Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Трачук Т. П. група ОиА 2010-1.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
53.81 Кб
Скачать

Тема 1. Організація і методика аудиту грошових коштів

ПРОГРАМА АУДИТУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Мета проведення аудиту:Перевірка правильності ведення касових операцій на підприємстві.

Касові операції на підприємстві обліковуються на наступних рахунках:

Номер балансового рахунку

Опис рахунку

30

Рахунок 30 "Касса" є активним і призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства. Цей рахунок має субрахунки: 301 «Каса в національній валюті» і 302 « Каса в іноземній валюті».

Рахунок 30 "Каса" має такі субрахунки:

301 "Каса в національній валюті"

302 "Каса в іноземній валюті"

За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".

№ з/п

Відповід

ність до

мети аудиту

Аудиторські процедури

Індекс

робочого

документа

Виконавець

Термін виконання

Примітки

1

2

А

Б

Перевірка правильності оформлення касової книги

Перевірка повноти та своєчасності оприбуткування готівки

1.1

1.2

Трачук Т. П.

Млинюк В. О.

Вересень 2012

Встановлнено факт не оприбуткування готівки в касі

ПКО№125 в касу під-ва одержана виручка на суму 4970,проте в касу оприбуткована сумма 4500

3

В

Перевірка цільового використання коштів отриманих з банку

1.3

Овчаренко Г. М.

4

Г

Збірка оборотів у журналі,головній книзі

1.4

Млинюк В. О.

Виявлено порушення

Робоча документація

РД __

Аудиторська фірма__"Сяйво"______________________

Підприємство _____"Пролісок"_____________________

Період перевірки __23.09.12______________________

ПЕРЕВІРКА ДОТРИМАННЯ ЛІМІТУ ЗАЛИШКУ КАСИ

Дата

Залишок готівки на початок дня

Надходження готівки до каси

Видача готівки з каси

Залишок готівки на кінець дня

У тому числі за платіжними відомостями в дні виплат, пов'язаних з оплатою праці

Ліміт каси

Понад-лімітні залишки за кожний день

1.09.12.

3320

2800

2800

3320

2000

3200

Виконав __Трачук Т. П.________________________

Перевірив___Млинюк В. О._______________________

Робоча документація

РД __

Аудиторська фірма__"Сяйво"______________________

Підприємство ____"Пролісок"______________________

Період перевірки __23.09.12______________________

ВІДОМІСТЬ

ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ РЕГУЛЮВАННЯ НОРМ ОБЛІКУ ГОТІВКИ НА

ТОВ"Пролісок"

(підприємство)

Дата

Суть порушення, спосіб виявлення

Назва порушених нормативних актів

Штрафні санкції

Посада, ПІБ осіб, які допустили порушення

15.09

24.09

29.09

30.09

24.09

Неоприбуткування готівки до каси

Неповне оприбуткування до каси

Виписка банка

ПКО№125

44*5=220

109*5=545

12*5=60

191*5=955

2800*5=14000

Касир

Сидорчук Н.М.

Бухгалтер Вітерець О. С.

Виконав __Трачук Т. П._______________________

Перевірив___Млинюк В. О._______________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.