Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управлінський облік 2011.doc
Скачиваний:
61
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.49 Mб
Скачать

Завдання 23

Компанія виготовляє мотори, які використовуються у водяних насосах. У компанії існує три виробничих підрозділи: механічний цех, цех обробки та цех складання і два обслуговуючих підрозділи: ремонтний цех і склад. Кожен мотор проходить через всі виробничі підрозділи. Нижче представлені кошторисні дані на наступний рік:

Таблиця 32

Показник

Механічний цех

Цех обробки

Цех збирання

Ремонтний цех

Склад

Разом

Виробничі накладні витрати

750 000

600 000

480 000

375 000

250 000

2 455 000

Кількість працівників

78

68

46

35

20

247

Час роботи верстатів

12 500

1 1 000

5 600

Час праці основних

виробничих

робочих

1 1 900

10 200

7 500

Надані послуги ремонтним цехом

Бюджетна кількість

годин робочого

часу

4 200

4 800

3 000

12 000

Складом:

Кількість вимог

225

135

450

90

900

Необхідно:

а) Перерозподіліти витрати обслуговуючих цехів на основні цехи, застосовуючи прямий метод розподілу.

б) Визначити нормативні ставки відшкодування накладних витрат для виробничих цехів на основі часу роботи верстатів для механічного цеху та цеху обробки, часу праці основних виробничих робітників для цеху збірки.

Примітка: При розрахунках застосовуйте округлення до двох знаків після коми.

Завдання 24

Підприємство має два виробничих і два обслуговуючих підрозділи. Нижче наведена інформація за витратами обслуговуючих підрозділів і виробничих накладних витрат (ПНВ) основних виробничих підрозділів:

Таблиця 33

Показник

Обслуговуючі підрозділи

Виробничі підрозділи

Ремонтне

Будівельне

Машинне

Складальне

Виробничі накладні витрати (ПНВ)

200 ООО у.о.

100 ООО у.о.

800 000 у.о.

610 000 у.о.

Відпрацьовано у виробничих підрозділах

100 000

маш-год.

120 000

прац-год.

Бази для розподілу витрат обслуговуючих цехів:

Ремонтне підрозділ відпрацьовані трудо-годинник

1 ООО

прац-год.

15 000

прац-год.

5 000

прац-год.

Вартість використаних матеріалів будівельним підрозділом

100 000 у.о.

200 000 у.о.

300 000 у.о.

Необхідно:

а) Використовуючи прямий метод, розподіліть витрати обслуговуючих цехів на виробничі підрозділи.

б) Визначте окремі ставки розподілу ПНР для машинного і складального цехів.