Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управлінський облік 2011.doc
Скачиваний:
61
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.49 Mб
Скачать

Завдання 25

ТОВ «Слобожаночка», що застосовує попроцесний метод обліку витрат і калькулювання собівартості методом умовних еквівалентних одиниць, має такі показники діяльності за звітний період (табл. 34).

Таблиця 34

Показник

На початок періоду

За звітний період

На кінець періоду

Незавершене виробництво, од.

10 000

100 000

30 000

Рівень готовності незавершеного виробництва, %

- за матеріалами

100

100

- за витратами на обробку

20

33,33

Вартість незавершеного виробництва:

- за матеріалами

22 000

198 000

?

- за витратами на обробку

4 500

158 400

?

Разом

26 500

356 400

?

Передано на склад готової продукції, од.

80 000

Необхідно визначити за методом середньозваженої вартості та за методом FIFO собівартість готової продукції та незавершеного виробництва на кінець періоду при попроцесному калькулюванні.

Завдання 26

Компанія випускає єдиний продукт «X». Продукт проходить два процеси обробки - W і Z. У процесі W матеріали вводяться у виробництво на початку процесу, а в процесі Z - коли процес виконаний на 25%. Вартість обробки додається при обох процесах рівномірно. Виробництво продукту починається з процесу W, а потім продукція передається на процес Z. Після завершення процесу Z продукт надходить на склад готової продукції. Нижче наводяться дані за звітний період.

Таблиця 35

Процес W

Незавершене виробництво на початок періоду

12 000 одиниць, готових на 40%, в т.ч. матеріали - 192 000 у.о.,

вартість обробки - 150 800 у.о.

Продукція, запущена у виробництво у звітному періоді

50 000 одиниць

Незавершене виробництво на кінець періоду

50 000 одиниць

Основні матеріали, додані у звітному періоді

800 000 у.о.

Вартість обробки, додана в звітному періоді

929 600 у.о.

Процес Z

Незавершене виробництво на початок періоду

4 500 одиниць, готових на 75%, в т.ч вартість попереднього процесу -

157 550 у.о.

матеріали - 76 500 у.о.,

вартість обробки - 70 400 у.о.

Продукція, запущена у виробництво у звітному періоді

53 000 одиниць

Незавершене виробництво на кінець періоду

6 000 одиниць, завершених на 50%

Основні матеріали, додані у звітному періоді

901 000 у.о.

Вартість обробки, додана в звітному періоді

986 900 у.о.

По кожному процесу необхідно:

а) розрахувати кількість одиниць продукції, обробка яких завершена протягом звітного періоду.

б) розрахувати кількість еквівалентних одиниць готової продукції за витратами на основні матеріали і доданим витратам, застосовуючи метод середньозваженої величини.

в) розрахувати витрати на еквівалентну одиницю готової продукції за основними матеріалами і доданим витратам, використовуючи метод середньозваженої вартості.

г) розподілити виробничі витрати на завершені одиниці та одиниці незавершеного виробництва на кінець періоду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.