Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
печать!!!!.doc
Скачиваний:
143
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
690.69 Кб
Скачать

3. Суть, еволюція, функції і типи грошей

Товарне виробництво спирається на обмін, насамперед, за допомогою

грошей. Але гроші є продуктом історичного розвитку обмінних операцій,

зокрема форм вартості.

Гроші є найважливішим елементом ринкової економіки і однією із

основних економічних категорій. Вони виступають загальним еквівалентом при

обміні товарів і послуг. Існують раціоналістична і еволюційна концепції

виникнення грошей.

Відповідно до еволюційної теорії, гроші виникли в результаті еволюції

форм вартості товарів:

1. Проста (випадкова) – характерна для періоду, коли обмінні операції носили

одиничний, випадковий характер, при цьому один товар безпосередньо

обмінювався на іншій:

х товару А = у товару В.

Вартість товару А виражена в товарі В, отже товар А знаходиться у відносній

формі вартості, а товар В – в еквівалентній.

2. Повна (розгорнена) – характерна для періоду, коли обмін набув

систематичного характеру. При повній формі вартість певного товару

виражається не в одному товарі випадково, а у ряді товарів постійно і

систематично. Це можна записати у вигляді формули:

у товару В

х товару А = z товару С

тощо

3. Загальна – вартість всіх товарів виражається в одному товарі, що виконує

роль еквівалента. В різні періоди і у різних народів такими товарами-

еквівалентами були: худоба, зерно, хутро, чай, сіль тощо. Загальна форма

вартості може бути представлена:

у товару В

z товару С = х товару А

тощо

4. Грошова – з'являється тоді, коли вартість всіх товарів починають вимірювати

в золоті або сріблі, які стають всезагальним еквівалентом. Це можна

представити формулою:

у товару В

z товару С = х грамів золота

тощо

Гроші – все те, що виконує функції грошей. Функціями грошей є:

1) Міра вартості;

2) Засіб обігу, зокрема:

- купівельний засіб;

- засіб платежу;

- світові гроші;

3) засіб нагромадження.

Функцію міри вартості гроші виконують ідеально за допомогою ціни, яка

вказується на ціннику і виключає необхідність постійної присутності грошових

одиниць поруч з товаром.

Ціна – це грошове вираження вартості товару. Масштаб цін – це певна

маса певного дорогоцінного металу, насамперед, золота, яка приймається за

грошову одиницю. Так, англійський фунт стерлінгів отримав назву,

спираючись на фунт срібла. Під час золотого стандарту масштаб цін

встановлювався рішенням державних органів. За сучасних умов першу

функцію грошей виконує споживчий кошик, який має реальну вартість.

Функцію засобу обігу гроші виконують реально як посередник між

продавцем і покупцем. Виконання даної функції забезпечується за допомогою

готівкових (металевих і паперових) і безготівкових грошей (з використанням

розрахункових і поточних рахунків). Функцію засобу платежу гроші

виконують реально при розриві в часу купівлі й продажу товару. Йдеться про

кредитування, авансування, попередню оплату, сплату податків та ін. Саме з

даною функцією виникла потреба в існуванні кредитних грошей як боргових

зобов’язань у вигляді облігацій, боргових розписок, векселів, банкнот і деяких

інших цінних паперів.

Функція світових грошей виконується реально за присутністю в

міжнародних розрахунках і державних запасах золота й іноземних валют.

Третя функція засобу нагромадження виконується грошима реально у

вигляді запасів золота та інших дорогоцінних металів. При металевому обігу

вказані запаси стихійно регулювали обіг через коливання розмірів запасів, які

збільшувалися або зменшувалися в залежності від потреб обслуговування

товарних потоків. За сучасних умов поруч зі золотом функцію нагромадження

виконують срібло, метали платинової групи (іридій, паладій, платина),

дорогоцінні каміння, інші матеріальні й нематеріальні активи, насамперед,

вільно конвертована валюта.

Грошова маса – сукупність всіх готівкових і безготівкових грошових

коштів в державі.

В цілому всі форми грошей можна звести до таких складових (агрегатів):

М0 = готівка за межами банківських установ.

М1 = М0 + кошти на поточних рахунках і депозитах.

М2 = М1 + термінові депозити і валютні заощадження.

М3 = М2 + кошти клієнтів по трастовим операціям банків.

М1 – активні гроші. Пасивні гроші – різниця М3 і М1.

Грошова система – форма організації грошового обігу в країні, що

склалася історично і закріплена законодавчо. В кожній країні вона має свої

особливості.

Визначимо основні теорії грошей:

4. Еволюційна, що вважає принциповим товарну природу грошей і

виникнення їх на підставі розвитку форм вартості.

5. Раціоналістична, що визначає гроші як результат певної домовленості

людей. Різновидами її є такі теорії:

- металістична (Н. Орем – французький вчений XIV ст., меркантиліст), яка

вважала дорогоцінні метали грошима від природи;

- номіналістична (Дж. Стюарт, Н. Барбон – англійські вчені XVIII ст.), яка

зазначала існування грошей як символів, умовних позначень;

- державна як форма номіналістичної (німецький економіст межі XIX і XX ст.

Г. Кнапп) з визначенням грошей як продукту державної влади.

3. Функціональна, що пояснює сутність грошей через їх функції, зокрема:

- кількісна (Ш. Л. Монтеск’є, Д. Юм, деякі їх сучасні послідовники), що

обмежує значення грошей статистичним впливом на ціни та інші економічні

параметри;

- власне функціональна (Л. Харріс), яка вважає об’єктом аналізу лише функції

грошей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.