Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2004 база / E06_profile 3

.rtf
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
944.99 Кб
Скачать

A. * єластичних мембран

B. м?язових волокон

C. ретикулярних волокон

D. колагенових волокон

E. великою кількістю фібробластів

3939 У новонародженого винайшли пухлину сірої речовини спинного мозку. З яким ембріональним зачатком це пов?язано?

A. * плащова зона

B. епендіма

C. крайова вуаль

D. нервовий гребінь

E. гангліозна пластинка

3940 На препараті м?якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за

A. *вена волокнистого типу

B. Вена м?язевого типу зі слабким розвитком м?язевих елементів

C. Артерія м?язевого типу

D. Артеріола

E. Артерія мішаного типу

3977 Ухворого розвинулося помутніння кришталика, або катаракта. З порушенням якої структури кришталика це пов’язано, а першу чергу:

A. * Кришталикові волокна

B. Епітелій кришталика

C. Ядро кришталика

D. Капсула кришталика

E. Війчастий поясок

3983 На мікроскопічному препараті сітківки тварини в клітинах її зовнішнього пігментного шару виявлено багато фагосом. Яка функція пігментоцитів при цьому найбільш проявляється:

A. * Захисна

B. Регенераторна

C. Проникність

D. Чутливість

E. Активуюча

3987 На мікропрепараті великих півкуль кори головного мозку виявляються великі клітини пірамідної форми, які є найхарактернішою ознакою кори великих півкуль. Відкриття цих клітин пов’язано з ім’ям :

A. *Бец

B. Гольджі

C. Леношек

D. Ніссль

E. Кахаль

3988 На мікропрепараті серця розрізняємо клітини прямокутної форми, , з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв’язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов’язана функція:

A. * Скорочення серця

B. Проведення імпульсу

C. Ендокринна

D. Захисна

E. Регенераторна

3989 На мікропрепараті серця розрізняємо кардіоміоцити зірчастої форми, з центрально розташованим ядром, розвиненими гранулярною ендоплазматичною сіткою, апаратом Гольджі і специфічними гранулами. З цими клітинами пов’язана функція:

A. * Ендокринна

B. Скорочення

C. Проведення імпульсу

D. Захисна

E. Регенераторна

3990 На мікропрепараті серця розрізняємо клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кількість міофібрил і включення глікогену. та ексцентрично локалізоване ядро: Які це клітини

A. *Волокон Пуркіня

B. Провідні пейсмекерні

C. Провідні перехідні

D. Ендокринні

E. Скоротливі

4013 У порожнині матки був виявлений ембріон людини, не прикріплений до ендометрію. Якій стадії розвитку відповідає

A. *Бластоцисти

B. Зиготи

C. Морули

D. Гаструли

E. Нейрули

4014 У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку відбулося розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку?

A. *Імплантація зародка в стінці труби

B. Загибель зародка

C. Інвагінація стінки бластоцисти

D. Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби

E. Утворення двох бластоцист

4016 При дослідженні оболонок головного мозку медичний експерт знайшов зяючі венозні судини, що зрощені з навколишніми тканинами. Назвіть, до яких вен відносяться ці судини.

A. *Вени безм(язового типу

B. Вени зі слабким розвитком м(язових елементів

C. Вени із середнім розвитком м(язових елементів

D. Вени із сильним розвитком м(язових елементів

E. Венули

4017 В полости матки был обнаружен эмбрион человека, не прикрепленный к эндометрию. Какой стадии развития соответствует зародыш?

A. *Бластоцисты

B. Зиготы

C. Морулы

D. Гаструлы

E. Нейрулы

4018 В первом критическом периоде в маточной трубе по неизвестной причине в зародыше произошло растворение оболочки оплодотворения. Какое осложнение беременности возможно в этом случае?

A. *Имплантация зародыша в стенке трубы

B. Гибель зародыша

C. Инвагинация стенки бластоцисты

D. Возвращение бластоцисты назад в ампулярную зону трубы

E. Образование двух бластоцист

4020 При исследовании оболочек головного мозга медицинский эксперт нашел зияющие венозные сосуды, которые сращены с окружающими тканями. Назовите, к каким венам относятся эти сосуды.

A. *Вены безмышечного типа

B. Вены со слабым развитием мышечных элементов

C. Вены с средним развитием мышечных элементов

D. Вены с сильным развитием мышечных элементов

E. Венулы

4021 У хворого 42 років після променевої терапії рака шлунка розвилась злоякісна анемія внаслідок ушкодження клітин, виробляючих антіанемічний фактор. Які з клітин залоз шлунка ушкоджені при цьому?

A. * Парієтальні клітини

B. Головні екзокриноцити

C. Мукоцити

D. Ендокриноцити

E. Головні епітеліоцити

4023 Одуження організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією антигенв специфічними антитілами.Якими клітинами вони продукуються

A. * Плазмоцитами

B. Фібробластами

C. Тканинними базофілами

D. Еозинофілами

E. Т-лімфоуитами

4024 Запалення характеризується розширенням кровоносних капілярів на ділянці пошкодження, зменшенням кровообігу, підвищенням проникливості стінки судин. Яким з клітин наведених нижче, належить головна роль в цьому?

A. * Тканинним базофілам

B. Фібробластам

C. Плазмоцитам

D. Еозинофілам

E. Макрофагам

4025 По жіночим статевим шляхам сперматозоїди рухаються в сторону яйцеклітини проти рідини (дистантний етап запліднення). Яку назву має цей направлений рух?

A. * Реотаксис

B. Термотаксис

C. Хемотаксис

D. Капацитація

E. Акросомальна реакція

4026 Імплантація зародка у слизову оболонку матки складається з двох фаз – адгезії та інвазії. Перша Фаза супророводжується:

A. * Прикріпленням бластоцисти до поверхні ендометрію

B. Руйнуванням сполученої тканини ендометрію

C. Руйнуванням епітеліоцитів слизової оболонки (ендометрію) матки

D. Активізацією секреції маткових залоз

E. Пригніченням секреції маткових залоз

4027 В ембріогенезі людини на 20 добу відбувається відокремлення тіла зародка від провізорних органів. Що забезпечує цей

A. * Тулубова складка

B. Амніотична складка

C. Целом

D. Жовтковий стебелець

E. Соміти

4028 Продукуючи ряд гормонів плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Якій гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю-четверту добу після початку імплантації, що використовується у медичній практиці для раннього діагностування вагітності?

A. * Хоріонічний гонадотропін

B. Соматостатин

C. Прогестерон

D. Вазопресин

E. Окситоцин

4044 У чоловіка 63 років виявлено тромбофлебіт глибоких вен гомілки. Який шар цих судин пошкоджено?

A. * Ендотеліальний шар

B. Підендотеліальний шар

C. Шар еластичних волокон

D. Шар гладких м’язових клітин

E. Шар сполучної тканини

4045 При надходженні у кров адреналіну з мозкової речовини наднирників виникає скорочення гладких м’язових клітин артеріол .Яку особливсть будови для цього мають ці судини

A. * Наявність перфорацій у базальній мембрані ендотелію та внутрішній еластичній мембрані

B. Поодиноке розташування гладких м’язових клітин

C. Наявність ефекторних закінчень на перицитах

D. Наявність ендотеліоперицитарних контактів

E. Наявність звуження у місці отходження гемокапіляра від артеріоли, зумовлена циркулярно розташованими

4046 У жінки 30 років на тлі недоліку статевих гормонів виявлена підвищена кількість фолікулостимулюючого гормону. Які клітини синтезують цей гормоні?

A. * Гонадотропоцити

B. Тиреотропоцити

C. Кортикотропоцити

D. Соматотропоцити

E. Мамотропоцити

4047 У хворої, яка страждає протягом 7 років на гіпотиреоз виявлена недостатність тиреоїдних гормонів. Які клітини аденогіпофіза при цьому будуть змінені?

A. * Тиреотропоцити

B. Гонадотропоцити

C. Кортикотропоцити

D. Соматотропоцити

E. Мамотропоцити

4048 При видаленні залози внутрішньої секреції у експериментальних тварин настає передчасне статеве визрівання. При видаленні якої залози це відбувається?

A. * Епіфіза

B. Гіпофіза

C. Наднирника

D. Щитовидної залози

E. Прищитовидної залози

4049 У гістологічному препараті кори наднирника видно дрібні полігональні клітини, які утворюють округлі скупчення – “ та містять невелику кількість ліпідних включень. Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті?

A. * Клубочкова зона

B. Проміжна зона

C. Пучкова зона

D. Сітчаста зона

E. Мозкова речовина

4050 У гістологічному препараті наднирника видно великі клітини кубічної форми розташовані у вигляді тяжів та містять велику кількість ліпідних включень. . Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті?

A. * Пучкова зона

B. Клубочкова зона

C. Проміжна зона

D. Сітчаста зона

E. Мозкова речовина

4063 На електронній мікрофотографії міокарду видно клітини відростчатої форми, що містять мало органел, але добре розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку, секреторні гранули. Назвіть клітини.

A. Секреторні кардіомоіцити.

B. Шлуночкові кардіоміоцити.

C. Пейсмейкерні клітини.

D. Перехідні атипові клітини.

E. Клітини пучка Гіса.

4064 При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної оболонки), виявлені клітини ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про що з зазначеного це може свідчити?

A. *Розвиток плода жіночої статті

B. Розвиток плода чоловічої статті

C. Генетичні порушення в розвитку плода

D. Трисомія

E. Поліплоїдія

4065 У новонародженої дитини була діагностована синя асфіксія. Яка судина, що приносить кисень з крові матері до плоду була перетиснена під час родів?

A. *Пупкова вена.

B. Пупкова артерія.

C. Хоріальна вена.

D. Хоріальна артерія.

E. Маткова артерія.

4066 На гістологічному препараті, забарвленому орсеїном, у середній оболонці судини виявлено від 40 до 60 вікончастих еластичних мембран. Назвіть цю судину.

A. *Артерія еластичного типу.

B. Артерія м’язового типу.

C. Артерія змішаного типу.

D. Вена м’язового типу.

E. Вена безм’язового типу.

4067 В перикардіальній порожнині у хворого з випітним перикардитом виявлено велику кількість випоту. Порушення функціональної активності яких клітин стало причиною цього явища?

A. *Мезотеліоцити

B. Фібробласти

C. Скоротливі кардіоміоцити

D. Провідні кардіоміоцити

E. Ендотеліоцити

4068 В препараті 10-денного зародка людини видно 2 міхурці, що контактують між собою (амніотичний та жовтковий). Як називається структура, що лежить в місці їх контакту,

A. *Зародковий щиток.

B. Дно амніотичного міхурця.

C. Дах жовткового міхурця.

D. Амніотична ніжка.

E. Позазародкова мезодерма.

4069 В препараті видно овоцит в момент запліднення його сперматозоїдом. Що є головним результатом запліднення?

A. *Утворення зиготи

B. Визначення статі дитини.

C. Завершення овоцитом мейозу.

D. Пенетрація сперматозоїдом оволеми.

E. Кортикальна реакція.

4091 На гістологічному препараті очного яблука видно структуру, що має вигляд двоопуклого утвору, сполученого з циліарним тілом за допомогою волокон війкового пояска, зверху вкритий прозорою капсулою. Назвати цю структуру?

A. *кришталик

B. скловидне тіло

C. війкове тіло

D. рогівка

E. склера

4092 На гістологічному препараті видно позазарод-ковий орган, який являє собою міхурець, зв’язаний з кишковою трубкою. Стінка його зсередини вистелена епітелієм, зовні утворена сполучною тканиною. На ранніх етапах ембріогенезу він виконує функцію кровотворного органа. Назвати цей орган.

A. *жовтковий мішок

B. Алантоїс

C. Амніон

D. пуповина

E. плацента

4093 Процес імплантації відбувається в два етапи: адгезія та інвазія. Морфологічним проявом процесу адгезії бластоцисти є:

A. *прикріплення бластоцисти до ендометрію

B. руйнування епітелію ендометрію

C. руйнування сполучної тканини ендометрію

D. руйнування судин ендометрію

E. формування лакун

4094 В процесі ембріогенезу із трофобласта формується зачаток органа, який має ендокринну функцію. Вкажіть правильну відповідь.

A. *ворсинчастий хоріон (плодова частина плаценти)

B. амніон

C. жовтковий мішок

D. алантоїс

E. пуповина

4102 На гістологічному препараті видно судину, стінка якої складається з ендотелію, базальної мембрани та пухкої сполучної тканини. Назвати тип судини?

A. *вена безм’язового типу

B. артерія

C. вена м’язового типу

D. гемокапіляр

E. лімфокапіляр

4103 Знайдено ембріон людини, побудований з двох бластомерів. Назвати місце його локалізації при умові його нормального розвитку?

A. *маткова труба,

B. порожнина матки

C. черевна порожнина

D. Слизова оболонка матки

E. яєчник

4104 Орган серцево-судинної системи побудований з клітин, з’єднаних між собою за допомогою вставних дисків. Про який орган йде мова?

A. *серце

B. вена м’язового типу

C. артерія змішаного типу

D. артерія м’язового типу

E. аорта

4131 Відомо, що деякі мікроорганізми, які викликають інфекційні хвороби, можуть проходити через плацентарний бар’єр. Які структури з означених нижче входять до його складу?

A. *Всі структурні компоненти третичних ворсин

B. Хоріон і амніон

C. Всі структурні компоненти вторинних ворсин

D. Алантоїс, жовтковий мішок

E. Базальна пластинка ендометрію з децидуальними клітинами

4132 Вади розвитку сечової системи зустрічаються, за статистич_ними даними, у 10-14\% новонароджених дітей. З яких з озна_чених нижче джерел йде розвиток сечової системи

A. Несегментована каудальна мезодерма

B. Дорзальна мезодерма

C. Вiсцеральний листок вентральної мезодерми

D. Парiєтальний листок вентральної мезодерми

E. Зародкова мезенхiма

4133 Артеріоли виконують важливу роль в кровопостачанні функ_ціональних одиниць органів. Які з названих нижче структур виконують цю функцію?

A. *Міоцити

B. Зовнішня еластична мембрана

C. Внутрішня еластична мембрана

D. Спеціальні клітини сполучної тканини

E. Ендотеліоцити

4134 На мікроскопічному препараті представленій орган серцево-судинной системи. Одна з його оболонок побудована з воло_кон, що анастомозують між собою. Вони утворені з клітин, які з’єднані за допомогою вставних дисків. Якій це орган сер_цево-судинной системи?

A. *Серце

B. Вена м’язового типу

C. Артерія м’язового типу

D. артерія еластичного типу

E. Артеріола

4135 Для капіляра характерна наявність фенестрованого епітелію та пористої базальної мембрани. Назвіть тип капіляра.

A. *Синусоїдний

B. Соматичний

C. Вісцеральний

D. Лімфатичний

E. Лакунарний

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 2004 база