Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2004 база / E06_profile 3

.rtf
Скачиваний:
26
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
944.99 Кб
Скачать

2809 На электронной микрофотографии фрагмента внутренней оболочки сосуда определяются клетки, лежащие на базальной мембране и связанные между собой с помощью десмосом и плотных контактов. Назовите данные клетки.

A. *Эндотелий.

B. Мезотелий.

C. Эпидермис.

D. Эпителиоретикулярные клетки.

E. “Береговые” макрофаги.

2810 В гистологическом препарате представлен орган сердечно-сосудистой системы. Одна из его оболочек образована анастомозирующими между собой волокнами, состоящими из клеток, которые в области контакта образуют вставочные диски. Оболочка какого органа представлена в

A. *Сердца.

B. Артерии мышечного типа.

C. Аорты.

D. Вены мышечного типа.

E. Артерии смешанного типа.

2811 На электронной микрофотографии фрагмента почечного тельца представлена крупная эпителиальная клетка с большими и мелкими отростками. Последние прикрепляются к базальной мембране капилляров. Назовите данную клетку.

A. *Подоцит.

B. Юкставаскулярная клетка.

C. Гладкий миоцит.

D. Эндотелиоцит.

E. Мезангиальная клетка.

2942 Досліджується препарат, забарвлений методом імпрегнації сріблом, в якому помітні клітини грушовидної форми з добре виразними 2-3 дендритами, що піднімаються доверху. Назвіть препарат, що досліджується.

A. *Кора мозочку

B. Спіральний орган внутрішнього вуха

C. Сітківка органу зору

D. Кора головного мозку

E. Спинномозковий вузол

2943 На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину.

A. *Меланоцити

B. Кератиноцити

C. Клітини Лангеганса

D. Клітини Меркеля

E. Тканинні базофіли.

2944 Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових і змішаних кінцевих відділів визначаються і слизові. Який орган досліджується?

A. *Під’язикова

B. Привушна

C. Підщелепна

D. Губна

E. Щічна

2949 На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари і мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей

A. *Первинний

B. Примордіальний

C. Вторинний

D. Зрілий

E. Атретичний

2958 Внутрішню оболонку кровоносних судин імпрегнували солями срібла. В результаті чого виявлені клітини з нерівними, звивистими краями. Назвіть ці клітини

A. *ендотеліоцити

B. Зірчасті клітини

C. міоцити

D. фібробласти

E. адипоцити

2959 В альвеолах легень є спеціальні клітини, через які здійснюється газообмін, вони входять до складу аерогематичного бар’єру. Що це за клітини?

A. *альвеолоцити першого типу

B. клітини Клара

C. альвеолярні макрофаги

D. альвеолоцити другого типу

E. мікроворсинчасті епітеліоцити

3001 В оваріально-менструальному циклі відбуваються зміни залоз ендометрію. До якого типу належать ці залози?

A. Простих трубчастих нерозгалужених

B. Простих трубчастих розгалужених

C. Простих альвеолярних нерозгалужених

D. Складних альвеолярних нерозгалужених

E. Складних альвеолярно-трубчастих розгалужених

3059 У хворого на пухлину мозочка виникло порушення координації рухів. Які клітини кори мозочка пошкоджені?

A. *клітини Пуркіньє

B. Дрібні зірчасті клітини

C. Великі зірчасті клітини

D. Кошикові клітини

E. Клітини-зерна

3095 В емалі на межі з дентином зустрічаються незвапновані ділянки, що часто стають місцем проникнення інфекції в зуб. Як називають такі утворення?

A. *Емалеві пучки

B. Емалеві призми

C. Енамелобласти

D. Дентинобласти

E. Волокна Томса

3096 При проведені дослідження епітеліальних клітин ротової порожнини на поверхні ядер виявляються округлі тільця, які свідчать про те, що клітини взято із ротової порожнини жінки. Як називається таке утворення хроматину?

A. *Тільце Барра

B. Тільце Херінга

C. Деконденсований хроматин

D. Еухроматин

E. Тільце Пачіні

3132 При микроскопическом исследовании зародышевого материала в препарате определяется желточный мешок. Укажите основную функцию данного органа у человека.

A. * Кроветворная

B. Трофическая

C. Продукция околоплодных вод.

D. Экскреторная

E. Защитная

3133 При микроскопическом исследовании в препарате выявляется орган нервной системы, состоящий из псевдоуниполярных нейронов, тела которых покрыты глиальной и соединительнотканной оболочками. Определите данный орган.

A. *Спинномозговой узел.

B. Вегетативный ганглий.

C. Спинной мозг.

D. Мозжечок.

E. Кора больших полушарий.

3134 При гистологическом исследовании биоптата кожи человека выявляется только плотная неоформленная соединительная ткань. Какой слой данного органа был представлен для изучения?

A. *Сетчатый слой дермы.

B. Эпидермис.

C. Сосочковый слой дермы.

D. Гиподерма.

E. Мышечная пластинка.

3151 При гістологічному дослідженні поперечного шліфу емалі виявлена лінійна смугастість у вигляді концентричних кругів, яка направлена під кутом до дентиноемальового з’єднання.

A. *Лінії Ретціуса

B. Смуги Гунтера-Шрегера

C. Емалеві пластини

D. Емалеві пучки

E. Емалеві веретена

3152 На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари і мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей

A. *Первинний

B. Примордіальний

C. Вторинний

D. Зрілий

E. Атретичний

3168 Для визначення статі людини іноді необхідно зробити дослідження соматичних клітин. Які їх структури можуть надати інформацію про стать людини?

A. Периферичний хроматин

B. Еухроматин

C. Деконденсований хроматин

D. Тільце Барра

E. Факультативний хроматин

3169 Порушення слухової функції можуть обумовлюватися зміною будови клітин Кортієвого органу, що сприймають подразнення. Які це клітини7

A. Волоскові клітини

B. Клітини-стовпи

C. Фалангові клітини

D. Підтримуючі клітини

E. Пограничні клітини

3170 На поверхні тіла людини розрізняють ділянки товстої та тонкої шкіри. Будовою якої частини цього органу різняться ці ділянки?

A. Епідермісу

B. Сосочкового шару

C. Сітчастого шару

D. Власне дерми

E. Гіподерми

3171 Епітелій шлунку може зазнавати змін під впливом різноманітних шкідливих факторів, що може призвести до появи виразки шлунку. Який епітелій пошкоджується ?

A. Багаторядний призматичний

B. Багатошаровий плоский незроговілий

C. Одношаровий плоский

D. Одношаровий кубічний

E. Одношаровий циліндричний залозистий

3172 Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

A. Клітини Лейдіга

B. Сустентоцити

C. Клітинпи Сертолі

D. Підтримуючі клітини

E. Сперматозоїди

3184 У гістогенезі кісткової тканини можливі два способи її розвитку. Який етап не притаманний прямому остеогенезу?

A. * Утворення епіфізарного центру окостеніння

B. Формування у складі мезенхіми остеогенного зачатка

C. Остеоїдний етап

D. Утворення грубоволокнистої кістки

E. Заміщення грубоволокнистої кісткової тканини пластинчатою

3185 У складі клітинних елементів, що утворюють кісткову тканину, можна виділити гістогенетичний ряд клітин. Які клітини не входять до складу диферона?

A. * Остеокласти

B. Напівстовбурові клітини

C. Остеобласти

D. Остеоцити.

E. Стовбурові остеогенні клітини

3186 При експериментальному дослідженні хондрогістогенезу було ушкоджено склеротом. Диференціювання яких клітин було порушено за цих умов?

A. * Хондробластів

B. Гладких міоцитів

C. Міобластів

D. Фібробластів

E. Епідермоцитів

3187 Внаслідок хондродисплазії (аномалія розвитку хряща) пошкоджено волокнистий хрящ. Де можливо спостерігати

A. * У міжхребцевих дисках.

B. У вушній мушлі

C. У трахеї

D. У гортані

E. У бронхах

3239 На мікропрепараті задньої стінки ока виявляється, що пігментний шар сітківки недостатньо розвинений. Який шар очного келиха в процесі розвитку був пошкоджений

A. * Зовнішній

B. Внутрішній

C. Стебельце

D. Гангліозні клітини

E. Мезенхіма

3240 На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був пошкоджений:

A. * Ектодерма

B. Мезодерма

C. Ентодерма

D. Мезенхіма

E. Ектомезенхіма

3269 Алкогольна інтоксикація супроводжується порушенням координації рухів і рівноваги в результаті ушкодження структурних елементів мозочка. Функція яких клітин мозочка порушується у першу чергу?

A. *грушоподібних

B. кошикоподібних

C. клітин - зерен

D. зірчастих клітин

E. веретеноподібних

3270 В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це клітини?

A. *клітини Лангерганса

B. Меланоцити

C. Кератиноцити базального шару

D. кератиноцити остистого шару

E. кератиноцити зернистого шару

3271 В експерименті тварині нанесена травма рогівки. За рахунок чого буде відбуватися регенерація її багатошарового епітелію?

A. *клітин базального шару епітелію

B. власної речовини рогівки

C. остистого шару епітелію рогівки

D. базальної мембрани

E. плоских клітин

3278 Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон, розмежованих фібробластами. Цей тип сполучної тканини називаеться?

A. *Щільна оформлена

B. Пухка

C. Ретикулярна

D. Щільна неоформлена

E. Слизова

3280 У гістологічному препараті яєчка у пухкій сполучній тканині, що розмежовує сім’яні канальці помітні округлі клітини з оксифільною цитоплазмою. Які це клітини?

A. *Гландулоцити

B. Підтримуючи клітини

C. сустентоцити

D. сперматоцити

E. сперматогонії

3308 Недорозвиненість яких відділів лицьового черепу в ембріональний період приводить до появи такої вади розвитку,

A. *піднебінних відростків

B. Лобних відростків

C. Лобних і верхньощелепних відростків

D. Нижньощелепних відростків

E. Нижньощелепних і піднебінних відростків

3309 У препараті, забарвленому методом імпрегнації сріблом, виявляються клітини грушовидної форми з добре виразними 2-3 дендритами. Назвіть структуру, що досліджується.

A. *Кора мозочку

B. Спіральний орган внутрішнього вуха

C. Сітківка органу зору

D. Кора головного мозку

E. Спинномозковий вузол

3310 На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину.

A. *Меланоцити

B. Кератиноцити

C. Клітини Лангеганса

D. Клітини Меркеля

E. Тканинні базофіли.

3311 Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових і змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?

A. *Під’язикова

B. Привушна

C. Підщелепна

D. Губна

E. Щічна

3331 Під час біопсійного дослідження стану стінки тонкої кишки було взято частину слизової оболонки. Який епiтелiїй вкриває поверхню слизової оболонки цього органу?

A. Одношаровий призматичний облямований

B. Одношаровий кубiчний

C. Одношаровий призматичний вiйчастий

D. Одношаровий призматичний залозистий

E. Багатошаровий плоский незроговiлий

3332 В оваріально-менструальному циклі відбуваються зміни залоз ендометрію. До якого з означених нижче типiв вiдносятся залози ендометрiю?

A. Простих трубчастих нерозгалужених

B. Простих трубчастих розгалужених

C. Простих альвеолярних нерозгалужених

D. Складних альвеолярних нерозгалужених

E. Складних альвеолярно-трубчастих розгалужених

3358 В гистопрепарате представлена стенка органа пищеварительной системы, собственной пластинке слизистой оболочки и в подслизистой основе, которой многочисленные лимфоидные узелки. Назовите этот орган.

A. аппендикс

B. желудок

C. двенадцатиперстная кишка

D. тощая кишка

E. ободочная кишка

3359 На электронной микрофотографии внутридолькового синусоида печени представлена клетка, у которой в цитоплазме видны гранулы,с уплотнением похожим на фруктовую косточку. Известно, что эта клетка является естествееным киллером. Какая клетка представлена?

A. pit-клетка

B. гепатоцит

C. эндотелиоцит синусоидного капилляра

D. звездчатый макрофаг

E. перисинусоидальный липоцит

3360 В результате ножевого ранения в области печени была пересечена печеночная артерия, однако в печеночные дольки кровь продолжала поступать. Какой сосуд обеспечил поступление крови в дольки?

A. вокругдольковая вена

B. междольковая артерия

C. вокругдольковая артерия

D. поддольковая вена

E. печеночная вена

3361 В результате воздействия гепатотропного яда в гепатоцитах оказалась разрушенной гранулярная ЭПС. Синтез каких веществ будет нарушен в эпителии печени?

A. альбуминов и фибриногена

B. фосфолипидов

C. гликогена

D. холестерина

E. витаминов

3362 В гистопрепарате поджелудочной железы видна группа клеток. Часть из них расположена центрально и имеет базофильные секреторные гранулы. Их секрет регулирует углеводный обмен. Назовите эти клетки.

A. В-клетки

B. РР-клетки

C. А-клетки

D. адипоциты

E. Д-клетки

3363 Для микроскопического исследования представлена поперечнополосатая мышечнай ткань органа пищеварительной системы. Из какого органа был взят биоптат?

A. *пищевода

B. желудка

C. тощей кишки

D. подвздошной кишки

E. аппендикса

3364 Представлен гистопрепарат органа ротовой полости, слизистая оболочка которго покрыта многослойным плоским ороговевающим эпителием. Укажите этот орган.

A. десна

B. нижняя поверхность языка

C. слизистая часть губы

D. язычок

E. мягкое небо

3372 В эксперименте на животном в зубном зачатке разрушили внутренний слой эпителия эмалевого органа. Развитие какой ткани зуба будет нарушено?

A. эмали

B. дентина

C. цемента

D. пульпы

E. периодонта

3373 В цитоплазме эпителиоцитов крипт кишечника обнаружены гранулы, в которых гистохимическими методами выявлены дипептидазы, и лизоцим . Укажите эти клетки.

A. клетки Панета

B. столбчатые эпителиоциты

C. бокаловидные экзокриноциты

D. А-клетки

E. S-клетки

3396 В гистологическом препарате, отражающем гистогенез зуба видно отложение кристаллов гидроксиапатита в виде глобул. Для какой ткани зуба характерен данный вид минерализации?

A. *Дентина.

B. Эмали.

C. Периодонта.

D. Цемента.

E. Пульпы.

3397 На микропрепарате яичника представлено округлое образование, железистые клетки которого содержат липидные капли. Определите эту структуру.

A. *Желтое тело.

B. Примордиальный фолликул.

C. Первичный фолликул.

D. Зрелый фоликул.

E. Атретическое тело

3410 У хлопчика з травматичним ушкодженням верхньої кінцівки виявлений перелом плечової кістки. За рахунок якої структури буде відбуватись репаративна регенерація кістки?

A. * Окістя

B. Діафіз

C. Епіфіз

D. Шар зовнішніх генеральних пластинок

E. Шар внутрішніх генеральних пластинок

3427 Позазародковий орган на ранніх етапах ембріогенезу має одношаровий плоский епітелій, який з третього місяця набуває призматичної і кубічної форми, бере участь у виробленні навколоплідних вод. Назвати цей орган:

A. *амніон

B. жовтковий мішок

C. алантоїс

D. пуповина

E. плацента

3458 За певних причин на 5 місяці після народження дитини порушено процес руйнування гертвіговської піхви навколо зуба. Розвитку якої тканини зуба заважає ця обставина?

A. * Цементу

B. Зубного сосочка

C. Зубного мішечка

D. Пульпи

E. Дентина

3459 У периферійні ій зоні пульпи з певних причин тимчасово загальмована активність клітин. Яка тканина зуба опиняється під загрозою дефіциту її фізіологічної регенерації?

A. * Дентин

B. Емаль

C. Пульпа

D. Цемент клітинний

E. Цемент безклітинний

3460 У двох препаратах зуба гістологічно виявляються: в одному – безклітинний цемент, в другому – клітинний. З якої ділянки зуба виготовлено другий препарат?

A. * З верхівки кореня

B. З області шийки зуба

C. З верхньої області зуба під яснами

D. З коронки зуба

E. З області границі між коронкою та коренем

3461 На екзамені, відповідаючи на запитання про розвиток твердих і м’яких тканин зуба студент припустився помилки, коли сказав, що емаль утворюється клітинами мезенхіми. Якою мала бути правильна відповідь?

A. * З епітеліальних клітин внутрішнього шару емалевого органу.

B. З клітин зірчастого ретикулуму емалевого органу.

C. З клітин епітеліальної шийки емалевого органу

D. З клітин епітеліальної піхви Гертвіга

E. З зовнішніх епітеліальних клітин емалевого органа

3462 Помилка студента в його відповіді на запитання про склад пародонта була в тому, що він назвав серед інших тканин Меккелів хрящ і зубний мішечок. Якою повинна бути правильна

A. * До складу пародонта входять періодонт, ясна, кісткова альвеола і цемент

B. Пульпа, корінь, періодонт

C. Періодонт, цемент, окістя альвеоли

D. Шийка зуба, періодонтальна зв’язка, ясна

E. Ясна, сосчки ясен, альвеола зуба.

3463 Студент запам’ятав, що епітелій у слизовій оболонці ротової порожнини багатошаровий плоский незроговілий. У гістологічному препараті щоки він побачив, що з обох боків її епітелій зроговілий. Про що мав пам’ятати студент?

A. * Зроговівати може проміжна зона слизової оболонки щоки

B. Зроговівати може максилярна зона слизової оболонки

C. Зроговівати може зона щоки поблизу виходу вивідної протоки привушноїї залози

D. Зроговівати може зона переходу слизової оболонки щоки на ясна

E.

3483 Під час гаструляції зародок переходить від гістіотрофного до гематотрофного способу живлення. Який провізорний орган вперше забезпечує це?

A. *Хоріон

B. Трофобласт

C. Жовтковий мішок

D. Амніон

E. Алантоїс

3484 Антиген тканинної сумісності дитини успадковує від батька та матері. Відомо, що експресія батьківських антигенів в ембріогенезі починається дуже рано. Але імунна система матері не відторгає зародок. Який провізорний орган вперше перешкоджує відторгенню зародка організма матері?

A. * Хоріон

B. амнион

C. Алантоїс

D. Жовтковий мішок

E. Пуповина

3486 І.М. Сеченов назвав артеріоли “кранами” серцево судинної системи. Які стрктурні елементи забезпечують цю функцію артеріол?

A. *Циркулярні міоцити

B. Повздовжні міоцити

C. Еластичні волокна

D. Повздовжні мязеві волокна

E. колагенові волокна

3491 В стінці кровоносної судини виявляється велика кількість еластичних волокон в усіх оболонках, вікончасті еластичні мембрани в середній оболонці. Які фактори зумовлюють ці особливості будови стінки судин?

A. *Великий тиск крові

B. Малий тиск крові

C. Велика швидкість руху крові

D. Мала швидкість руху крові

E. Осмотичний тиск

3497 На ранніх етапах розвитку зародка людини виникає пальцеподібний виріст вентральної стінки первинної кишки, який вростає в амніотичну ніжку. Яку назву має цей провізорний

A. * Алантоїс

B. Жовтковий мішок

C. Амніон

D. Плацента

E. Пуповина

3498 На гістологічному препараті представлено поперечний зріз органу, основу якого утворює слизова сполучна тканина, дві артерії і вена. Що це за орган?

A. * Пуповина

B. Алантоїс

C. Жовтковий мішок

D. Амніон

E. Плацента

3499 На гістологічному зрізі зародка людини видно зв'язаний з кишковою трубкою пухирець, який є одним з провізорних органів. У його стінці розташовані первинні статеві клітини та первинні еритроцити (мегалобласти). Визначте, який це

A. * Жовтковий мішок

B. Алантоїс

C. Плацента

D. Пуповина

E. Амніон

3500 Одна з оболонок серця за гістогенезом та тканинним складом подібна до стінки кровоносної судини. Що є джерелом їх

A. *Мезенхіма

B. Спланхнотом

C. Ентодерма

D. Ектодерма

E. Соміти

3501 При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть клітини, яким належить означена фоторецепторна функція.

A. * Паличкові нейросенсорні клітини

B. Горизонтальні нейроцити

C. Колбочкові нейросенсорні клітини

D. Біполярні нейрони

E. Гангліонарні нервові клітини

3506 Сімейна пара скаржиться на неспроможність мати дітей. Після обстеження виявлено – у чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності сперматозоїдів в сім’яній рідині і як наслідок – до безпліддя. Який відділ сім’яника простраждав?

A. * Звивисті сім’яні канальці

B. Прямі сім’яні канальці

C. Сітка яєчка

D. Протоки придатка

E. Виносні протоки

3527 В процессе эмбриогенеза произошло нарушение формирования переднего отдела первичной кишки. Укажите возможную локализацию аномалий развития?

A. *Органы ротовой полости.

B. Желудок.

C. Печень.

D. Поджелудочная железа.

E. Тощая кишка.

3534 В ходе образования плащевого дентина в молочном зубе произошло нарушение секреторной активности одонтобластов. Определите, образование каких волокон изменится.

A. *Радиальных коллагеновых волокон Корфа.

B. Ретикулярных.

C. Эластических.

D. Тангенциальных коллагеновых волокон Эбнера.

Соседние файлы в папке 2004 база