Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2004 база / E06_profile 3

.rtf
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
944.99 Кб
Скачать

C. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

D. Пухка волокниста сполучна тканина

E. Крипти

2177 В гистологическом препарате определяется образование ротовой полости, представленное слизистой оболочкой, имеющей свободную часть и прикрепленную, которая прочно сращена с надкостницей. Эпителий – многослойный плоский ороговевающий. Собственная пластинка образует длинные сосочки, глубоко вдающиеся в эпителий. Назовите данное

A. *Десна

B. Твердое небо

C. Губа

D. Щека

E. Язык

2178 На шлифе многокорневого зуба видна ткань, располагающаяся на вершинах корней зуба и в месте их разветвления. Ткань содержит отростчатой формы клетки, лежащие в лакунах и многочисленные коллагеновые волокна, имеющие радиальное или продольное направление. Назовите данную ткань.

A. *Клеточный цемент.

B. Ретикулофиброзная костная ткань.

C. Дентин.

D. Эмаль.

E. Плотная соединительная ткань.

2208 Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в клітинах печінки та крові. Який шар плазмолеми постраждав насамперед?

A. *Кортикальний

B. Ліпопротеіновий

C. Надмембранний

D. Інтегральний

E. Глікокалікс

2211 Стоматолог у кабінеті поліклініки дав завдання інтерну обстежити у пацієнта ділянки слизової оболонки ротової порожнини, котрі зроговівають. Які це ділянки?

A. *На твердому піднебінні, вільних краях ясен та вздовж проміжної частини щоки.

B. На твердому піднебінні, язиці, яснах.

C. На щоках , нижній губі, спинці язика.

D. На піднебінні і діафрагмі ротової порожнини.

E. На кінчику язика, на ясенних сосочках, на мигдаликах.

2214 Під дією шкідливих екофакторів у тиреоцитах гальмується нормальне утворення лізосом. Який стан гормонопродукції щитовидної залози буде порушено?

A. *Протеоліз фагоцитованого із фолікулів колоїду

B. Синтез колоїду

C. Йодування колоїду

D. Резорбція колоїду

E. Синтез тиреоглобуліну

2215 Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться, або загальмується перш за все?

A. *Регенеративна

B. Захисна

C. Бар’єрна

D. Всмоктувальна

E. Діелектрична

2236 Під дією шкідливих факторів сталося вогнещеве пошкодження епітелію шлунка. За рахунок яких клітин сталося його

A. *Шиэчні мукоцити

B. Паріетальні екзокриноцити

C. Головні екзокриноцити

D. Ендокриноцити

E. Мукоцити тіла залоз

2261 На одній з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра і цитоплазми сперматид, які призводять до утворення зрілих статевих клітин. Назвіть азу гаметогенеза.

A. * Формування.

B. Дозрівання.

C. Росту

D. Розмноження

E. Проліферація

2263 На гістологічному зрізі дна шлунка у складі залоз видно порівняно великі клітини з ацидофільною цитоплазмою, електронномікроскопічно в цих клітинах є наявною складна система внутрішньоклітинних канальців. Який компонент шлункового соку утворюється в наслідок діяльності цих клітин?

A. * Соляна кислота

B. Пепсиноген

C. Слиз

D. Серотонін

E. Гастрин

2282 Хворий віком 50 років скаржиться на підвищення апетиту, спрагу, зниження ваги тіла, стомлюванність. При лабораторному обстеженні виявлено підвищення кількості цукру в крові. Із порушенням функції яких клітин пов'язаний розвиток данного захворювання?

A. *В-клітин

B. А-клітин

C. Тироцитів

D. Панкреатоцитів

E. Ліпотропоцитів

2284 Хворій, 20 років, в зв’язку з ревматизмом призначено тривалий прийом аспірину. Який структурний компонент слизовоъ оболонки шлунку в найбільшій мірі забезпечить її захист від

A. *Одношаровий призматичний залозистий епітелій

B. Сполучна

C. М’язова

D. Багатошаровий війчастий епітелій

E. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

2293 В гистологическом препарате представлен срез прецентральной извилины коры болшого мозга. Укажите, какие слои наиболее развиты в этом слое.

A. *Пирамидный, ганглионарный и слой полиморфных клеток.

B. Молекулярный.

C. Наружный и внутренний зернистые.

D. Молекулярный и слой полиморфных клеток.

E. Молекулярный, пирамидный, ганглионарный.

2294 В красном костном мозге в постэмбриональном гемопоэзе в клетках одного из дифферона постепенно снижается базофилия цитоплазмы и повышается оксифилия, ядро выталкивается. Назовите вид гемопоэза, для которого характерны данные морфологические изменения.

A. *Эритропоэз.

B. Лимфопоэз.

C. Нейтрофилоцитопоэз.

D. Эозинофилоцитопоэз.

E. Базофилоцитопоэз.

2304 В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні кровоносні судини. Яке утворення характеризується даною морфологічною ознакою?

A. *Рогівка.

B. Циліарне тіло.

C. Судинна оболонка.

D. Райдужна оболонка.

E. Сітківка.

2305 В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються по одинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?

A. *Гіалінова хрящова тканина.

B. Гладка м’язова тканина.

C. Епітеліальна тканина.

D. Волокниста хрящова тканина.

E. Кісткова тканина.

2313 В гістологічному препараті стінки серця між ендокардом та міокардом виявляються крупні клітини зі світлою цитоплазмою та ексцентрично розміщеним ядром. Які клітини серця мають дані морфологічні ознаки?

A. *Клітини Пуркін’є

B. Пейсмекерові клітини

C. Скоротливі кардіоміоцити

D. Ендокринні клітини

E. Ліпоцити

2317 В емалі на межі з дентином зустрічаються незвапновані ділянки, що часто стають місцем проникнення інфекції в зуб. Як називають такі утворення?

A. *Емалеві пучки

B. Емалеві призми

C. Енамелобласти

D. Дентинобласти

E. Волокна Томса

2318 При проведені дослідження епітеліальних клітин ротової порожнини на поверхні ядер виявляються округлі тільця, які свідчать про те, що клітини взято із ротової порожнини жінки. Як називається таке утворення хроматину?

A. *Тільце Барра

B. Тільце Херінга

C. Деконденсований хроматин

D. Еухроматин

E. Тільце Пачіні

2372 При микроскопическом исследовании зародышевого материала в препарате определяется желточный мешок. Укажите основную функцию данного органа у человека.

A. * Кроветворная

B. Трофическая

C. Продукция околоплодных вод.

D. Экскреторная

E. Защитная

2373 При микроскопическом исследовании в препарате выявляется орган нервной системы, состоящий из псевдоуниполярных нейронов, тела которых покрыты глиальной и соединительнотканной оболочками. Определите данный орган.

A. *Спинномозговой узел.

B. Вегетативный ганглий.

C. Спинной мозг.

D. Мозжечок.

E. Кора больших полушарий.

2374 При гистологическом исследовании биоптата кожи человека выявляется только плотная неоформленная соединительная ткань. Какой слой данного органа был представлен для изучения?

A. *Сетчатый слой дермы.

B. Эпидермис.

C. Сосочковый слой дермы.

D. Гиподерма.

E. Мышечная пластинка.

2375 В гистологическом препарате, отражающем гистогенез зуба видно отложение кристаллов гидроксиапатита в виде глобул. Для какой ткани зуба характерен данный вид минерализации?

A. *Дентина.

B. Эмали.

C. Периодонта.

D. Цемента.

E. Пульпы.

2376 На микропрепарате яичника представлено округлое образование, железистые клетки которого содержат липидные капли. Определите эту структуру.

A. *Желтое тело.

B. Примордиальный фолликул.

C. Первичный фолликул.

D. Зрелый фоликул.

E. Атретическое тело

2401 При гістологічному дослідженні поперечного шліфу емалі виявлена лінійна смугастість у вигляді концентричних кругів, яка направлена під кутом до дентиноемальового з’єднання.

A. *Лінії Ретціуса

B. Смуги Гунтера-Шрегера

C. Емалеві пластини

D. Емалеві пучки

E. Емалеві веретена

2402 На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари і мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей

A. *Первинний

B. Примордіальний

C. Вторинний

D. Зрілий

E. Атретичний

2423 Для визначення статі людини іноді необхідно зробити дослідження соматичних клітин. Які їх структури можуть надати інформацію про стать людини?

A. Периферичний хроматин

B. Еухроматин

C. Деконденсований хроматин

D. Тільце Барра

E. Факультативний хроматин

2424 Порушення слухової функції можутьобумовлюватисязміною будови клітин Кортієвого органу, що сприймають подразнення. Які це клітини7

A. Волоскові клітини

B. Клітини-стовпи

C. Фалангові клітини

D. Підтримуючі клітини

E. Пограничні клітини

2425 На поверхні тіла людини розрізняють ділянки товстої та тонкої шкіри. Будовою якої частини цього органу різняться ці ділянки?

A. Епідермісу

B. Сосочкового шару

C. Сітчастого шару

D. Власне дерми

E. Гіподерми

2426 Епітелій шлунку може зазнавати змін під впливом різноманітних шкідливих факторів, що може призвести до появи виразки шлунку. Який епітелій пошкоджується ?

A. Багаторядний призматичний

B. Багатошаровий плоский незроговілий

C. Одношаровий плоский

D. Одношаровий кубічний

E. Одношаровий циліндричний залозистий

2427 Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

A. Клітини Лейдіга

B. Сустентоцити

C. Клітинпи Сертолі

D. Підтримуючі клітини

E. Сперматозоїди

2441 У гістогенезі кісткової тканини можливі два способи її розвитку. Який етап не притаманний прямому остеогенезу?

A. * Утворення епіфізарного центру окостеніння

B. Формування у складі мезенхіми остеогенного зачатка

C. Остеоїдний етап

D. Утворення грубоволокнистої кістки

E. Заміщення грубоволокнистої кісткової тканини пластинчатою

2442 У хлопчика з травматичним ушкодженням верхньої кінцівки виявлений перелом плечової кістки. За рахунок якої структури буде відбуватись репаративна регенерація кістки?

A. * Окістя

B. Діафіз

C. Епіфіз

D. Шар зовнішніх генеральних пластинок

E. Шар внутрішніх генеральних пластинок

2443 У складі клітинних елементів, що утворюють кісткову тканину, можна виділити гістогенетичний ряд клітин. Які клітини не входять до складу диферона?

A. * Остеокласти

B. Напівстовбурові клітини

C. Остеобласти

D. Остеоцити.

E. Стовбурові остеогенні клітини

2444 При експериментальному дослідженні хондрогістогенезу було ушкоджено склеротом. Диференціювання яких клітин було порушено за цих умов?

A. * Хондробластів

B. Гладких міоцитів

C. Міобластів

D. Фібробластів

E. Епідермоцитів

2445 Внаслідок хондродисплазії (аномалія розвитку хряща) пошкоджено волокнистий хрящ. Де можливо спостерігати

A. * У міжхребцевих дисках.

B. У вушній мушлі

C. У трахеї

D. У гортані

E. У бронхах

2510 На мікропрепараті задньої стінки ока виявляється, що пігментний шар сітківки недостатньо розвинений. Який шар очного келиха в процесі розвитку був пошкоджений

A. * Зовнішній

B. Внутрішній

C. Стебельце

D. Гангліозні клітини

E. Мезенхіма

2511 На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був пошкоджений:

A. * Ектодерма

B. Мезодерма

C. Ентодерма

D. Мезенхіма

E. Ектомезенхіма

2544 Алкогольна інтоксикація супроводжується порушенням координації рухів і рівноваги в результаті ушкодження структурних елементів мозочка. Функція яких клітин мозочка порушується у першу чергу?

A. *грушоподібних

B. кошикоподібних

C. клітин - зерен

D. зірчастих клітин

E. веретеноподібних

2545 В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це клітини?

A. *клітини Лангерганса

B. Меланоцити

C. Кератиноцити базального шару

D. кератиноцити остистого шару

E. кератиноцити зернистого шару

2546 Позазародковий орган на ранніх етапах ембріогенезу має одношаровий плоский епітелій, який з третього місяця набуває призматичної і кубічної форми, бере участь у виробленні навколоплідних вод. Назвати цей орган:

A. *амніон

B. жовтковий мішок

C. алантоїс

D. пуповина

E. плацента

2547 В експерименті тварині нанесена травма рогівки. За рахунок чого буде відбуватися регенерація її багатошарового епітелію?

A. *клітин базального шару епітелію

B. власної речовини рогівки

C. остистого шару епітелію рогівки

D. базальної мембрани

E. плоских клітин

2555 Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон, розмежованих фібробластами. Цей тип сполучної тканини називаеться?

A. *Щільна оформлена

B. Пухка

C. Ретикулярна

D. Щільна неоформлена

E. Слизова

2557 У гістологічному препараті яєчка у пухкій сполучній тканині, що розмежовує сім’яні канальці помітні округлі клітини з оксифільною цитоплазмою. Які це клітини?

A. *Гландулоцити

B. Підтримуючи клітини

C. сустентоцити

D. сперматоцити

E. сперматогонії

2590 Недорозвиненість яких відділів лицьового черепу в ембріональний період приводить до появи такої вади розвитку,

A. *піднебінних відростків

B. Лобних відростків

C. Лобних і верхньощелепних відростків

D. Нижньощелепних відростків

E. Нижньощелепних і піднебінних відростків

2591 У препараті, забарвленому методом імпрегнації сріблом, виявляються клітини грушовидної форми з добре виразними 2-3 дендритами. Назвіть структуру, що досліджується.

A. *Кора мозочку

B. Спіральний орган внутрішнього вуха

C. Сітківка органу зору

D. Кора головного мозку

E. Спинномозковий вузол

2592 На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину.

A. *Меланоцити

B. Кератиноцити

C. Клітини Лангеганса

D. Клітини Меркеля

E. Тканинні базофіли.

2593 Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових і змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?

A. *Під’язикова

B. Привушна

C. Підщелепна

D. Губна

E. Щічна

2614 Під час біопсійного дослідження стану стінки тонкої кишки було взято частину слизової оболонки. Який епiтелiїй вкриває поверхню слизової оболонки цього органу?

A. Одношаровий призматичний облямований

B. Одношаровий кубiчний

C. Одношаровий призматичний вiйчастий

D. Одношаровий призматичний залозистий

E. Багатошаровий плоский незроговiлий

2615 В оваріально-менструальному циклі відбуваються зміни залоз ендометріюДо якого з означених нижче типiв вiдносятся залози ендометрiю?

A. Простих трубчастих нерозгалужених

B. Простих трубчастих розгалужених

C. Простих альвеолярних нерозгалужених

D. Складних альвеолярних нерозгалужених

E. Складних альвеолярно-трубчастих розгалужених

2650 В гистопрепарате представлена стенка органа пищеварительной системы, собственной пластинке слизистой оболочки и в подслизистой основе, которой многочисленные лимфоидные узелки. Назовите этот орган.

A. аппендикс

B. желудок

C. двенадцатиперстная кишка

D. тощая кишка

E. ободочная кишка

2651 На электронной микрофотографии внутридолькового синусоида печени представлена клетка, у которой в цитоплазме видны гранулы,с уплотнением похожим на фруктовую косточку. Известно, что эта клетка является естествееным киллером. Какая клетка представлена?

A. pit-клетка

B. гепатоцит

C. эндотелиоцит синусоидного капилляра

D. звездчатый макрофаг

E. перисинусоидальный липоцит

2652 В результате ножевого ранения в области печени была пересечена печеночная артерия, однако в печеночные дольки кровь продолжала поступать. Какой сосуд обеспечил поступление крови в дольки?

A. вокругдольковая вена

B. междольковая артерия

C. вокругдольковая артерия

D. поддольковая вена

E. печеночная вена

2653 В результате воздействия гепатотропного яда в гепатоцитах оказалась разрушенной гранулярная ЭПС. Синтез каких веществ будет нарушен в эпителии печени?

A. альбуминов и фибриногена

B. фосфолипидов

C. гликогена

D. холестерина

E. витаминов

2654 В гистопрепарате поджелудочной железы видна группа клеток. Часть из них расположена центрально и имеет базофильные секреторные гранулы. Их секрет регулирует углеводный обмен. Назовите эти клетки.

A. В-клетки

B. РР-клетки

C. А-клетки

D. адипоциты

E. Д-клетки

2655 Для микроскопического исследования представлена поперечнополосатая мышечнай ткань органа пищеварительной системы. Из какого органа был взят биоптат?

A. *пищевода

B. желудка

C. тощей кишки

D. подвздошной кишки

E. аппендикса

2656 Представлен гистопрепарат органа ротовой полости, слизистая оболочка которго покрыта многослойным плоским ороговевающим эпителием. Укажите этот орган.

A. десна

B. нижняя поверхность языка

C. слизистая часть губы

D. язычок

E. мягкое небо

2666 В эксперименте на животном в зубном зачатке разрушили внутренний слой эпителия эмалевого органа. Развитие какой ткани зуба будет нарушено?

A. эмали

B. дентина

C. цемента

D. пульпы

E. периодонта

2667 В цитоплазме эпителиоцитов крипт кишечника обнаружены гранулы, в которых гистохимическими методами выявлены дипептидазы, и лизоцим . Укажите эти клетки.

A. клетки Панета

B. столбчатые эпителиоциты

C. бокаловидные экзокриноциты

D. А-клетки

E. S-клетки

2704 При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після дії гідролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які структури зазнали ушкодження?

A. * Актинові міофіламенти.

B. Міозинові філаменти

C. Тонофібрили

D. Тропоколагенові комплекси

E. Нуклеопротеїдні комплекси

2705 У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерігається порушення процесів регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження малодиференційованих клітин хрящового диферону. Які клітини зазнали ушкодження?

A. * Клітини внутрішнього шару охрястя

B. Клітини зовнішнього шару охрястя

C. Клітини у складі ізогенних груп

D. Клітини зони молодого хряща

E. Клітини, що надходять з кровоносних судин

2706 Студенту запропоновано два препарата. На першому - еластичниий хрящ (забарвлений орсеїном), на другому - гіаліновий (забарвлений гематоксиліном-еозином). За якими ознаками їх можна відрізнити?

A. * За наявністю еластичних волокон

B. За наявністю ізогенних груп клітин

C. За наявністю зони молодого хряща

D. За наявністю охрястя

E. За наявністю аморфної речовини

2707 При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?

A. * Транспорт газів

B. Транспорт гормонів

C. Забезпечення імунітету

D. Зсідання

E. Транспорт поживних речовин

2710 У результаті інфаркту міокарду відбулось пошкодження ділянки серцевого м`яза, яке супроводжується масовою загибеллю кардіоміоцитів. Які клітинні елементи забезпечать заміщення утвореного дефекту в структурі міокарду?

A. * Фібробласти

B. Кардіоміоцити

C. Міосателітоцити

D. Епітеліоцити

E. Непосмуговані міоцити

2711 При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після механічної травми спостерігається руйнування товстих міофіламентів. Де будуть локалізуватись патологічні зміни ?

A. * В диску A

B. В диску I

C. В половині диску A

D. В диску A та в диску I

E. В половині диску I

2712 В організм людини введено живу вакцину. Підвищення активності яких клітин сполучної тканини можна очікувати?

A. *Плазмоцитів та лімфоцитів

B. Макрофагів і фібробластів

C. Пігментоцитів і перицитів

D. Адипоцитів і адвентиційних клітин

E. Фібробластів і лаброцитів

2713 При проведені судово-медичного дослідження зразка крові у нейтрофільних гранулоцитах на поверхні одного із сегментів ядра хроматин виступає у вигляді барабанної палички. Як називається таке структурне утворення?

A. *Тільце Барра

B. Тільце Лайон

C. Деконденсований хроматин

D. Еухроматин

E. Тільце Пачіні

2714 У хворого на пневмонію у загальному аналізі крові виявлено зростання загальної кількості лейкоцитів. Як називається це явище?

A. *Лейкоцитоз

B. Анемія

C. Лейкопенія

D. Анізоцитоз

E. Пойкілоцитоз

2751 У біопсійному матеріалі шлунку хворого при гістологічному досліджені виявлено суттєве зменшення або повну відсутність парієтальних клітин у залозах. Слизову оболонку якої ділянки шлунку вивчали?

A. *Пілоричний відділ

B. Дно шлунка

C. Кардіальний відділ

D. Тіло шлунка

E.

2805 При микроскопическом исследовании органа ЦНС выявлено серое вещество, в котором нейроны образуют три слоя: молекулярный, ганглионарный и зернистый. Назовите нейроны, формирующие второй слой.

A. *Грушевидные.

B. Корзинчатые.

C. Мелкие звездчатые.

D. Крупные звездчатые.

E. Клетки-зерна.

2806 В микропрепарате спинного мозга необходимо проанализировать состояние ядра, нейроны которого образуют моторные окончания в скелетной мускулатуре. Укажите данное ядро.

A. *Собственное ядро переднего рога.

B. Грудное ядра.

C. Промежуточное латеральное ядро.

D. Собственное ядро заднего рога.

E. Собственное ядро серого вещества

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 2004 база