Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
медодичні вказівки.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
163.33 Кб
Скачать

Тема 5. Види і методи ремонту

Ступінь складності ремонтів. Методи ремонту. Зразковий перелік.

Метою цієї теми є ознайомлення студентів з основами технології ремонта газового обладнання та трубопровідних систем.

Перелік розділів теми, які розглядаються в аудиторії

5.1 Характеристика основних методів ремонта обладнання.

5.1.1 Метод начальних розмірів.

5.1.2 Відновлення деталей ремонтними розмірами.

Перелік розділів для самостійного вивчання

5.2 Відновлення деталей та вузлів додатковими деталями.

Контрольні питання

1 Перерахуйте та дайте характеристику основним способам відновлення деталей та вузлів газового обладнання та трубопровідних систем.

2 Способи ремонту деталей та вузлів ремонтними розмірами. Основні місця їх використання.

3 Переваги та недоліки ремонту додатковими деталями, місця використання.

4 Які фактори сприяють широкому застосуванню способів обробки тиском в ремонтній практиці газоенергетики ?

5 Чому механічна обробка газового обладнання і трубопровідних систем займає таке важливе місце в ремонті?

6 За яким ознаками класифікується зварка?

7 Чим відрізняється зварка від наплавки? Надайте обґрунтування.

8 Які основні причини заважають утворенню монолітного зварного зєднання і які способи їх усунення?

Тема 6. Способи ремонту деталей і вузлів систем газо–теплопостачання

Характерні дефекти устаткування газо- теплопостачання, їх класифікація. Способи відновлення деталей і вузлів устаткування, техніко-економічне обґрунтування доцільності ремонту.

Метою цієї теми є ознайомлення студентів з технологічними процесами ремонту газового обладнання і трубопроводів.

Перелік розділів теми, які розглядаються в аудиторії

6.1 Ремонт газового обладнання агрегатно–вузловим методом.

6.1.1 Ремонт трубопровідних систем з використанням приєднань.

6.1.2 Ремонт трубопроводів з використанням приладдя.

6.2 Технологія ремонту трубопроводів з використанням з’єднувальних патрубків.

Перелік розділів для самостійного вивчання

6.3 Основні технології групової зборки.

6.3.1 Технологія з’єднань, які збираються з використанням теплових методів.

6.4 Технологія зборки магістральних трубопроводів.

Контрольні питання

1 Які характеристики технологічного методу ремонту ви знаєте?

2 Які переваги та недоліки агрегатно–вузлового методу ремонту?

3 Яка технологічна послідовність існує під час ремонту трубопроводів системи високого та середнього тиску для підключення відгалужень.

4 Яка особливість конструкції механізмів для приєднання ответвленій до діючого газопроводу зовнішнього тиску?

5 Які підготовчі роботи повинні проводитися для впровадження в ремонту практику газоенергетики групових збірних технологій?

6 Яка особливість технологічного процесу ремонту трубопроводів?

7 Розповісти про порядок підготовки труби до ремонту?

Тема 7. Технологія і устаткування очищення металевої поверхні

Призначення і класифікація способів очищення металевої поверхні. Інструменти, склад, устаткування для виконання очисних і мийно-очисних робіт системи газо– теплопроводів.

Метою цієї теми є ознайомлення студентів із технологією і устаткуванням очищення металевої поверхні деталей і вузлів газового обладнання і трубопровідних систем.

Перелік розділів теми, які розглядаються в аудиторії

7.1 Механізм утворення забруднень та їх фізико–механічні властивості.

7.2 Основа технології очищення металевої поверхні.

7.2.1 Фізико–технологічна характеристика миючих і спеціальних очисних засобів.

Перелік розділів для самостійного вивчання

7.3 Технологія очищення поверхні труб.

Контрольні питання

1 Особливість виникнення забруднення металевої поверхні, їх природа.

2 Чому забруднення необхідно видаляти з поверхні газового обладнання, яке ремонтується?

3 Які відомі методи очищення металевих поверхней?

4 Яка особливість миття–очищення водними розчинами?

5 Поясніть процес миття–очищення в струменевих установках; його переваги та недоліки у порівняні з погружними мийними машинами.

6 В чому полягає особливість миття та очищення труб?

Тема 8. Основи технології демонтажних і монтажних робіт.

Особливість демонтажних і монтажних технологій на практиці ремонту систем газового постачання. Порядок проведення розробки технологічного процесу і технологічного оснащення. Контроль якості і випробування.

Студента ознайомлюють з основами технології розбірних та збірних робіт, їх особливостях, які відрізняють від інших технологічних процесів і характеризуються високою трудомісткістю.

Перелік розділів, які розглядаються в аудиторії

8.1 Варіанти технології збірки

8.1.1 Методика обробки технологічного процесу збірки

8.2 Типові технології загальної збірки обладнання та трубопровідних систем.

Перелік розділів для самостійного вивчення

8.3 Технологія загальної збірки відцентрових компресорів.

8.3.1 Методи і технології збірки.

Контрольні питання

1 Яке місце у технологічному процесі займають розбирання та збірка ?

2 У чому специфічність розбірних процесів газового обладнання ?

3 Які варіанти технології збірки у ремонтній практиці ?

4 Розповісти про методику розробки технології збірки та розбирання.

5 Як проводиться загальна збірка газового компресора? Поясніть.

6 Які методи збірки найчастіше використовуються у ремонтній практиці?

7 Яке найменування має схема технологічного процесу збірки ?

Тема 9. Технологія ремонту деталей і вузлів механічною обробкою

Технологічні можливості ремонту механічною обробкою. Ремонт деталей під новий розмір. Особливість ремонту агрегатів і вузлів устаткування газопостачання додатковими ремонтними деталями і заміною частини деталей. Способи відновлення слюсарно-механічною обробкою: прогоном, притиранням, постановкою латок, склеюванням, паянням.

Студенти знайомляться з методами та засобами відновлення деталей та вузлів газового обладнання й трубопровідних систем механічною обробкою.

Перелік розділів, які розглядаються в аудиторії

9.1 Поняття конструкторських і технологічних баз.

9.1.1 Найбільш використовувані засоби посадок газової арматури.

9.1.2 Вимоги до трубної нарізі.

Перелік розділів для самостійного вивчання

9.2 Засоби ремонту та відновлення нарізних з'єднань газового обладнання й трубопровідних систем.

9.2.1 Основні технологічні операції в технологічному процесі нарізання нарізі.

Контрольні питання

1 Перерахуйте та охарактеризуйте загальні способи відновлення деталей та вузлів газового обладнання та трубопровідних систем.

2 Способи ремонту деталей та вузлів ремонтними розмірами. Основні місця застосування.

3 Переваги та недоліки ремонту додатковими деталями, місця застосування.

4 Які фактори сприяють широкому застосуванню способів обробки тиском в ремонтній практиці газової енергетики.

5 Чому таке важливе місце займає в практиці ремонту газового обладнання й трубопровідних систем механічна обробка ?

6 За якими ознаками класифікується зварка ?

7 Чим відрізняються зварка від наплавки?

8 Які основні причини заважають виникненню монолітного зварного з'єднання, та які засоби їх усунення?