Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТОРЯНИК МЕТОД РЕКОМЕНД. КУРСОВА.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
458.24 Кб
Скачать

6. Приклади компонування креслень на ватманах

Варіант 1.

Варіант 2.

Умовні позначення

Генплан поєднаний з дендропланом

В

Основний напис

аріант 3.

Генплан

Ситуаційна схема

Опорний план

Асортимент дерев та кущів

Асортимент квіткових рослин

Баланс території

Штамп

Розгортка в М 1:50, 1:25

Умовні позначення

Для виконання фрагменту необхідно вибирати ділянки плану, які потребують ретельної розробки: цікаві місця, неможливість показу задумки на дендроплані, складний рельєф. Масштаб залежить від складності фрагменту, його розмірів (1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10).

Розгортка виконується в масштабі 1:100, 1:50.

Для розгортки вибирається ділянка, яка зможе найбільш яскраво відобразити її зовнішній вигляд: рельєф, композицію зелених насаджень, малі архітектурні форми, садові меблі, обладнання, тощо. Текстова частина цього креслення містить в собі асортимент рослин, експлікацію обладнання за вибраним фрагментом.

7. Робота з укладання пояснювальної записки

Першою сторінкою оформлення пояснювальної записки є титульний аркуш. Його зразок представлений в «Додатку А».

Другою сторінкою пояснювальної записки є отримане завдання на курсовий проект. Зразок даної сторінки наведено в «Додатку Б», він заповнюється студентом особисто.

Зміст роботи подано у «Додатку В». Штамп студент повинен заповнити особисто.

Процес курсового проектування закінчується захистом проекту, після чого керівник проекту повинен скласти рецензію на курсовий проект «Додаток Д». Пункти рецензії заповнюються керівником проекту після захисту роботи; виставляється загальна оцінка.

Укладання пояснювальної записки починається вже на етапі ескізування прийнятих студентом проектувальних рішень. Текст пояснювальної записки складається за наступними розділами.

Вступ

Цей розділ повинен включати відомості:

  • про значення зелених насаджень як складових частин формування сучасного міста, де посилюється вплив негативних факторів (забруднення атмосфери, шум, порушення кліматичних умов);

  • про задачі благоустрою зелених місць;

  • про значення об’єкта, що розробляється, для міста, селища;

  • про нормативи та основні вимоги щодо території, яка проектується.

  1. Загальна частина

Вона складається з двох підрозділів, що включають природно-кліматичні умови та існуюче положення об’єкта проектування.

    1. Природно-кліматичні умови.

Вони повинні включати відомості про місце знаходження об’єкта (природно-кліматична зона), опади, температуру, вологість, рух вітрів та їх силу, приморозки тощо.

    1. Існуюче положення.

Цей підрозділ містить у собі опис меж ділянки, які прилягають до об’єкта (щоб розкрити можливість використання території, історичні факти створення даної місцевості, якщо це пам’ятник садово-паркового мистецтва).

Тут слід описати існуючий рельєф місцевості, наявність існуючих споруд та будівель, рослинність, її характер, використання існуючої доріжно-стежкової мережі, підземні комунікації, інженерні споруди, дати розмір ділянки, що проектується.

  1. Спеціальна частина

Вона складається з підрозділів, котрі повинні розкрити зміст прийнятих проектом рішень, а також їх обґрунтування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.