Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Khersonska_oblast.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
381.96 Кб
Скачать

44

ЗМІСТ

ВСТУП

3

1

РОЗДІЛ 1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ФІЗИКО-ГЕОРГАФІЧНА СТРУКТУРА

6

2

РОЗДІЛ 2. ДЕМОГРАФІЧНІ ТА ЕТНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

7

3

РОЗДІЛ 3. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛАСТІ

9

4

РОЗДІЛ 4. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

11

5

РОЗДІЛ 5. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ РЕСУРСИ

18

6

РОЗДІЛ 6. ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ

24

7

РОЗДІЛ 5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

31

8

РОЗДІЛ 6. КУРОРТИ

36

9

РОЗДІЛ 7. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВИЩА

41

ВИСНОВОК

43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

46

ВСТУП

Рекреаційне районування – це вид функціонального, галузевого районування, що відображає тільки один аспект (рекреацію). Головними ознаками рекреаційного районування є рівень рекреаційного освоєння території і структура рекреаційних функцій (лікувальна, оздоровча, туристська, екскурсійна).

Районування території України, пов’язане з рекреаційною функцією, проводилось за тими чи іншими критеріями чи показниками на протязі декількох останніх десятиріч. При цьому, одні з них виконувались в інших соціально-економічних умовах розвитку країни, інші, незважаючи на їх сучасне походження, мають певні обмеження щодо їх використання, особливо в процесі вирішення місто будівних проблем

Особливості рекреаційної оцінки територій є основою для проведення рекреаційного районування. До основних чинників, що впливають на рекреаційну оцінку території, відносять: тривалість сприятливих температурних умов, наявність морського побережжя, характер рельєфу, наявність лісів, річок, озер і водосховищ, забезпеченість транспортними магістралями. До додаткових чинників відносять: наявність виходів підземних вод, характеристика пляжів, екскурсійні об'єкти природного і антропогенного характеру.

Метою моєї графічно-розрахункової роботи э вивчення рекреаційних ресурсів Причорноморського району.

Предметом дослідження виступає детальний аналіз Причорноморського району.

Причорноморський рекреаційний район складається з трьох областей: Одеської, Миколаївської та Херсонської.

Херсонщина  південний регіон України. Виключно вдале географічне розташування області у низов'ї Дніпра, на перехресті транспортних маршрутів, з виходами до Чорного та Азовського морів, у сполученні із сприятливими кліматичними умовами і багатим людським потенціалом дає величезні можливості для розвитку торгово-економічних зв'язків і вигідного інвестиційного співробітництва.

Завдяки своєму географічному положенню та природно-ресурсному потенціалу Херсонська область визначається значним розвитком туризму та рекреації.

В Херсонській області діє розвинута транспортна система, до якої входять 2 діючі міжнародні морські порти в м. Херсоні та м. Скадовську, 2 законсервованих морських портопункти – в м. Генічеську та с.Хорли Каланчацького району, Херсонський міжнародний річковий порт та 7 річкових портів на річці Дніпро, мережа залізничних пасажирських та вантажних станцій, автомобільні та трубопровідні магістралі, міжнародній аеропорт м.Херсон та законсервовані площадки аеропортів в мм. Скадовську, Генічеську, с. Лазурне Скадовського району.

Миколаївська область більшою своєю частиною розташована на Причорноморській низовині, переходячи на півночі в Придніпровську і Подільську височини. Клімат помірно-континентальний з м'якою зимою і жарким сухим літом. Протікають по території області річки утворюють неймовірної краси пейзажі. Особливу привабливість південній частині області надають лимани, що нагадують морські затоки.

Край має багату історію, що почалася з часів пізнього палеоліту, близько 20 тис. років тому. На території області збереглися численні культові споруди 18-20 ст, різні монументи. З часу стародавніх греків до наших днів збереглися залишки рабовласницького міста-держави Ольвії. В області знаходиться один природний заповідник , частина біосферного, регіональні ландшафтні та інші цікаві природні об'єкти.

Обласний центр - Миколаїв - розташований на берегах Бузького лиману в місці злиття річок Інгул і Південний Буг. Місто було засноване як суднобудівна верф в ході російсько-турецької війни, коли виникла гостра необхідність у бойових кораблях для молодого Чорноморського флоту Російської імперії. У місті збереглася безліч споруд 19 століття. Серед них - будинок Головного командира Чорноморського флоту, нині музей історії суднобудування і флоту; будівлю астрономічної обсерваторії, російського драматичного театру.

Одеський регіон є одним з найпривабливіших регіонів України з точки зору туризму. Його привабливість пояснюється особливостями економіко-географічного розташування, розвинутою транспортною мережею, природно-кліматичними умовами, наявністю пам’ятників природи, архітектури, історії та культури. Цілющі грязі лиманів і мінеральні джерела також приваблюють до Одеси багато охочих відпочити. Все це відтворює передумови для формування й розвитку в соціально-економічному комплексі області високої туристичної інфраструктури.

Розділ 1 географічне положення. Фізико-георгафічна структура

Херсонська та Миколаївська області розташовані на півдні України, у басейні нижньої течії Дніпра, у межах Причорноморської низовини. Одеська область розташована на південному заході України. Області розміщені у степовій зоні Східно-Європейської рівнини. На сході Причорноморський район межує із Запорізькою областю, на півдні – з Автономною Республікою Крим, на півночі – із Дніпропетровською, Вінницькою та Кіровоградською областями.

Геополітичне розташування району обумовлене вигідним транспортно-географічним розміщенням. Будучи частиною морського фасаду країни, Придніпровський регіон значною мірою сприяє активній участі України в роботі країн-членів Чорноморського економічного співробітництва.

Головними річками регіону є Дніпро Південний Буг, Дністер та Дунай

За своїми природними і кліматичними умовами південь України належить до кращих територій світу.

Клімат області помірно континентальний з м’якою малосніжною зимою та спекотним посушливим літом, що супроводжується суховіями і пиловими бурями. Сонячних днів тут не менше, ніж у Криму, море тепле, повітря насичене не тільки іонами йоду і брому, а й духмяним ароматом степових трав. Берег Чорного й Азовського морів розглядається, як величезний природний інгаляторій, характерна іонізація морського повітря має позитивний вплив на людину. Пересічна температура січня – 5°С, – 3°С, липня + 21,5°С. Кількість опадів становить 350-500 мм [1].

Море у купальний сезон (червень-серпень) прогрівається біля берега до +24ºС.

Ґрунти на півночі Херсонщини здебільшого південні чорноземи з лісовим підґрунтям. На півдні вони переходять у темно-каштанові і каштанові ґрунти, іноді разом з солонцями. Для узбережжя Чорного та Азовського морів характерні солонці та солончаки.

Розділ 2 демографічні та етнографічні особливості

На 1 липня 2013 р. на території Херсонської області, за оцінкою, проживало 1075,5 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2013 р. чисельність наявного населення зменшилась на 2700 осіб. Для області характерним залишається природне (– 5,9 %) та механічне (– 2,7 %) зменшення населення. В області немає районів чи міст де б спостерігається природний приріст населення. У Херсонській області 61,5% міське населення, 38,5%  сільське, з яких чоловіки  46,7%, жінки  53,3%, пенсіонери  26% [3].

Таблиця 2.1 Національний склад населення Херсонської області станом на 2001 рік

Національність

Кількість осіб

%

1

Українці

961 584

82,00 %

2

Росіяни

165 211

14,09 %

3

Білоруси

8 186

0,70 %

4

Татари

5 353

0,46 %

5

Вірмени

4 548

0,39 %

6

Молдавани

4 179

0,36 %

7

Турки

3 736

0,32 %

8

Кримські татари

2 072

0,18 %

9

Цигани

1 752

0,15 %

10

Євреї

1 732

0,15 %

11

Інші

14 336

1,22 %

Разом

1 172 689

100,00 %

Чисельність наявного населення у Миколаївській області на 1 вересня (осіб) міські поселення та сільська місцевість складає 1165,8тисяч осіб, міські поселення складає 793,4, сільська місцевість складає 372,4. Національний склад населення Миколаївської області станом на 2001 рік.

Національність

Кількість осіб

%

1

Українці

1 034 446

81,91%

2

Росіяни

177 530

14,06%

3

Молдавани

13 171

1,04%

4

Білоруси

8 369

0,66%

5

Болгари

5 614

0,44%

6

Вірмени

4 277

0,34%

7

Євреї

3 263

0,26%

8

Корейці

1 751

0,14%

9

Азербайджанці

1 482

0,12%

10

Цигани

1 449

0,11%

11

Інші

11 547

0,91%

Разом

1 262 899

100,00%

Загальна чисельність населення Одеської області, за даними всеукраїнського перепису населення за 2001 рік, становить 2 млн. 456 тис. осіб. Чисельність міського населення складає 1 млн. 605 тис. осіб, або 65,3%, сільського - 851 тис. осіб, або 34,7%.

Рис. 2.1 – Населення Одеської області

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]