Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2011_Кравець_МВ до CР, КР та ПЗ з ОАПвТур.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
617.98 Кб
Скачать

Практичне заняття 4

Тема: планування та проектування анімаційних програм.

Мета заняття: розгляд технології розробки сценарію тематичного анімаційного заходу.

Зміст заняття:

1. Технологія розробки сценарію тематичного анімаційного заходу.

2. Вимоги до оформлення Індивідуального завдання № 2 «Розробка тематичного анімаційного заходу (на прикладі заходу N)».

3. Захист Індивідуального завдання № 1.

4. Проведення поточного контролю знань студентів зі ЗМ 1.1.

Завдання: підготувати доповіді на теми:

 1. Організація ігрової та спортивної анімації в готелі.

 2. Музична та танцювальна анімація.

 3. Організація анімаційних шоу.

 4. Свято як основа комплексної анімації.

Рекомендовані джерела: [1-3; 8-13; 16-18; 20-21; 30-31-32; 36; 38; 42; 44; 46-47].

Практичне заняття 5

Тема: організація анімаційних послуг в засобах розміщення.

Мета заняття: розглянути особливості організації анімаційних послуг в засобах розміщення.

Зміст заняття:

 1. Загальні правила поведінки аніматорів.

 2. Доповіді студентів.

Завдання:

 1. Підготувати доповіді на теми:

 1. Проблеми міжкультурної невербальної комунікації.

 2. Засоби невербальної комунікації в різних культурах.

 1. Приведіть приклади розходжень в міжкультурній комунікації, етиці міжкультурного вербального спілкування.

Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте найбільш популярні системи фітнесу.

 2. Які способи оздоровлення людського організму використовують в сучасних туркомплексах?

 3. Яку роль повинен виконувати шеф-аніматор в процесі надання анімаційних послуг?

Рекомендовані джерела: [1-4; 8-14; 16-18; 20-21; 23-25; 27; 29-33; 36; 39; 43; 47].

Практичне заняття 6

Тема заняття: комунікаційні механізми спілкування в управлінні анімаційною діяльністю.

Мета заняття: набути навички професійного спілкування фахівця з анімаційної діяльності.

Зміст заняття:

    1. Комунікації, структура та механізми спілкування в управлінні анімаційною діяльністю.

    2. Переговорний процес в ході підготовки й проведення анімаційних заходів.

    3. Такесика.

    4. Доповіді студентів.

Завдання: підготувати до захисту Індивідуальне завдання № 2.

Питання для самоконтролю:

 1. У чому полягає сутність та структура комунікаційних зв’язків в організації?

 1. Як себе ведуть домінантні співрозмовники?

 1. У чому полягає відмінність ригідних співрозмовників від мобільних?

 2. Відмінність екстравертивних співрозмовників від інтравертивних.

 3. Сутність способів психологічного впливу.

 4. Сутність переговорного процесу.

 5. Тактики взаємовідносин в ході переговорів.

 6. Ефективні прийоми початку переговорів.

Рекомендовані джерела: [2-3; 9; 12; 16; 20; 39; 23; 29; 32].

Практичне заняття 7

Тема: підсумкове заняття: професійна підготовка менеджерів з анімації для туріндустрії.

Мета заняття: сформулювати загальні вимоги до підготовки менеджерів з анімації.

Зміст заняття:

 1. Загальні вимоги до підготовки менеджерів з анімації.

 2. Захист Індивідуального завдання № 2.

 3. Проведення поточного контролю знань студентів зі ЗМ 1.2.

Питання для самоконтролю:

 1. Якими особистими та професійними рисами має володіти спеціаліст дозвіллєвої сфери?

 1. Що розуміють під професійною культурою менеджера з анімації?

 1. Якими ключовими компетенціями має оволодіти менеджер з анімації?

 2. Яку роль відіграє професійна підготовка туристських аніматорів у діяльності підприємств сфери гостинності?

Рекомендовані джерела: [2-3; 9-10; 12; 18; 20-21; 23; 29].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.