.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
195.07 Кб
Скачать

Розділ 2. Вивчення основних законодавчих та нормативних документів з фінансової діяльності

Під час проходження практики ми ознайомились з наступними основними законодавчими актами з фінансової діяльності:

 • Бюджетний кодекс;

 • Податковий кодекс;

 • Митний кодекс;

 • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 2006р.

 • Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 2012р.;

 • Закон України «Про страхування» від 1996р.;

 • Закон України «Про аудиторську діяльність» від 1993р.;

Бюджетний кодекс України регулюює відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу. Бюджетний кодекс вступив у дію у 2010 році.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Податковий кодекс набрав чинності у 2011 році.

Митний кодекс  регулює питання державної митної справи, регулює відносини, пов’язані із справлянням митних платежів.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.

Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначає правові та організаційні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні.

Закон України «Про страхування» регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

Закон України «Про аудиторську діяльність» визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації.

Отже, ми були ознайомлені з кількома основними законодавчими та нормативними документами, що регулюють фінансову діяльність.

Розділ 3. Ознайомлення зі способами пошуку достовірної фінансової інформації та створення бази даних з фінансово-банківської тематики

Під час проходження практики ми навчились користуватись джерелами достовірної інформації. За період 15 днів ми працювали з наступними джерелами отримання достовірної інформації:

 • Урядовий портал

 • Офіційний сайт Міністерства фінансів України;

 • Офіційний сайт Рахункової палати України;

 • Офіційний сайт Державної казначейської служби України;

 • Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

 • Офіційний сайт Державної служби статистики України;

 • Офіційний сайт Закарпатської ОДА;

 • Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На урядовому порталі можна знайти інформацію про діяльність Кабінету міністрів України, програму діяльності уряду, ознайомитись з нормативно-правовою базою Кабінету міністрів тощо.

На офіційному сайті Міністерства фінансів України ми можемо знайти інформацію про державний бюджет, витяги з бюджетів, інформацію щодо державного боргу України, інформацію щодо основних показників фінансового стану України, інформацію про міжнародне співробітництво.

На офіційному сайті Рахункової палати України є відкритий доступ до інформації про саму Рахункову палату, а саме може дізнатись історію створення, структурні підрозділи Рахункової палати, знайти інформацію про колегію Рахункової палати. На сайті висвітлені нормативно-правові акти Рахункової палати, такі як: Кодекси, Закони, декрети, Постанови Верховної Ради, Постанови КМУ, Розпорядження Президента, Рішення Конституційного Суду та інші. На сайті також можна знайти звіти та офіційні повідомлення Рахункової палати.

На офіційному сайті Державної казначейської служби України ми маємо можливість дізнатись про його керівництво, функції, територіальні органи, відомості про структурні підрозділи. Ми можемо ширше дізнатись про їхню діяльність, як вони взаємодіють з громадськістю, їхнє кадрове забезпечення, прочитати прийняті накази державною казначейською службою для запобігань проявам корупції. На сайті є інформація про виконання державного бюджету, доходи, видатки, міжбюджетні відносини.

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг має широку інформацію про структуру комісії. На сайті освітлено діяльність Нацкомфінпослуг: їхню стратегічну діяльність, план роботи, річні звіти, тощо. Також на сайті доступно огляд різноманітних ринків (страховий, ринок кредитної кооперації, ринок накопичувального пенсійного забезпечення).

На офіційному сайті Державної служби статистики України ми маємо широку статистичну інформацію по різним макроекономічним показникам та різним галузям господарствам. Ми можемо переглянути інформацію про саму діяльність служби. На сайті можна переглянути звітно-статистичну документацію за останні роки, а також є інформація про програму економічних реформ в Україні за останні 5 років.

На офіційному сайті Закарпатської ОДА ми можемо переглянути загальну інформацію про ОДА, таку як керівництво ОДА, апарат, управління, відділи, тощо. Ми можемо проаналізувати програми розвитку малого та середнього підприємства в області, а також дати оцінку їхнім перспективам. Також можемо переглянути регіональну стратегію розвитку нашої області на найближчі 5 років. На сайті є достатньо аналітичної інформації про доходи та видатки місцевих бюджетів, використання коштів державного бюджету України на утримання місцевих державних адміністрацій області.

На Офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можна дізнатись про діяльність НКЦПФР, переглянути результати фінансового моніторингу учасників фондового ринку, дізнатись про порядок реєстрації та емісії цінних паперів.

Отже, ознайомившись з данними джерелами інформації, можна зробити висновок, що можливо знайти усю необхідну інформацію для курсових, дипломних робіт, звітів та статей в мережі інтернет, але треба користуватися саме достовірними джерелами.