Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОГР. обл в бюджет уст.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
306.18 Кб
Скачать

2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента

Модулі (семестри) та змістові модулі

Форми навчання

Всього, кредит/годин

Форми навчальної роботи

Лекц.

Сем., Пр.

Лаб.

СРС

Модуль : Облік у бюджетних установах

денна

5/180

24

24

132

заочна

3/108

10

8

90

ЗМ 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облік доходів, видатків і розрахункових операцій.

денна

2,5/90

12

12

66

заочна

1,5/54

5

4

45

ЗМ 2. Облік необоротних та оборотних активів, власного капіталу.

денна

2,5/90

12

12

66

заочна

1,5/54

5

4

45

2.2.2. Лекційний курс

Зміст

Кількість годин

6.030509 ОіА

денне навчання

заочне навчання

ЗМ 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облік доходів, видатків і розрахункових операцій

12

5

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

3

1

Тема 2. Облік доходів і видатків.

3

1

Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій.

3

1

Тема 4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій.

3

1

ЗМ 2. Облік необоротних та оборотних активів, власного капіталу

12

5

Тема 1. Облік необоротних активів.

2

1

Тема 2 Облік нематеріальних активів.

1

1

Тема 3. Облік запасів.

2

1

Тема 4. Облік виробничих витрат.

2

1

Тема 5. Облік власного капіталу.

1

1

Тема 6. Облік фондів.

1

1

Тема 7. Облік результатів виконання кошторису.

1

1

Тема 8. Інвентаризація в системі бюджетних установ.

2

1

Разом

24

10

2.2.3. Практичні заняття

Зміст

Кількість годин

денне навчання.

заочне навчання

ЗМ 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облік доходів, видатків і розрахункових операцій

12

4

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

3

1

Тема 2. Облік доходів і видатків.

3

1

Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій.

3

1

Тема 4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій.

3

1

ЗМ 2. Облік необоротних та оборотних активів, власного капіталу

12

4

Тема 1. Облік необоротних активів.

2

0,5

Тема 2 Облік нематеріальних активів.

1,5

0,5

Тема 3. Облік запасів.

2

0,5

Тема 4. Облік виробничих витрат.

2

0,5

Тема 5. Облік власного капіталу.

0,5

0,5

Тема 6. Облік фондів.

1

0,5

Тема 7. Облік результатів виконання кошторису.

1

0,5

Тема 8. Інвентаризація в системі бюджетних установ.

2

0,5

Разом

24

8