Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТОРЯНИК МЕТОД РЕКОМЕНД. КУРСОВА.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
458.24 Кб
Скачать

2 Години

 1. Робота над пояснювальною запискою: опис та обґрунтування прийнятих рішень.

2 години.

 1. Деталь до проекту: вибір фрагменту дендроплану для детальної розробки. Розробка детального рішення вибраного фрагменту.

2 години.

 1. Виконання деталей в чистовому варіанті. Виконання розгорток.

2 години.

 1. Укладання відомостей асортименту квіткових рослин і газонних трав.

2 години.

 1. Кольорове оформлення деталей до проекту: розгорток, фрагментів.

2 години.

 1. Розрахункова частина проекту: баланс території, відомість основних обсягів робіт, посадкова відомість, техніко-економічні показники.

2 години.

 1. Порівняння з нормативними показниками. Вивчення пропорційного співвідношення площ запроектованої території. Техніко-економічні показники. 2 години.

 1. Пояснювальна записка. Правила оформлення і укладання пояснювальної записки. 2 години.

 1. Оформлення сторінок «Зміст», «Завдання», «Література», титульного аркуша пояснювальної записки.

2 Години.

22. Захист курсового проекту. 2 години.

5. Графічна частина курсового проекту

Виконанню дендропроекту передує етап ескізування, тобто пошуку оптимального проектного рішення об’єкта. Ескізування виконується на кальці, м’яким олівцем.

Перший етап

 • Детальна розробка планувального рішення, раціональне зонування територій, пошук раціональних та естетичних форм майданчиків, розташування необхідного обладнання, вибір типів покриття доріжок і майданчиків.

Другий етап

 • Розташування на плані плям зелених насаджень, які повинні виконувати конкретну функцію (відгородження, закрита перспектива, акцентування певного планування доріг тощо).

 • Захист від шуму, пилу, газу, проїжджої частини території.

 • Формування просторів у середині об’єкта: структурні насадження (масиви, групи), покликані членувати простір території на відкритий та закритий, слугують фоном для яскравих декоративних угрупувань.

 • Пошук місця для акцентів, акордів із високодекоративних насаджень, які можуть дивувати своїми барвами, формою. До них можна віднести невеликі групи, солітери, алейні та букетні посадки; змішані з деревно-кущових та трав’янистих декоративних порід композиції.

 • Формування тимчасових насаджень, які служать для створення у стислі строки паркових просторів (швидкоростучі дерева, красиво квітучі кущі).

Третій етап

 • Підбір асортименту дерев та кущів. На даному етапі необхідно, користуючись літературою, підібрати породи дерев та кущів заданої природо-кліматичної зони для створення захисних насаджень, для формування внутрішньо-паркових просторів, тимчасових посадок та посадок акцентів. Перелік підібраних порід повинен бути невеликим, тому що строкатість порушує закони простоти і гармонії. Під час підбору асортименту можливе використання одного виду і для захисту простору, і для формування внутрішнього середовища об’єкта.

Вибираючи основну породу, слід пам’ятати про те, що вона повинна бути місцевою, добре почувати себе в заданій кліматичній зоні (аборигеном), в заданому ґрунтовому середовищі. Це найголовніший принцип підбору порід, який має назву «ландшафтно-екологічний принцип». Основна порода не повинна мати яскравих зовнішніх особливостей, тому що великий об’єм яскравих порід може дратувати відвідувачів. Закони гармонії говорять про те, що більшість пейзажів повинно викликати стан спокою. Для основної породи за зовнішніми ознаками підходять:

Клени-гостролистий, явір сріблястий;

Липи-дрібнолиста, крупнолиста, кримська;

Дуби-черешкуватий, болотний;

Ясени-звичайний, зелений;

Сосни-звичайна, веймутова, кримська.

Підбираючи основну породу, слід пам’ятати і про додаткові, і супутні породи, тому що в природі не буває зовсім «чистих» масивів та груп. Тому, на даному етапі підбору асортименту вступає в силу систематичний принцип, тобто до основної породи можна запропонувати доповнення із порід одного роду, родини.

Вибираючи додаткові, супутні породи, слід знати про вплив різних видів рослин одну на одну.

При розташуванні груп на території об’єкта слід пам’ятати про дотримання пропорцій під час розподілу простору на відкриті та закриті простори.

Ці відстані залежать від задуму проектувальника: якщо необхідно показати окремі деталі рослин у весь зріст, щоб оцінити її форму, висоту, водночас помічаючи і цікаві деталі, відстань від спостерігача до рослини повинна бути в 2 рази більшою, ніж висота предмета спостерігання. І насамкінець, якщо необхідно створити крупномасштабну композицію, слід розташувати солітер або групу на відстані, яка перевищує потрійну висоту предмета огляду (солітеру, групи) від спостерігача. У цьому випадку предмет спостереження буде оглядатися разом з фоном.

Після виконання ескізного варіанту розташування плям зелених насаджень, вивірення всіх пропорцій паркового простору, визначення оглядових точок, з яких спостерігач буде сприймати певні пейзажі, композиції, солітери, можна починати третій етап – етап ретельної розробки груп, масивів, композицій.

До цього моменту асортимент порід вже підібрано. Хоча у ході творчої роботи можливі доповнення і зміни. Наприклад, на місці добре видної з усіх боків розвилки доріжок, намічено пляму зелених насаджень, куди слід підібрати асортимент декоративних рослин, які добре сполучаються, поєднуються між собою. Ця композиція повинна бути цікавою і навесні, і влітку, і восени, і взимку. Під час підбору рослин можливі варіанти. Проектувальник зважує всі «за» та «проти», і відбирає найбільш, на його погляд, цікавий варіант.

Крупні варіанти, які призначені для членування простору, для ізолювання окремих функціональних зон, повинні мати ядро, їх вигляд повинен бути спокійний, ненав’язливий.

На їх фоні можна пропонувати вкраплення яскравих рослин, але в невеликих кількостях. Ці вкраплення можуть бути і опушенням із декількох ярусів красивоквітучих кущів.

Особливу увагу слід приділити найбільш відповідальним місцям на об’єкті. Це місце найбільшого нагромадження відвідувачів. Тут потрібна ретельна розробка кожного куточка.

Відвідувач, який зупиняється в місцях відпочинку, повинен бачити красиве. Тут автор проекту має можливість запропонувати глядачеві детально розглянути будову квітів, відчути її запах, побачити структуру дрібної рослини, поєднання різноманітних барв.

При розташуванні дерев дуже велику роль відіграють посадки, які забезпечують комфортність руху і відпочинку відвідувача. Це посадки, що створюють притінення в спекотні години доби. Хорошу тінь здатні давати дерева із щільною кроною.

Зупинившись на оптимальному варіанті озеленення об’єкта, приступають до визначення обсягів робіт.

Для цього спочатку складають відомість асортименту дерев та кущів за наступною формою:

на плані

Назва порід

Період декоративності

лат.

укр.

весна

літо

осінь

зима

Кіль- кість

При-

мітка

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

Потім у відповідності із асортиментом на ескізі проставляють номери, підраховують кількість у кожній групі і записують у такому вигляді:

17/11 – в чисельнику – номер у відомості асортименту;

  • в знаменнику – кількість екземплярів в даній групі;

21/10 м2 – в чисельнику – номер у відомості асортименту;

  • в знаменнику – площа, яку займає вид квіткової рослини відповідно до асортименту.

По закінченню підрахунків кількості рослин і площі під квітниками визначають загальну кількість рослин за видами і записують цю суму у відповідну відомість.

Наступний етап роботи – виконання дендропроекту, деталей, фрагментів, розрізів.

Дендропроект виконується на ватмані з відмивкою.

Перший етап виконання дендропроекту – перенесення ескізу на ватман з робочої кальки, компонування аркуша формату.

Другий етап – обведення тушшю основного креслення.

Третій етап – відмивка (перед відмивкою необхідно креслення, виконане тушшю, закріпити квасцями або розчином оцту).

Четвертий етап – оформлення креслення (виконання написів).

У ході виконання графічної частини проекту необхідно працювати над укладанням пояснювальної записки. В період роботи над генпланом (дендропроектом) слід виконувати опис архітектурно-планувального рішення, дендрологічного і квіткового оформлення, тому що укладання пояснювальної записки процес складний, потребує зосередженості, знань мови, умов для спокійної творчої роботи.