Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
печать!!!!.doc
Скачиваний:
143
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
690.69 Кб
Скачать

1. До суспільних благ не можна віднести: а

а) електроенергію;

б) маяки;

в) протиповіневі захисні споруди;

г) освітлення міст.

2. Зовнішній ефект має місце, коли: в

а) нові товари виготовляють з відходів виробництва;

б) наслідки виробництва або споживання не були передбачені;

в) виробник не відшкодовує завданої третім особам шкоди і не отримує

винагороди за корисні ефекти, що супроводжують його виробництво.

г) виробництво чи споживання товару безпосередньо не впливають на третіх

осіб, які не беруть участі в купівлі-продажу цього товару.

3. Виробництво суспільних благ відносять до сфери неспроможності ринку,

оскільки: б

а) на ринках цих товарів ціна може відхилятися від рівноважної;

б) потреби споживачів у цих благах не набувають форми ринкового попиту;

в) виробники суспільних благ отримують субсидії від держави;

г) суспільні блага є економічними благами.

4. До методів корекції зовнішніх ефектів не належать: г

а) оподаткування;

б) субсидування; 199

в) встановлення прав власності;

г) ринкове ціноутворення.

5. Наявність позитивного зовнішнього ефекту означає: б

а) високий рівень граничних витрат виробництва блага;

б) низький рівень приватного попиту на благо порівняно з суспільним;

в) рівність граничних приватних і суспільних витрат;

г) неврахування виробниками повних суспільних витрат.

6. За допомогою теореми Коуза можна вирішити проблему зовнішніх ефектів

за наявності: б

а) великої кількості залучених до переговорів господарських суб’єктів;

б) визначеності прав власності;

в) державного втручання в процес ціноутворення;

г) можливості застосування цінової дискримінації.

7. Негативний зовнішній ефект виникає у випадку, коли: а

а) міська влада дає дозвіл на відкриття повітряних коридорів для

пасажирських літаків над житловими масивами;

б) ви з задоволенням готуєтесь до екзамену з мікроекономіки під гучний реп,

що лунає з кімнати сусіда;

в) реклама тютюнових виробів призводить до збільшення попиту на них і

поширення шкідливої звички;

г) правильні відповіді а) і в).

8. Позитивний зовнішній ефект має місце у випадку: в

а) виробництва спортивних товарів;

б) зниження витрат фірми на виробництво спортивних товарів при збільшенні

обсягу їх випуску;

в) виробництва й продажу будь-якого товару на досконало конкурентному

ринку;

г) зниження цін спортивних товарів у разі продажу їх на досконало

конкурентному ринку.

9. Функція суспільного добробуту:в

а) узагальнює індивідуальні уподобання середнього класу в суспільні

уподобання;

б)узагальнює розподіли заможних членів суспільства залежно від їхніх

індивідуальних уподобань;

в) є деякою функцією від індивідуальних функцій попиту на певне благо;

г) узагальнює розподіли бідних членів суспільства залежно від їхніх

індивідуальних уподобань.

10. Забруднення довкілля: г

а) є не економічною, а виключно екологічною проблемою; 200

б) слід коригувати за допомогою субсидій фірмам-забруднювачам;

в) є прикладом приватних виробничих витрат;

г) є прикладом негативного зовнішнього ефекту.

Задача 1 . На околиці мешкають дві родини. Попит першої родини на

освітлення околиці

QD1 = 10 – р , а попит другої – QD2 = 10 – 2р. Граничні витрати на виробництво

електроенергії становлять 5 гр. од.

Визначити:

1. Функцію попиту на освітлення околиці.

2. Суспільно оптимальний обсяг освітлення околиці.

Розв’язання

1. Функція попиту на освітлення околиці є сумою індивідуальних попитів

родин й визначається таким чином:

QD1 = 10 – р → Р1 = 10 – Q

QD2 = 10 – 2р → 2р2 = 10 – Q → Р2 = 5 – 0,5 Q

Р1 +Р2 = 15 – 1,5 Q → QDР = 10 – 0,67 р

2. Суспільно оптимальний рівень освітлення:

QDР = 10 – 0,67 р = 10 – 0,67 · 5 = 10 – 2, 35 = 6,65 гр. о

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.