Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ПЗ Туриские ресурсы Украины.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
19.97 Mб
Скачать

Тема 1 основні відомості про державу

В ході вивчення цієї теми студенти повинні з’ясувати і систематизувати відомості щодо географічного положення, площі та конфігурація території, кордонів України та загальні показники соціально-економічного розвитку держави.

Питання і завдання для самоперевірки:

  1. Опишіть основні параметри конфігурації території держави.

  2. Дайте порівняльну характеристику України по загальним показникам площі та кількості населення з іншими державами Європи.

  3. Які визначні географічні точки знаходяться на території України.

Література

Основна: 8, 15-16

Додаткова: 1, 5 – 7, 9, 13 - 14

Тема 2 географічні аспекти формування туристських ресурсів україни

В даній темі студенти узагальнюють існуючі передумови та їх вплив на формування туристських ресурсів: географічне положення, демографічна ситуація, природне середовище (рельєф України, мінерально-сировинної бази, клімат, внутрішні води, природні ресурси підземних вод, ґрунти, природна рослинність, тваринний світ, ландшафтна структура), господарський комплекс, місце і роль туризму в ньому. Також в даній темі подається стисла характеристика туристських ареалів за видами туризму: культурно – пізнавального, релігійного, оздоровчого, лікувального, екологічний, сільського зеленого, ділового, спортивних видів туризму, та в’їзного і внутрішнього та виїзного туризму.

Питання і завдання для самоперевірки:

  1. Охарактеризуйте основні риси географічного положення України.

  2. Охарактеризуйте транспортно-географічне положення держави, та визначить його вплив на розвиток туризму.

  3. Як демографічна ситуація і розселення населення впливає на розвиток туризму в державі?

  4. Проаналізуйте природні відмінності основних ландшафтних зон України. Як ці зміни впливають на розвиток туризму.

  5. Дайте коротку характеристику місця і ролі туризму в господарському комплексі держави.

  6. Назвіть ареали окремих видів туризму в Україні, ареали обслуговування в’їзних, внутрішніх та виїзних туристських потоків.

Література

Основна: 2, 5, 15

Додаткова: 5 – 9, 11, 13 – 16, 18

ЗМ 1.2. Різновиди туристських ресурсів України

Тема 3 природні туристські ресурси україни

В даній темі подається розгорнута характеристика природних туристських ресурсів за наступними видами:

- кліматичні (їх загальна характеристика та розподіл на кліматичні області та підобласті);

- геоморфологічні (ресурси рельєфу) з відповідним розподілом та характеристикою наступних територій – низовинні, підвищені (височинні), гірські та характеристика спелеологічних ресурсів з характеристикою основних карстових областей.

- гідрологічні - моря, озера, річки, водосховища, ставки ат водоспади;

- біологічні ресурси з розподілом на рослинні, тваринні та ресурси територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;

- природні курортні ресурси з характеристикою за категоріями: ресурси лікувальних мінеральних вод, ресурси мінеральних грязей, озокериту, ресурси вод Чорного та Азовського морів, спелеологічні природні лікувальні ресурси.