Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
печать!!!!.doc
Скачиваний:
143
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
690.69 Кб
Скачать

1. В умовах монополістичної конкуренції значення індексу Лернера: а

а) більше нуля, але менше одиниці;

б) дорівнює нулю;

в) дорівнює одиниці;

г) більше за одиницю.

2. Монополістична конкуренція характеризується тим що: в

а) фірми можуть абсолютно вільно вступати в ринок і виходити з нього;

б) на ринку діє невелика кількість фірм;

в) фірми, що діють на цьому ринку, випускають диференційованупродукцію;

г) фірми знаходяться у взаємозалежності між собою.

3. Що не належить до методів ведення нецінової конкуренції: в

а) реклама;

б) надання гарантійного обслуговування;

в) надання споживчого кредиту;

г) сезонний розпродаж товарів.

4. Формами диференціації продукції не можуть бути: б

а) функціональні особливості товару;

б) часи роботи торгової точки;

в) різні ціни на одну і ту ж саму товарну групу;

г) зручні форми розрахунків.

161

5. Особливий внесок у теорію монополістичної конкуренції належить: б

а) О. Курно;

б) Е. Чемберлін;

в) А. Пігу;

г) А. Маршалл.

6. У довгостроковому періоді фірма за монополістичної конкуренції: в

а) використовує всі наявні потужності;

б) веде цінову війну;

в) у своїй ціновій політиці не враховує відповідної реакції конкурентів;

г) має бар’єри входження до галузі.

7. На думку Е. Чемберліна, монополістична конкуренція є більш досконалою

ринковою структурою, ніж чиста конкуренція, тому що: в

а) у неї відсутні надмірні потужності;

б) вона є більш ефективною;

в) вибір товарів більш різноманітний;

г) товари дешевші

8. Головним припущенням моделі Бертрана є: в

а) заданість поведінки конкурента;

б) заданість обсягу випуску конкурента;

в) заданість ціни конкурента;

г) рівність граничних витрат і граничного доходу фірми.

9. «Ламана» крива попиту для олігополіста обов’язково передбачає: а

а) розрив кривої MR;

б) розрив кривої МС;

в) що ціна товару не повинна бути вище MR;

г) що поведінка фірми не є оптимальною.

10. Олігопольна залежність змушує фірми: в

а) утворювати картель;

б) поділяти ринок порівну між собою;

в) добровільно й незалежно одна від одної, тобто не вступаючи в змову,

обирати монопольне рішення;

г) узгоджувати ціни.

Типові задачі та їх розв’язання

Задача 1. На олігополістичному ринку функціонує три великі фірми, долі яких

відповідно становлять: К1 - 50%, К2 - 30%, К3 – 15%. Доля інших 97 фірм

становить – 5%. Визначити ступінь концентрації ринку, використавши

Н - індекс. Пояснити отримані результати.

Розв’язання

=

=

n

1i

2

H i

I k

Ін = 502

+302

+ 152 + (52

: 97) = 3625,26>1800, тобто ринок має високий рівень

концентрації, тому будь-які злиття фірм заборонені.

Задача 2. У таблиці наведено дані про витрати фірми в довгостроковому

періоді і попит на ринку за монополістичної конкуренції. Визначте ціну і обсяг

випуску в умовах довгострокової рівноваги.

Задача 3. Фірма планує виготовити 350 одиниць продукції та продавати її за

ціною 30 грош. од. Який рівень витрат на рекламу максимізуватиме прибуток

фірми, якщо після підвищення ціни на 2% обсяг попиту зменшився на 10%, а

після зростання витрат на рекламу на 20% збільшився на 10%.

Розв’язання

Спираючись на індекс Лернера, маємо:

E

E

P

P

TR

A

P

D

A

D

Ler

MC

=

=

E

A

D

= (%∆QD) : (%∆A) = 10 : 20 = 0,5

E

P

D

= (%∆QD) : - (%∆Р) = - (-10 : 2) = 5

E

E

P

P

TR

A

P

D

A

D

Ler

MC

=

=

5

5,0

30 350

=

A

=> А = 10500 · 0,1 = 1050 грош. од.

Для максимізації прибутку фірма має витрачати на рекламу 1050 грош. од.

Задача 4. Попит фірми, яка функціонує на ринку монополістичної конкуренції,

має вигляд: QD = 20 – 4p. Функція загальних витрат фірми: TC = 0,25 Q2

+ 4Q

Визначте, за якого обсягу виробництва фірма перебуватиме в стані

довгострокової рівноваги ?

Розв’язання

В умовах довгострокової рівноваги фірма має нульовий економічний прибуток,

тобто ціна дорівнює довгостроковим середнім витратам:

Р = LATC

QD = 20 – 4p => 4р = 20 – QD => р = 5 - 0,25 Q

TC = 0,25 Q2

+ 4Q

LATC = (0,25 Q2

+ 4Q)′ = 0,25 Q + 4

5 – 0,25 Q = 0,25 Q + 4

Q = 2 од. – оптимальний обсягвиробництва

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.