Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум МОГеодВим.docx
Скачиваний:
87
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
3.98 Mб
Скачать

4. Тестові завдання

Приведені в цьому розділі тестові завдання мають за мету перевірку теоретичних знань, отриманих під час вивчення курсу «Математична обробка геодезичних вимірів». Тестування за представленими в підручнику завданнями можна пройти в учбовому курсі в системі Moodle за адресою Інтернет http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=219.

4.1 Тестування з теми «Теорія похибок вимірювань»

 1. Як називають різницю між результатом даного вимірювання й істинним (або дійсним) значенням вимірюваної величини?

 1. Нев’язка.

 2. Поправка.

 3. Похибка.

 4. Вага.

 1. Яка із перелічених властивостей не притаманна випадковим похибкам?

 1. Властивість компенсації.

 2. Властивість ефективності.

 3. Властивість незалежності.

 4. Властивість розсіювання.

 1. За якою формулою обчислюють середню квадратичну похибку () функції загального вигляду?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. .

 1. Чому дорівнює похибка суми кутів трикутника, якщо результат вимірювання дорівнює 179° 59.5'?

 1. 0.5'.

 2. 40.5'.

 3. 1.5'.

 4. -0.5'.

 1. Якщо вимірювання виконані в однакових умовах, їх результати називають…

 1. Рівноточними.

 2. Технічними.

 3. Високоточними.

 4. Нерівноточними.

 1. Значення фізичної величини, яке ідеальним чином відображало би відповідну властивість об’єкту, називають…

 1. Розміром фізичної величини.

 2. Істинним значенням фізичної величини.

 3. Вірогіднішим значенням фізичної величини.

 4. Дійсним значенням фізичної величини.

 1. Як називають величину, додавши яку до результату вимірювання, отримують його істинне значення?

 1. Наближена поправка.

 2. Нев’язка.

 3. Вірогідніша поправка.

 4. Точна поправка.

 1. Яке із приведених вимірювань за фізичним виконанням є прямим?

 1. Вимірювання перевищення при тригонометричному нівелюванні.

 2. Вимірювання довжини лінії мірною стрічкою.

 3. Вимірювання відстані лазерною рулеткою.

 4. Вимірювання площі ділянки планіметром.

 1. Якого виду похибок не існує?

 1. Технічні.

 2. Грубі.

 3. Систематичні.

 4. Випадкові.

 1. Яка величина є дробом, чисельник якої – сума добутків результатів нерівноточних вимірювань на відповідні їм ваги, а знаменник – сума ваг вимірювань ?

 1. Проста арифметична середина.

 2. Загальна арифметична середина.

 3. Середня квадратична похибка одиниці ваги.

 4. Середня похибка.

 1. Чому дорівнює сума відхилень від простої арифметичної середини результатів вимірювань?

 1. Одиниці.

 2. Середній квадратичній похибці результатів вимірювань.

 3. Нулю.

 4. Істинній похибці результатів вимірювань.

 1. Похибки вимірювань пов’язані між собою співвідношенням (де – систематична похибка;– істинна похибка;– випадкова похибка):

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .

 1. Середня квадратична похибка () функції незалежних зміннихзавжди –

 1. Менша, ніж найменша середня квадратична похибка () аргументів функції;

 2. Дорівнює найбільшій середній квадратичній похибці () аргументів функції;

 3. Більша, ніж найбільша середня квадратична похибка () аргументів функції;

 4. Менша, ніж найбільша середня квадратична похибка () аргументів функції.

 1. Середня квадратична похибка і-го вимірювання функції незалежних змінних завжди –

 1. Менша, ніж середня квадратична похибка () функції;

 2. Дорівнює середній квадратичній похибці () функції;

 3. Більша, ніж середня квадратична похибка () функції;

 4. Можливий будь-який з варіантів.

 1. Середня квадратична похибка «одиниці ваги» характеризується вагою, яка дорівнює:

 1. 1;

 2. 10;

 3. 100;

 4. 0.

 1. Точність вимірювань за матеріалами математичної обробки незалежного рівноточного ряду спостережень оцінюється за формулою:

 1. .

 1. Точність вимірювань за матеріалами математичної обробки незалежного нерівноточного ряду спостережень оцінюється за формулою:

 1. .

 1. Точність вимірювань за матеріалами математичної обробки незалежних рівноточних подвійних спостережень оцінюється за формулою:

 1. .

 1. Вага і дисперсія вимірювань:

 1. Прямо пропорційні.

 2. Не пов’язані між собою.

 3. Обернено пропорційні.

 4. Дорівнюють одна одній.

 1. Точність вимірювань за матеріалами математичної обробки незалежних нерівноточних подвійних спостережень оцінюється за формулою:

 1. .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.