Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

stein_pa_stein_ordliste

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
585.55 Кб
Скачать

pensjonist/en 9 (d) periode/n 9 (d) permanent 14 (c) permisjon/en 7 (e) personalia 7 (b) pikeværelse/t 8 (d) pinnekjøtt/et 4 (e) plan/en 1 (e)

planlegge (-la - har -lagt) 3 (a) plante (-et) 4 (g)

plante/n 4 (g) plasma-TV 3 (c) plass/en 8 (b)

god plass 2 (b) plassere (-te) 12 (a) plassere (-te) 12 (d) pleie (-de) 9 (g) pleieassistent/en 1 (d) plen/en 2 (b)

plikt/en; ha plikt til 6 (d) og 7(d)

plukke (-et) 4 (g) plyndre (-et) 11 (a) politiker/en 9 (d) politikk/en 14 (a) politisk 9 (d) positiv 13 (e) post/en 13 (f) praksis 7 (b)

i praksis 13 (d) praktikant/en 9 (e) praktisere (-te) 14 (b) praktisk 6 (d)

prate (-et) 1 (d)

prate sammen 8 (a) press/et 6 (b)

legge press på 8 (b)

prest/en 8 (b) primærnæring/en 12 (g) prinsesse/a el. en 10 (a) prioritere (-te) 7 (d) prisantydning 3 (b) privat 6 (c)

produkt/et 12 (e) prosjektarbeid/et 6 (a) prøvetid/a el. en 7 (e) psykolog/en 4 (f) pugging/en 6 (b) pus/en 3 (c)

pusse (-et) opp 3 (a) putte inn 11 (d)

på den andre siden 6 (c) på egen hånd 9 (d)

på nytt 2 (c) påfallende 14(f) påvirke (-et) 4 (c) påvirkning/en 14 (b)

R

rase/n 14 (a) rask 11 (a) raskt 6 (e) raus 2 (c) realistisk 3 (a)

realitet/en 14 (c) redsel/en 14 (e) redusere (-te) 11 (g) reell 13 (c) referanse/n 7 (a) regel; som regel 2 (e) regjering/en 11 (d) regning/en 3 (a) regulere (-te) 11 (g) reiseliv/et 12 (d)

80

rekke/a el.en 3 (c) reldame/n 12 (e) rektor/en 4 (g) relativt 11 (g) religion/en 5 (d) religiøs 9 (f)

rengjøringsassistent/en 7 (c) renne (rant - har rent) 10 (e)

renne ut 10 (e) renset; være renset 4 (g) rente/a el. en 3 (a) reparere (-te) 3 (a) reservere (-te) 13 (d) resignert 2 (d) respekt/en 6 (b)

rest/en 13 (d) restaurantbransje/n 12 (f) resultat/et 6 (a)

rett/en 4 (e)

ha rett til 6 (e) legge til rette 6 (e)

rettferdig 10 (f) rettighet/en 14 (a) ribbe/a el. en 4 (e) rikdom/men 11 (b) risikere (-te) 14 (a) risiko/en 4 (b) riskrem/en 8 (d) riste (-et) 10(b) ritual/et 14 (d)

ro (-dde) 3 (c)

ro/en 6 (b) og 13 (d) rolle/n 11 (g) romantisk 2 (d) rorbu/a 12 (d) ruse/a el. en 3 (c) rydde jorda 8(b)

ryddig 2 (b) rødme (-et) 2 (d) rømme (-te) 11 (b) røre seg 10 (b) røyk/en 8 (c)

rå 4(c)

råd/et; gi råd 12 (c) råd; ha råd til 3 (a)

s

sabotasjeaksjon/en 11 (e) samarbeid/et 6 (b) samarbeide (-et) 2 (c) samboer/en 2 (a)

same/n 9 (b) samfunn/et 1 (d) samfunnsfag/et 6 (a) samhold/et 11 (g) samisk 9 (b)

samle(-et) 10(a) samle seg 11 (c)

sammenlikne (-et) 8 (b) sammensatt 11 (g) samtidig 13 (a) samvittighet/en 4 (g) sannhet/en 10 (f)

satse på 6 (c) sau/en 3 (c) savne (-et) 2 (b) se - ut 1 (e)

se mørkt ut 12 (a) se ut som 10(c)

seer/en 5 (d) sei/en 4 (c) seile (-te) 11 (a) seire (-et) 5 (e) sekk/en 3 (c)

81

sekundærnæring/en 12 (g) selvfølge/n 14 (с) selvrespekt/en 14 (e) selvstendig 1 (b) og 7 (a) sende (-te) 2 (a)

senere 1 (a) sensur/en 14 (a) sensurere (-te) 11 (e) sentral 11 (g) sentralvarme/n 2 (b) separat 3 (c) seremoni/en 11 (a) serviceinnstilt 7 (a)

sesongarbeider/en 9 (e) sette (satte - har satt)

sette i gang 11 (c)

sette opp et budsjett 3 (b) sette pris på 2 (b)

sette søkelys på 5 (e) sette ting på plass 3 (b)

side; på den andre siden 6 (c) siden 11 (e)

siden den gang 2 (e) sikker 7 (b) og 12 (b) sikkert 4 (g)

sikre (-et) 11 (g) sild/a el en 2 (d) sist; til sist 3 (c) siste 9 (f)

siste nytt 8 (b) sjalu 11(b) sjalusi/en 2 (c) sjasmin/en 2 (d) sjø/en 11 (b) sjåfør/en 2 (b) skade/n 13 (c)

skade (-et); det skader ikke 4 (a)

skaffe (-et) 13(c) skaffe mat 3 (c) skaffe seg 5 (d)

skam/men 5 (f) skamme seg 2 (d) skandale/n 14(f) skap/et 3 (a)

skape (-te) 2 (b) og 11 (g) skatt/en 13 (a)

skift/et; jobbe skift 12 (b) skifte (-et) 14(b)

skifte (klær) 4 (g) skifte navn 7 (c)

skikk/en 11 (a) skikkelig 9 (g) skikkelse/n 9 (g) skille lag 2 (c) skille seg 2 (c) skilt; bli skilt 2 (b) skinnsekk/en 10 (e) skip/et 12 (e) skipsfart/en 11 (g) skitten 10 (a)

skje (-dde) 3 (a) skjelett/et 4(d) skjema/et 10 (a) skjule (-te) 14(f) skjønne (-te) 6 (b) skog/en 8 (b) skremme (-te) 10 (e) skrift/en 14 (a) skriftlig søknad 7 (a) skriftspråk/et 11 (d)

skrike (skrek - har skreket) 10 (e) skryte (skrøt - har skrytt) 7 (b) skuespill/et 14(f)

skuff/a el. en 3 (b)

skuffet 14(f)

skyld; for (noens) skyld 5 (f) skyldes (skyltes) 14 (d) skyldig 11 (e)

slags; en slags 5 (d) hva slags 1 (b)

slang; være på slang 4 (g) slanke seg 4 (a)

slapp 6 (b) slappe av 5 (b) slave/n 11 (a) slem 10 (a)

slette/a el. en 10 (f) slik 13 (g)

slippe (slapp - har sluppet) 14 (a) slite (slet - har slitt) 13 (g) slokke (-et) 10(f)

sluk(k)øret 4 (g)

slå (slo - har slått) 9 (g) slå opp (et sted) 5 (a) slå seg ned 9 (f)

slåss (sloss - har slåss) 10(f) smart 2 (a)

smerte/n 2 (c) SMS 2 (a) smykke/t 3 (e) smørbrød/et 1 (e) snorke (-et) 8 (d) snu(-dde) 10(f)

snu seg bort 2 (d) solidaritet/en 11 (g) som oftest 10 (a) som regel 4 (d) sovne (-et) 5 (f) spandere (-te) 4 (g) spare (-te) 3 (a) spennende 1 (c)

spenning/en

12 (d)

 

spesialisere seg

1 (e)

 

spesialist/en

9 (d)

 

 

spille piano 8 (c)

 

 

spise om kapp

10 (e)

 

spre (-dde)

11 (e)

 

 

springe

 

9 (g)

 

 

 

spøk/en

5 (f)

 

 

 

 

stabbur/et

3 (c)

 

 

stadig

6 (e)

 

 

 

 

stall/en

3

(c)

 

 

 

 

stamme (-et)

9 (g)

 

 

starte (-et)

2

(c)

 

 

starte eget firma

7 (c)

starte for seg selv

1

(e)

statsborgerskap/et

9 (c)

statskirke/a el en 14 (b)

status/en

9 (d)

 

 

 

stave (-et)

9 (g)

 

 

stedet; i stedet

11 (c)

 

i stedet for

2

(c)

 

 

steforeldre

2

(c)

 

 

stelle (-te)

3

(c)

 

 

stemmerett/en

14 (d)

 

stenge (-te) 13

(a)

 

 

sterk

11 (b)

 

 

 

 

stesøsken

2 (c)

 

 

 

stifte familie

14 (d)

 

stikke hull

10(e)

 

 

stikke innom

8 (a)

 

 

stille

7(b)

 

 

 

 

 

stilling/en

7 (a) og

11

(b)

stirre (-et)

5

(a)

 

 

stjele (stjal - har stjålet)

11 (a)

stole på

5 (e)

 

 

 

 

stolt

2

(b)

 

 

 

 

 

stormakt/en

11 (f)

 

 

83

stort sett 3 (с) Storting/et 7 (e) straff/en 11 (e) streik/en 11 (g) strekke ut 4 (g) strengt 11 (g)

stresset; være stresset 4 (f) strøm/men 3 (a) strømme (-te) 4 (g) studieforberedende 6 (d) studiekompetanse 6 (d) studieplass/en 6 (f) studieretning/en 6 (d) stund/en

fra første stund

12 (a)

en stund til 11 (g)

stykke/t

14(f)

 

stykker; i stykker

9 (g)

styre (-te)

11 (g) og 12 (f)

styre/t 14(a)

 

størrelse

13 (c)

 

støtte (-et)

11 (d)

 

støtte/n

5 (b) og 12 (c)

stå-på-humør 7 (a)

sukke (-et)

13 (g)

 

sukkerbit/en 4 (a)

sum/men

4 (g)

 

sunn

6 (b)

 

 

sur

4(f)

 

 

 

surre (-et)

4 (c)

 

svak; de svakeste elevene 6 (c) svekke (-et) 11 (a)

svelge (-et) 2 (d) svigersønn/en 8 (b) sykdom/men 4 (b) sykefravær/et 7 (e) sykepenger 13 (c)

synspunkt/et 5 (d) systematisere (-te) 11 (d) særstilling/en 14 (b) søke (-te) 7 (e) søknad/en 7 (a) søknad/en 9 (d) søknadsfrist/en 7 (a) sølv 10(b)

sørge for 7 (d) og 11 (d) sørgelig 4 (g)

såpass 9 (g)

T

ta (tok - har tatt) ta affære 4 (g) ta del 14(d)

ta hensyn til 5 (e) og 14 (a) ta opp 5 (d)

ta opp lån 3 (a) ta seg av 2 (b) ta vare på 6 (c)

tabell/en 4(b) tale/n 14(a)

tale; ikke tale om 3 (c) tannhelse/a el. en 13 (f) tape (-te) 11 (d) taper/en 10 (f)

tegne (-et) 6 (a) tekniker/en 12 (b) teknologi/en 12 (e) tekstmelding/en 2 (b) tema/et 5 (d)

tenke; jeg har tenkt 1 (c) tenne (-te) 10 (e) tenåring/en 9 (g) teori/en 6 (c) tertiærnæring/en 12 (g)

84

tett 3 (b) tett ved 3 (c)

tid; full tid 1 (d) tide; på tide 11 (b) tie (-dde) 9 (g)

tie stille 10(e) til og med 5 (a)

til verdens ende 10(f) tilbakegang/en 12(g) tilbedelse/n 14(d) tilbud (om arbeid) 9 (d)

tilby (tilbød - har tilbudt) 7 (a) tilfelle/t 6 (d) og 6 (e) tilknytning/en 9 (f)

tillatelse/n 12 (a) tillegg; i tillegg 5 (b)

tilsette (tilsatte - har tilsatt) 4(b) tiltak/et 14 (c)

tiltredelse/n 7 (a) titte (-et) 3 (b) tjene (-te) 1 (c) tjener/en 10 (f) tjeneste/n 3 (e)

tjenesteytende næring 12 (e) toleranse/n 6 (c)

tomme/n 3 (c) torg/et 11(b) torpedo/en 11 (e) torsk/en 4 (e) tosk/en 10(f) tradisjon/en 9 (f) tradisjonell 4(e) tran/en 4 (d) transport/en 3 (b)

travelt; ha det travelt 8 (a) treffe (traff - har truffet) 2 (b) treg 9 (g)

trekke (trakk - har trukket) 3 (b) trekke folk 12 (f)

trekke skatt 13 (a) trenge (-te) 2 (b) trinn/et 14 (d)

trives (trivdes - har trivdes) 9 (a) tro/en 11 (b)

trosfrihet/en 14(b) trossamfunn/et 14(b) trygd/a el. -en 13 (a) trygg 11 (b)

trygghet 6 (b) trøste (-et) 2 (b)

tulle; Nå tuller du! 4 (a) turisme/n 12 (d) turist/en 12 (d) tvang/en 14(c)

tvers; gå på tvers 14 (e) tvinge (tvang - har tvunget)

11 (a)

tv-skjerm/en 5 (b) tydeligvis 3 (a) typisk 1 (e) og 2 (e) tøff 2 (c)

tønne/a el. en 3 (c) tørre; jeg tør ikke 2 (d) tørrfisk/en 12(d)

tåle (-te) 4 (d) tåre/n 4 (g)

U

uansett 13(b) uavhengig av 14 (c) uenig 6 (b) ufaglært 9 (d) uforstyrret 14 (f) ufør 13 (b)

85

ugift 7 (b)

ugle/a el. -en 5 (f) ulempe/n 6 (g) ulogisk 8 (a) underholdning/en 5 (b) underskrift/en 14 (f)

undersøkelse/en 4 (d) og 13 (f) undertrykke (-et) 9 (b) underveis 10 (a) undervisning/a el. en 8 (d) ungdom/men 13 (a) uniform/en 7 (d)

union/en 11 (c) universitet/et 6 (d)

unngå (-gikk - har -gått) 4 (b) unødvendig 3 (a)

upassende 5 (f) urbefolkning/en 9 (b) urimelig 14 (f) urolighet/en 9 (d) utdannelse/n 6 (e) utdanning/en 1 (a) ute av verden 4 (g) utenat 9 (g)

utenfor 9 (e)

falle utenfor 11 (g) utenfor hjemmet 1 (a)

utenlandsk 9 (b) utestenging/en 14 (e) utfordring/en 1 (e) utgift/en 3 (b)

utgjøre (-gjorde - har -gjort) 12(a)

utkant/en 2 (b) utland/et 6 (f) utleie/n 12 (f) utlending/en 5 (e)

Utlendingsdirektoratet 5 (e) utmerket 14 (c)

utnytte (-et) 12 (g) utpeke (-te) 10(f) utsette for 14 (d) utslitt 8 (d) utstyr/et 12 (b) uttale (-te) 9 (a) uttrykke (-te) 14 (a) utvandre (-et) 9 (f) utvandring/en 9 (f) utvikle (-et) 4(b)

utvikle seg 14 (e) utvikling/en 6 (e) og 7 (a) utøvelse/n 14 (d)

uvilje/n 9 (g)

V

vaffel/ler 4(g) valg/et 11 (d) vanligvis 6 (d) vannkraft/en 12 (g) vant; bli vant til 6 (c) vare (-te) 6 (d) vare/n 3 (e)

vare; ta vare på 6 (c) varehandel/en 12 (f) variere (-te) 14 (e) vask/en 3 (a) vaskemaskin/en 8 (a) ved/en 10 (e)

vedta (-tok - har tatt) 7 (e) vegetarianer/en 4 (a)

veie (-de) 4 (a) veiledning/en 6 (e) vekke interesse 5 (f) vekt; legge vekt på 5 (d)

86

velferdsstat/en 11 (g)

velge (valgte - har valgt) 2 (c) og 13(f)

velstående 8 (c) vende (-te) 4 (c) vente (-et) 2 (d) verken - eller 8 (a) verksted/et 3 (a) verktøy/et 7 (a) vesen/et 10 (a)

via 9(d)

videre 6 (f) og 10 (a) videregående kurs 7 (a) videregående skole 6 (c) vidunderlig 2 (d) vikar/en 1 (d)

viktig 1 (a) vilje/n 14(d) vilkårlig 14 (d) villig 13 (c) vinner/en 10 (f)

virke; det virker spennende 1(c)

virksomhet/en 12 (a) vise (-te) 2 (c)

vise (-te) til 7 (b) vise seg 5 (e)

visning/en 3 (b) vitamin/en 4 (c) vitnemål/et 7 (b) vokse (-te) 11 (g)

vokse opp 11 (b) voksen 6 (d) vold/en 9(d) voldsomt 9 (g) vondt i øynene 9(g)

vurdere (-te) 6 (c) og 7 (e)

være (var - har vært) være avhengig av 5 (a) være med 11 (f)

være med på 5 (e) være nødt til 13 (f) være vant til 9 (b)

våge (-et) 10 (e) våpen/et 14 (a)

yrkesfaglig 6 (d)

yrkesfaglig studieretning 7 (a) yrkeskole/n 4 (g) ytringsfrihet/en 14 (a)

Æ

ære/n 14 (d)

0

ødelegge (-la - har -lagt) 4 (b) øke (-te) 4(b)

økonom/en 9 (d) økonomisk 5 (d) øks/a el. en 10 (e) øl/et 2 (b)

ønske seg 1 (c) ørret/en 4 (d) øse (-te) 10 (e)

Å

åker/en 3 (c)

åpent kjøkken 3 (c) årsak/en 2 (c)

87

S t e i n på s t e i n er et læreverk for voksne som lærer norsk. Verket er en grundig revisjon av Stein på stein fra 2000.

Læreverket består nå av:

Tekstbok

Arbeidsbok m e d lytte-cd

Ordlister

Stein på stein-nettsted m e d varierte og selvinstruerende interaktive oppgaver

Lærerens bok m e d ekstra oppgaver, ekstra tekster,

undervisningsopplegg, fasit til arbeidsboka og tekster til

 

lytteøvelsene.

 

 

 

• Lærerens cd-er

m e d uttale-,

strukturog lytteøvelser.

 

D e n n e nye utgaven er tilrettelagt for undervisning på Spor 2

og

Spor 3 etter den

nye Læreplan

i norsk og samfunnskunnskap for

voksne

innvandrere, nivå Bl

(tidl. nivå 3).

 

 

M å l e t m e d læreverket er å utvide kursdeltakernes kjennskap til norsk språk og norske samfunnsforhold. Ved hjelp av varierte tekster og

m a n g e ulike oppgaver skal kursdeltakerne arbeide m e d temaer som

gir d e m bedre kunnskaper om det norske samfunnet og større språklig sikkerhet.

Forfatterne har også utgitt læreverkene På vei og Her på berget. På vei

er et begynnerverk. Herpå berget passer for kursdeltakere som har lært en del norsk, for eksempel ved å ha gjennomgått Stein på stein.

Forfatterne underviser ved Institutt for lingvistiske fag ved Universitetet i Oslo .

ISBN-10: 8 2 - 0 2 - 2 4 9 5 5 - 4

ISBN - 1 3 : 978 - 82 - 02 - 24955 - 7

9 " 7 8 8 2 0 2 " 2 4 9 5 5 7 '

1 a

www.cappelen.no

C A P P E L E N

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.