Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управлінський облік 2011.doc
Скачиваний:
61
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.49 Mб
Скачать

Завдання 37

Підприємство провадить 2 типи устаткування для атлетизму (модель 9 і 14). Є інформація про витрати на виробництво устаткування.

Таблиця 47

Показник

За одиницю

Модель 9

Модель 14

Ціна продажу

100

70

Витрати:

- Основні матеріали

28

13

- Основна заробітна плата

15

25

- Змінні виробничі накладні витрати

25

12,50

- Постійні виробничі накладні витрати

10

5,00

- Маркетингові витрати (змінні)

14

10

Усього витрати:

92

65,50

Операційний прибуток

8

4,50

Розподілені на основі машино-годин.

Завдяки моді на атлетику, завод може працювати з повною потужністю навіть якщо буде продаватися одна з моделей, 9 або 14. Обидва продукти в процесі виробництва проходять через ті самі виробничі підрозділи.

Визначити який з 2-х видів продукції доцільно виготовлювати? Розрахуйте пропорцію кожного з них у загальному обсязі виробництва. Обґрунтуйте своє рішення.

Завдання 38

Підприємство «Олімп» для визначення собівартості кожного замовлення використовує систему калькулювання по замовленнях. На підприємстві виділяють 2 категорії прямих витрат (основні матеріали й основна заробітна плата) і одну групу непрямих витрат (виробничі накладні витрати), які розподілені на основі витрат основної заробітної плати.

Таблиця 48

Вихідна інформація

Значення

1. Основні й допоміжні матеріали, придбані в даному звітному періоді

800

2. Використані основні матеріали

710

3. Допоміжні матеріали, видані різним виробничим підрозділам

100

4. Пряма заробітна плата склала

1 300

5. Заробітна плата допоміжного персоналу

900

6. Амортизація будинку й виробничого встаткування

400

7. Інші виробничі накладні витрати

550

8. Виробничі накладні витрати, розподілені по ставці 160 % прямих ви­робничих витрат на заробітну плату

9. Собівартість виробничої продукції

4 120

10. Дохід

8 000

11. Собівартість реалізованої продукції

4 020

12. Запаси за станом на 31 грудня:

- Матеріали

- Незавершене виробництво

- Готова продукція

100

60

500

Необхідно:

1. Скласти загальну схему системи калькулювання собівартості по замовленнях у підприємстві собівартості по замовленнях у підприємстві «Олімп»;

2. Скласти бухгалтерські записи, а також визначити завищення або заниження накладних видатків шляхом їхнього списання на рахунок «собівартість реалізованої продукції».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.