Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка основы охраны труда.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
102.41 Кб
Скачать

Таблиця 1 – Вибір теоретичних питань та задач для контрольної роботи

А - І

К-С

Т-Я

1

1, 31, 61

2, 32, 62

3, 33, 63

2

4, 34, 64

5, 35, 65

6, 36, 66

3

7, 37, 67

8, 38, 68

9, 39, 69

4

10, 40, 70

11, 41, 71

12, 42, 72

5

13, 43, 73

14, 44, 74

15, 45, 75

6

16, 46, 76

17, 47, 77

18, 48, 78

7

19, 49, 79

20, 50, 80

21, 51, 81

8

22, 52, 82

23, 53, 83

24, 54, 84

9

25, 55, 85

26, 56, 86

27, 57, 87

0

28, 58, 88

29, 59, 89

30, 60, 90

Номери задач

1, 2

1, 3

2, 4

3.1 Запитання для виконання контрольної роботи

 1. Основні положення Закону України «Про охорону праці», його роль в регулюванні відносин між роботодавцем та працівником.

 2. Охорона праці в Кодексі законів про працю України.

 3. Права працівників на пільги та компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці, на забезпечення спецодягом та лікувально-профілактичним харчуванням.

 4. Державне управління охороною праці.

 5. Управління охороною праці на регіональному рівні.

 6. Організація управління охороною праці на підприємстві.

 7. Служба охорони праці підприємства.

 8. Комісія з охорони праці підприємства.

 9. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

 10. Основні положення державного соціального страхування від нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

 11. Поняття страхового випадку. Обов’язки Фонду соціального страхування у разі виникнення страхового випадку.

 12. Нагляд у сфері страхування від нещасних випадків.

 13. Права та обов’язки застрахованої особи та роботодавця як страхувальника.

 14. Порядок розслідування нещасних випадків без тяжких наслідків на виробництві.

 15. Особливості проведення спеціального розслідування.

 16. Розслідування та облік професійних захворювань та отруєнь.

 17. Розслідування та облік аварій.

 18. Відповідальність за порушення вимог охорони праці.

 19. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці на виробництві.

 20. Інструктажі з охорони праці.

 21. Фінансування охорони праці.

 22. Звітність підприємства про стан охорони праці.

 23. Нормативні акти з охорони праці підприємств.

 24. Причини виробничого травматизму.

 25. Методи аналізу виробничого травматизму.

 26. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до промислових підприємств, виробничих приміщень

 27. Вимоги до розміщення та планування території підприємств

 28. Вимоги до виробничих і допоміжних приміщень

 29. Основні визначення охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробничих процесів та обладнання.

 30. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація. Приклади.

 31. Поняття мікроклімату виробничих приміщень. Тепловий баланс людини та оточуючого середовища. Поняття терморегуляції.

 32. Мікроклімат виробничих приміщень. Дія мікроклімату на людину. Нормування параметрів мікроклімату виробничих приміщень.

 33. Колективні та індивідуальні засоби нормалізації параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях.

 34. Поняття виробничого пилу та його класифікація.

 35. Вплив виробничого пилу на організм людини. Поняття гранично допустимої концентрації шкідливої речовини.

 36. Методи та засоби контролю запиленості повітря робочої зони.

 37. Колективні та індивідуальні засоби захисту від шкідливої дії виробничого пилу.

 38. Поняття шкідливої хімічної речовини. Класифікація забруднюючих хімічних речовин. Поняття гранично допустимої концентрації шкідливої речовини.

 39. Методи та засоби контролю загазованості повітря робочої зони.

 40. Вентиляція виробничих приміщень. Класифікація. Загальні вимоги до її улаштування.

 41. Призначення та принцип дії природної вентиляції.

 42. Механічна вентиляція, її призначення та складові.

 43. Кондиціонування повітря. Призначення та особливості улаштування.

 44. Освітлення виробничих приміщень. Класифікація.

 45. Виробниче освітлення. Основні вимоги до його улаштування.

 46. Визначення фактичного та нормативного значення природного освітлення.

 47. Класифікація джерел світла для улаштування штучного промислового освітлення.

 48. Освітлення територій промислових підприємств. Вимоги безпеки.

 49. Поняття шуму та його вплив на організм людини.

 50. Шум. Класифікація та нормування.

 51. Класифікація заходів та засобів від шкідливого впливу виробничого шуму.

 52. Засоби колективного захисту від дії шуму.

 53. Поняття інфразвуку та ультразвуку. Захист від їх шкідливого впливу.

 54. Класифікація та основні параметри виробничої вібрації.

 55. Методи гігієнічної оцінки та нормативні параметри виробничої вібрації.

 56. Захист від шкідливого впливу виробничої вібрації.

 57. Електромагнітні випромінювання. Класифікація та принципи нормування.

 58. Дія електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на людину та основні шляхи захисту.

 59. Вплив електромагнітного випромінювання промислової частоти на людину. Захист від шкідливого впливу.

 60. Інфрачервоні випромінювання та методи захисту від їх шкідливого впливу.

 61. Ультрафіолетові випромінювання та захист від їх впливу на виробництві.

 62. Небезпека лазерного випромінювання та основи захисту від його впливу на людину.

 63. Особливості впливу іонізуючого випромінювання на людину та основні методи захисту.

 64. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання.

 65. Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів.

 66. Безпека експлуатації посудин, що працюють під тиском.

 67. Безпека експлуатації резервуарів та балонів.

 68. Безпека експлуатації парових та водогрійних котлів.

 69. Основні вимоги безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт.

 70. Вимоги безпеки до вантажно-розвантажувальних засобів.

 71. Електротравматизм. Його особливості.

 72. Дія електричного струму на людину.

 73. Види електротравм.

 74. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом.

 75. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

 76. Основні причини електротравматизму.

 77. Поняття напруги кроку та напруги дотику.

 78. Принцип дії та галузь застосування захисного заземлення.

 79. Класифікація, складові та особливості улаштування захисного заземлення.

 80. Принцип дії та галузь застосування занулення.

 81. Принцип дії та особливості застосування захисного відключення.

 82. Класифікація та особливості застосування електрозахисних засобів.

 83. Надання допомоги при ураженні людини електричним струмом.

 84. Основні терміни та визначення пожежної безпеки.

 85. Основні положення Закону України «Про пожежну безпеку».

 86. Пожежовибухонебезпечні властивості речовин та матеріалів.

 87. Сутність та види горіння.

 88. Перелік та призначення первинних засобів пожежогасіння.

 89. Система попередження вибухів і пожеж.

 90. Система протипожежного та проти вибухового захисту.