Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_FA_KR-SR_2011.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
625.66 Кб
Скачать

1.6. Аналіз співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

Співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованостей для стійкого фінансового положення за інших рівних умов має бути близьким до одиниці. Така вимога пов'язана з тим, що іммобілізовані в дебіторську заборгованість кошти неефективно компенсувати за рахунок власних коштів. Дослідження цих показників доцільно проводити в таблиці 1.7.

Таблиця 1.7. - Динаміка співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства у ___ році

Найменування статей

На кінець року

Найменування статей

На кінець року

Зміни

Абсолютне значення

Питома вага

Абсолютне значення

Питома вага

Δ

%

Дебіторська заборгованість, всього

Кредиторська заборгованість всього

В т.ч.:

1. За товари, роботи, послуги

В т.ч.:

1. За товари, роботи, послуги

2. По розрахунках

2. По розрахунках

3. Інша дебіторська заборгованість

3. Інша кредиторська заборгованість

1.7. Визначення типу фінансового стану підприємства

Для характеристики джерел формування матеріальних оборотних засобів (запасів) підприємства використовують трьохкомпонентний тип фінансової стійкості:

У результаті розрахованих показників f 1,2,3 можна зробити висновок про тип фінансового стану підприємства:

- абсолютний (всі запаси покриваються власними оборотними коштами, тобто організація не залежить від зовнішніх кредиторів. Така ситуація зустрічається рідко. Такий стан можливий при позитивних значеннях всіх трьох розрахованих коефіцієнтів – f1,2,3 ≥ 0);

- нормальний (для покриття запасів, окрім власних оборотних коштів, використовуються і довгострокові, залучені кошти. Такий тип фінансування запасів є «нормальним» з точки зору фінансового менеджменту. В цій ситуації f 1 < 0, а f 2,3 ≥ 0);

- нестійкий (характеризується нестачею у підприємства «нормальних» джерел для фінансування запасів. У цій ситуації існує можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів. У такому становищі опиниться підприємство, якщо f 1,2 < 0, а f 3 ≥ 0);

- кризисний (підприємство має кредити і позики, не погашені у строк, а також прострочену кредиторську і дебіторську заборгованості, тобто перебуває на грані банкрутства. Такий тип фінансового стану спостерігається, коли f1,2,3 < 0.).

Розрахунки щодо визначення фінансового стану здійснюють у табл. 1.8.

Таблиця 1.8. - Визначення типу фінансового стану підприємства у ___ році

Найменування показників

Розрахунок

На початок року

На кінець року

1. Запаси (З)

Сума рядків 100-140

2. Джерела формування матеріальних оборотних засобів

- Наявність власних оборотних коштів (Квок)

р.380 - р.080

- Наявність власних та довгострокових джерел (Квдд)

Квок+р.480

- Загальна величина основних джерел формування запасів (Код)

Кд+р.500

3. Показники забезпеченості запасів джерелами формування

- f 1

Квок - З

- f 2

Квдд - З

- f 3

Код - З

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]