Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бух облик 03-12-2015_23-29-36 / Методичка 2.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
664.58 Кб
Скачать

Документами

Таблиця 3.1

Документ

Зміст господарської операції

1

Видатковий касовий ордер № 7

2 листопада 200_р. працівникові Кліменку 0. В. за паспортом СК 470013, виданим Бабушкінським РУ ГУ МВС України в м. Дніпропетровську 17.03.1997 р., видано підзвітну суму (45 грн.) на придбання виробничих запасів. Документ під­писано директором Корнієнко Л. В., головним бухгалтером Чалим П. Ю., касиром Несміян Р. В.

2

Авансовий звіт № 4 Товарний чек № 73

6 листопада 200_р. Кліменком О. В. складено аван­совий звіт про витрачання виданих підзвіт грошей. На підтвердження понесених витрат до авансового звіту додано касовий чек і товарний чек № 73 ма­газину «Мережка» на придбання 8 котушок ниток по 5,40 грн. за котушку, у т. ч. 0,90 грн. ПДВ.

3

Прибутковий ордер №17

06 листопада оприбутковано на склад при­дбані Кліменком О. В. 8 котушок ниток (но­менклатурний номер 20200110, ціна - 4,50 грн.). Нитки здав Кліменко О. В., прийняв за­відувач складу Мірошник С. І.

4

Лімітно-забірна картка

Пошивному цеху на листопад 200_ р. встанов­лено ліміт відпускання шкіри - 2100 дм2 (но­менклатурний номер 20100105, ціна - 10,00 грн. за дм ).

Відпускання шкіри здійснювалося: 07.11 —1300 дм2; 09.11. - 700 дм2.

Лімітно-забірну картку підписали: начальник від­ділу матеріального постачання Скибка А. П., на­чальник цеху Кушнір Г. М., завідувач складу Мі­рошник С. 1.

5

Чек КЖ 4965857

15 листопада 200 р. касир Несміян Р. В. (пас­порт СВ 073235, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.01.1996 р.) передала до банку (рахунок № 262074774, код ЄДРПОУ 27437643) чек на суму 7000 грн. для одержання коштів на виплату зарплати працівникам ТОВ «Фонд». Чек підписано директором Корнієнко Л. В. та головним бухгалтером Чалим П. Ю.

6

Прибутковий касо­вий ордер № 8

15 листопада касиром Несміян Р. В. за чеком № КЖ 4965857 оприбутковано в касу з поточ­ного рахунка 7000 грн. для виплати зарплати працівникам товариства. Документ підписано касиром Несміян Р. В. та головним бухгалтером Чалим П. Ю.

7

Рахунок-фактура

№7

17 листопада 200_р. магазину «Чоботар» для здій­снення попередньої оплати виписано рахунок-фактуру на 20 пар черевиків за ціною 187,20 грн. за пару, у т. ч. 31,20 грн. ПДВ, та 10 пар чобіт за ці­ною 244,80 грн. за пару, у т. ч. 40,80 ПДВ. Реквізи­ти покупця: вул. Східна, 17; код ЄДРПОУ 30117443; рахунок 26007134317244 в АППБ «Аваль»; МФО 300335.

8

Накладна-вимога на відпускання (внут­рішнє переміщення) матеріалів № 11

22 листопада 200 р. відпущено зі складу паливо (бензин А-95) для заправлення, автомобілів ТОВ «Фонд» — 55 л, за ціною 2,50 грн. за літр (номенк­латурний номер 20300113) (віднести на адмініст­ративні витрати). Паливо відпустив зав. складу Мірошник С, 1., одержав водій Черненко К. У.

9

Накладна на відпус­кання товарно-мате­ріальних цінностей №21

27 листопада 200_р. магазину «Чоботар», м. Київ, вул. Східна, 17, відвантажено готову про­дукцію, зазначену в рахунку-фактурі № 34 від 17 листопада 200_р. Продукцію одержав експе­дитор магазину «Чоботар» Марченко 1. В. за до­рученням № 33 від 26.11.200_р. Підстава - до­говір № 11 від 06.02.200 р. Відпускання до­зволив начальник відділу збуту Потебня Л. Д., відпустив зав. складу Мірошник С. 1.

10

Довіреність ЯЗМ 80776

25 листопада 200_р. на ім'я експедитора Томенка В. М. (паспорт СЯ 021317, виданий Дніпров­ським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.09.1995 р.) видано довіреність на одержання від ТОВ «Чинбар» 1500 дм шкіри за рахунком-фактурою № 77 від 19.11,200_р. Довіреність підписана директором Корнієнко Л. В. та голо­вним бухгалтером Чалим П. Ю.

11

Бухгалтерська довідка № 4

30 листопада 200_р. списано на витрати (на ра­хунок 23 «Виробництво») 138 л бензину А-95 на суму 345,00 грн. Довідку склав бухгалтер Дем'янюк К. С.

Примітка. Для набуття практичних навичок роботи з документами навчальне зав­дання має виконуватися на бланках типових форм відповідних первинних документів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке бух облик 03-12-2015_23-29-36