Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТОРЯНИК МЕТОД РЕКОМЕНД. КУРСОВА.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
458.24 Кб
Скачать

37

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства

Житлово-комунальний технікум

Методичні рекомендації

щодо виконання курсового проекту

з дисципліни «Проектування об’єктів зеленого будівництва»

для студентів спеціальності 5.09010303 «Зелене будівництво і

садово-паркове господарство»

денної та заочної форм навчання

Розглянуто і схвалено цикловою Розроблено викладачем ЖКТ ХНАМГ

комісії зеленого будівництва і Н.Ф. Торяник

садово-паркового господарства

протокол № від _____ 2012р.

голова комісії:

С.С. Переходович

Харків 2012р.

Торяник Н.Ф. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування об’єктів зеленого будівництва» для студентів спеціальності 5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» денної та заочної форм навчання.

Автор-укладач: Торяник Наталія Федорівна, викладач вищої категорії

Рецензент: Переходович Світлана Сергіївна, викладач І категорії

Схвалено цикловою комісією зеленого будівництва і садово-паркового господарства

протокол № 1 від 30.08.2012 р.

ЗМІСТ

1. Загальні положення ……………………………….……………………….…4

2. Рекомендована тематика курсових проектів…………………………………6

3. Структура курсового проекту……………………………..…….…..……........7

4. План-графік виконання курсового проекту..............….…………….….…….8

5. Графічна частина курсового проекту………………………..…...…………..11

6. Приклади компонування креслень на ватманах………………………..…….16

7. Робота з укладання пояснювальної записки……………………..………..….18

8. Критерії оцінювання …………………………………………………..….……29

9. Рекомендована література………………………………………..…......….…..31

Додатки

А. Зразок виконання титульного аркушу пояснювальної записки………….…32

Б. Завдання на курсовий проект…………………………………………………..33

В. Зміст пояснювальної записки…………………………………..…….……..…34

Д. Рецензія на курсовий проект…………………………….……..………...……35

1. Загальні положення

Курсовий проект з дисципліни «Проектування об’єктів зеленого будівництва» виконується у першому семестрі 3-ого курсу в позааудиторний час. Основою для розробки курсового проекту являється геодезична підоснова об’єкта зеленого будівництва в М 1:500; 1:200; 1:100.

Метою проекту являється:

  • поглиблення знань, їх закріплення та застосування в конкретній заданій ситуації;

  • розвиток просторового мислення: прийняття планувального рішення конкретного об’єкта на плані;

  • набуття практичних навичок у розташуванні типів зелених насаджень, в підборі асортименту дерев, кущів, квітково-декоративних рослин, у виконанні дендропроекту, деталей проекту, розгорток;

    • набуття вмінь та навичок з визначення обсягів робіт, розрахунку балансу території, з укладання посадкової відомості, відомості обсягів робіт, техніко-економічних показників.

Даний проект є першим етапом розробки комплексного проекту «Планування та озеленення частини парку (саду, присадибної ділянки та ін.)». Наступним етапом слугує курсовий проект з «Організації робіт в садово-парковому будівництві і господарстві» і курсова робота з «Економіки підприємства».

До складу курсового проекту з «Проектування об’єктів зеленого будівництва» входять графічна частина (1-2 креслярських листа та пояснювальна записка (15-20 аркушів) ).

Площа території, яка підлягає розробці, не повинна перевищувати 3,0га.

Індивідуальне завдання на виконання проекту затверджується на засіданні циклової комісії дисциплін зеленого будівництва і садово-паркового господарства, підписується керівником проекту.

Виконання проекту здійснюється відповідно до графіка, який складається керівником проекту. В процесі виконання курсового проекту з метою контролю навчальною частиною проводяться два моніторинги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.