Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТОРЯНИК МЕТОД РЕКОМЕНД. КУРСОВА.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
458.24 Кб
Скачать

8. Критерії оцінювання

Дисципліна «Проектування об’єктів зеленого будівництва» являється профілюючою дисципліною підготовки фахівця садово-паркового господарства, оскільки виноситься на дипломне проектування.

Саме тому цей курсовий проект частково готує студента до майбутнього дипломного проекту, являючись репетицією здатності студента приймати дизайнерські рішення на варіативній основі; а також уміти відстоювати їх правильність при захисті. Не менш важливим при виконанні курсового проекту являється оформлення графічної частини.

Оцінювання курсового проекту проводиться за 4-ти бальною шкалою оцінювання комісією викладачів. Комісію очолює директор технікуму.

На «відмінно» робота оцінена, коли:

- графічна частина проекту виконана бездоганно з усіма необхідними елементами креслення;

- явно виражений творчий підхід студента до прийняття архітектурно-планувального, дендрологічного, квіткового рішення;

- пояснювальна записка виконана в повному обсязі, має опис прийнятих рішень, кольорові зображення елементів проекту, розрахунки чіткі та зрозумілі;

- студент уміло захищає свій курсовий проект з використанням професійних термінів, чітко й ясно відповідає на запитання слухачів (викладачів).

На «добре» робота оцінена, коли:

- графічна частина проекту кольорово оформлена, має всі необхідні елементи креслення;

- пояснювальна записка виконана в повному обсязі та чітко пояснює всі прийняті студентом рішення;

- студент захищає свій курсовий проект з використанням професійних термінів, але його відповідь на поставлені запитання не вичерпна і не чітка.

На «задовільно» робота оцінена, коли:

- на графічній частині проекту відсутні деякі елементи креслення, написи, зображення;

- пояснювальна записка виконана в повному обсязі, але частини записки неповні, студент не може пояснити прийняті рішення, відсутні розрахунки;

- студент захищає свій курсовий проект невпевнено, частково не може відповісти на поставлені запитання.

На «незадовільно» робота оцінена, коли:

- графічна частина проекту не має кольорового оформлення; на ній представлена менше половини необхідних елементів креслень;

- пояснювальна записка непослідовна за прийнятим змістом, не зшита, в ній не задокументовані прийняті проектом рішення;

- студент не може захистити свій курсовий проект і відповідати на поставлені запитання.

В разі незадовільного захисту курсової роботи студентові надається ще один календарний тиждень на оформлення, а потім проводиться повторний захист студентом свого курсового проекту зі зниженням оцінки на 1 бал.

9. Рекомендована література

 1. Авадяева Е.Н. Энциклопедия ландшафтного дизайна. Под редакцией кандидата архитектуры, профессора Титовой Н.П.

 2. Гостев В.Ф., Юскевич М.М. Проектирование садов и парков - М.:Строиздат, 1991.

 3. Гроздова М.Б., Некрасов В.И., Глоба-Михайленко Д.А. Деревья, кустарники, лианы - М.: Лесная промышленность, 1986.

 4. Карпиносова Р.А. Сад в тени. Цветы для тенистого сада - М.:Московский робочий, 1995.

 5. Косаревский И.А. Искусство паркового пейзажа - М.:Строиздат, 1977.

 6. Косаревский И.А. Композиция городского парка - М.:Строиздат, 1977.

 7. Кучерявий В.П. Озелененнянаселених місць: Підручник – Львів: Світ, 2005.

 8. Методичні рекомендації щодо оформлення курсових та дипломних проектів. – Харків; ХНАМГ, 2010.

 9. Хессайон Д.Г. Все об альпинарии и водоеме в саду - М.:Кладезь-Букс, 1999.

 10. Хессайон Д.Г. Все о вечнозеленых растениях - М.:Кладезь, 1999.

 11. Хессайон Д.Г. Все о декоративных деревьях и кустарниках - М.:Кладезь, 1999.

 12. Хессайон Д.Г. Все о саде, за которым легко ухаживать - М.:Кладезь-Букс, 1999.

 13. Хессайон Д.Г. Все о цветах в вашем саду - М.:Кладезь, 1999.

 14. Яковлевас-Матецкис К.М. Комплексное благоустройство промышленных территорий - М.:Строиздат, 1989.

Додаток А.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.