Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт 3 курс.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
78.85 Кб
Скачать

Зміст

Вступ

Загальні положення

І.Аналіз фінансів.

1.1. Показники поточної платоспроможності.

1.2. Показники перспективної платоспроможності.

1.3. Аналіз прибутковості підприємства.

1.4. Аналіз використаного прибутку.

ІІ. Аналіз виробничо-господарської діяльності.

2.1. Загальна характеристика виробництва.

2.2. Аналіз стану та використання основних фондів.

Висновки

Додатки

Вступ

Забезпечення ефективного функціонування підприємства потребує економічно грамотного управління їхньою діяльністю, яке багато в чому визначається умінням її аналізувати. За допомогою аналізу вивчають тенденції розвитку, глибоко і системно досліджують фактори зміни результатів діяльності, обґрунтовують плани та управлінські рішення, здійснюють контроль за їх виконанням, виявляють резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюють результати діяльності підприємства та їх чутливості, виробляють економічну стратегію його розвитку.

Аналіз господарської діяльності – це наукова база прийняття управлінських рішень у бізнесі, що забезпечує системне розуміння виробничо-фінансової діяльності. Для обґрунтування господарських рішень та ефективної діяльності підприємств необхідно виявити і прогнозувати наявні і потенційні проблеми, виробничі і фінансові ризики, визначити вплив управлінських рішень на рівень ризиків і доходів суб’єкта господарювання.

У сучасній ринковій економіці бухгалтерській облік можна розділити на дві частини – фінансовий та управлінський. Фінансовий облік вирішує питання взаємовідносин із державою та іншими зовнішніми користувачами інформації про діяльність підприємства. Фінансовий облік і особливо зовнішня фінансова звітність регламентуються міжнародними і національними стандартами, що забезпечують інтереси усіх користувачів фінансової документації. Управлінський облік направлений на розробку управлінських рішень в інтересах власників і адміністрації фірми.

Аналіз фінансового стану підприємства дозволяє розкрити сутність економічних явищ і процесів, їхні взаємозв’язки і взаємозалежності, деталізувати, систематизувати і визначити вплив на різних факторів, оцінити досягнуті на підприємстві результати діяльності, виявити резерви підвищення ефективності функціонування підприємства.

В даному звіті ми будемо розглядати відкрите акціонерне товариство « АТП – 13058 ».

Основними джерелами інформації при аналізі фінансового стану підприємства є дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками результатів фінансової звітності ф. №1 «Баланс», ф. №2 «Звіт про фінансові результати», ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. №4 «Звіт про власний капітал», примітки до річної фінансової звітності і аудиторський висновок.

Загальні положення. Фінансова звітність визначена положенням (стандартом) бухгалтерського

обліку (П(С)БО) як бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий

стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. Метою такої звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень.

Для прийняття економічних рішень користувачами фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансово стані підприємства. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності. За П(С)БО, до неї відносяться:

  • Баланс;

  • звіт про фінансові результати;

  • звіт про рух грошових коштів;

  • звіт про власний капітал;

  • примітки до звітів.

Новий склад звітності повністю відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року. Із зміни і доповненнями, внесеними Законами України від 11 травня 2000 року № 1707-Ш, від 8 червня 2000 року № 1807-Ш, від 22 червня 2000 року № 1729-Ш.

Характеристика підприємства.

Повне найменування : Відкрите акціонерне товариство “Автотранспортне підприємство 13058”

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.