Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
279.55 Кб
Скачать
   1. Показники ефективності роботи підприємства

Аналіз ділової активності слід доповнити аналізом ефективності роботи підприємства, що характеризується показниками рентабельності:

- рентабельність доходів (Rд)

Rд = ФР1 / ЧД1, (2.18)

де ФР1 – фінансовий результат (прибуток або збиток) по і – му виду діяльності за звітний період;

ЧД1 – чистий дохід по і –му виду діяльності за звітний період.

- рентабельність витрат (Rв)

Rв = ФР1 / В1 (2.19)

де В1 – витрати по і – му виду діяльності за звітний період.

Рентабельність слід розраховувати за видами діяльності. Для зручності розрахунків, на основі звіту про фінансові результати, доцільно скласти наступну таблицю:

Таблиця 2.6

До розрахунку показників ефективності роботи підприємства, тис.грн.

Вид діяльності

Чистий дохід

Витрати

Фінансовий результат

А

1

2

3=1-2

1

Основна

035 рядок

Сума 040,070,080

 

2

Інша операційна

Рядок 060

Рядок 090

 

3

Операційна (1р.+2р.)

 

 

 

4

Інвестиційна

Сума рядків 110,120,130

Сума 150,160

 

5

Звичайна (3р.+4р.)

 

140рядок

 

За даними звіту про фінансові результати ТОВ «КУК Авто» дані таблиці 2.6 будуть такими:

Таблиця 2.7

До розрахунку показників ефективності роботи ТОВ «Знаки УА» тис.грн.

Вид діяльності

2012

2013

Чистий дохід

Витрати

Фінансовий результат

Чистий дохід

Витрати

Фінансовий результат

А

1

2

3=1-2

1

2

3=1-2

1

Основна

322858

423915

-101057

134478

196710

-62232

2

Інша операційна

12585

42393

-29808

13769

42795

-29026

3

Операційна (1р.+2р.)

335443

466308

-130865

148247

239505

-91258

4

Інвестиційна

428244

424251

3993

21794

40649

-18855

5

Звичайна (3р.+4р.)

763687

906028

-142341

170041

382437

-212396

Результати розрахунку показників ефективності роботи, представлені у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Показники ефективності роботи ТОВ «КІК Авто» тис.грн.

Вид діяльності

2012

2013

Рентабельність

Рентабельність

Чистий дохід

витрат

Чистий дохід

Витрат

Основна

-0,313

-0,238

-0,463

-0,316

Інша операційна

-2,369

-0,703

-2,108

-0,678

Операційна

-0,390

-0,281

-0,616

-0,381

Інвестиційна

0,009

0,009

-0,865

-0,464

Звичайна

-0,186

-0,157

-1,249

-0,555

Висновки з аналізу ефективності роботи підприємства:

 1. рентабельність основної діяльності ТОВ є збитковою: у 2012 році одна гривня чистого доходу приносить - 31,3 коп, а одна гривня витрат - 23,8 коп, а у 2013 одна гривня чистого доходу становить – 46,3 коп, а одна гривня витрат – 31,6 коп

 2. неефективною роботою є і інша операційна діяльність, рентабельність витрат у 2012 році становить – 70,3%, у 2013 році – 67,8%, але вона не може визначати загальну ефективність – рентабельність звичайної діяльності не перевищує у 2012 році -15,7%, у 2013 році 55,5 %;

 3. не збитковою є лише інвестиційна діяльність у 2012 році яка пов’язана з рухом основних засобів і фінансування інвестицій

ВИСНОВКИ:

При проходженні практики в ТОВ «КІК Авто» я отримала глибокі знання в еконономіці господарства. За 10 днів роботи помічником бухгалтера я ознайомилася з економікою даного підприємства, допомагала розраховувати ефективність впровадження нового комплексу реалізації продукції. Ознайомилася з місценаходженням і виробничими ресурсами, трудовими ресурсами, з цінами реалізації. На науково – дослідній практиці я здобула чималий досвід роботи в транспортному підприємстві.

Нажаль підприємство вважається збитковим в зв’язку з тим що воно мале і має малу базу клієнтів. Але в зв’язку з тим що збільшується попит на машини корейських виробників і добре злагодженої рекламної компанії підприємство може не забаром вийти з кризи.

Я б порадила б підприємству більше працювати над рекламною компанією і найняти спеціалістів. Ще одна причина того що підприємство практично не отримує прибутку те що вона закупляє запчастини з за кордону а це проходить дуже довго і витрачається дуже багато сил і коштів.

Мені на підприємстві сподобалось тим що там дуже дружній колектив. Не зважаючи на те що я пришла на практику до мене дуже добре віднеслись провели екскурсію по своєму підприємству. Допомагали мені, розповідали те що мені було цікаво.

Нажаль підприємство не змогло мені надати документацію яку я просила спираючись на те що це кондифенційна інформація.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Амуржиев О.В., Дорогавцев А.Е. Неплатежи: способы предотвращения и сокращения – М.: Аркаюр, 1994.

 2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ – М.: ДИС, 1997.

 3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа – М.: Финансы и статистика, 1993.

 4. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства – К.: ЛИБІДЬ, 1998.

 5. Білик М. Державні підприємства як об'єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки // Український журнал "Економіст" – 1999. №1.

 6. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента – К.: НИКА-ЦЕНТР, 1999.

 7. Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь, 1994.

 8. Візіло А. Два метри кордону // Галицькі контракти – 1999. №18.

 9. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті – К.: ТОВ "БОРИСФЕН-М", 1996.

 10. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности – М.: Финансы и статистика, 1996.

 11. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы – М.: Финансы, 1997.

 12. Криворучко М.І., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів – К.: "Феникс", 1997.

 13. Мельник В.А. Ринок цінних паперів – К.: "А.Л.Д." та "ВІРА-Р", 1998.

 14. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік – 2001. №37.

 15. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции – М.: Финансы и статистика, 1993.

ДОДАТКИ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.