Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2004 база / E06_profile 3

.rtf
Скачиваний:
26
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
944.99 Кб
Скачать

C. Додаткових мукоцитів

D. Келихоподібних клітин

E. Екзокринних панкреатоцитів

451 При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог помітив у нього значний тремор язика. Крім того, був екзофтальм. Лікар порадив хворому звернутися до ендокринолога. При обстеженні було встановлено діагноз базедової хвороби. Гіперфункцією яких клітин переважно це викликано?

A. Тироцитів

B. Паратироцитів

C. Парафолікулярних клітин

D. Ендокриноцитів клубочкової зони кори надниркових залоз

E. Ендокриноцитів пучкової зони кори надниркових залоз

508 Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного скорочення синтезу білків у гепатоцитах. Які органели найбільше постраждали від інтоксикації?

A. *Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Мітохондрії

C. Мікротрубочки

D. Лізосоми

E. Комплекс Гольджі

515 У культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

A. *Рибосом

B. Лізосом

C. Ендоплазматичної сітки

D. Мікротрубочок

E. Комплексу Гольджі

523 Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?

A. *Хорди

B. Нервових гребінців

C. Нервового жолобка

D. Нервової трубки

E. Мантійного шару нервової трубки

533 За результатами вивчення плям крові на місці злочину судово-медичний експерт визначив, що це кров жінки. За якими ознаками?

A. *Наявність сателітів ядер в нейтрофілах

B. Наявність мікроцитів і макроцитів

C. Явища пойкілоцитозу

D. Наявність специфічних гранул в еозинофілах.

E. За кількістю еритроцитів.

534 Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?

A. *Міжклітинної речовини

B. Судин мікроциркуляторного русла

C. Нервових елементів

D. Паренхіматозних елементів органу

E. Лімфатичних судин

553 Клітину обробили речовиною, блокуючею процес фосфорилювання нуклеотидів в мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений в першу чергу?

A. * Ресинтез АТФ

B. Синтез мітохондріальних білків

C. Окислювальне фосфорилювання

D. Інтеграція функціональних білкових молекул

E. Фрагментація крупних мітохондрій на менші

554 Під час гетеротрансплантації органів виявлено відтторження трансплантту. Які клітини головним чином забеспечують цей процес?

A. * Т-кілери

B. Макрофаги

C. В-лімфоцити

D. Т-хелпери

E. Т-супресори

555 У цітоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці

A. * До включень

B. До мікрофіламентів

C. До лізосом

D. До екзоцитозних вакуолей

E. До гранулярної ендоплазматичної сітки

556 У хворого значно підвищено добове виділення сечі. Недоліком секреції якого гормону гіпотоламусу можна з’яснити це явище?

A. *Вазопресин

B. Оксiтоцин

C. Ліберіни

D. Статіни

E. Тіріоідний

557 У хворого пошкоджено целіарне тіло. Функція якого апарату ока при цьому страждає?

A. *Акомадацiйний

B. Світлопровідний

C. Світловідчуваючий

D. Захисний

E. Трофічний

558 Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчатого шару дерми. За рахунок діяльності яких клітин станеться регенерація цього

A. *Фібробластів

B. Макрофагів

C. Лімфобластів

D. Тканинних базофілів

E. Плазматичних клітин

584 С возрастом у многих людей отмечается помутнение хрусталика /катаракта/. При этом он становится не прозрачным, что приводит к частичной или полной слепоте. Оптические свойства и химизм какого белка в цитоплазме хрусталиковых

A. *кристалин

B. витреин

C. динеин

D. родопсин

E. йодопсин

585 У больного с подозрением на гломерулонефрит отмечается во вторичной моче наличие альбуминов /альбуминурия/ и глюкозы /глюкозурия/ на протяжении двух недель. Функция каких отделов почки нарушена?

A. *проксимальных канальцев

B. дистальных канальцев

C. тонкого канальца

D. собирательных трубочек

E. юкстагломерулярного аппарата

589 У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками які мають гранули темно-коричневого кольору у цитоплазмі. Що це за клітини?

A. *Меланоцити.

B. Внутрішньоепідермальні макрофаги.

C. Кератиноцити.

D. Клітини Меркеля.

E. Лімфоцити.

590 У дитини навколо подряпини на шкірі виникли ознаки запалення: біль, почервоніння, набряк як ознаки негайної гіперчутливості. Які клітини крові обумовлюють ці зміни?

A. * Базофіли

B. Еозинофіли

C. Нейтрофіли

D. Лімфоцити

E. Моноцити

602 У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені елементи крові, які утворюються з цих клітин.

A. *Кров’яні пластинки

B. Еритроцити

C. Лейкоцити

D. Моноцити

E. Лімфоцити

603 В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?

A. * Пухка волокниста неоформлена сполучна частина

B. Щільна оформлена сполучна тканина

C. Щільна неоформлена сполучна тканина

D. Ретикулярна тканина

E. Жирова тканина

604 У хворого з гострим ринітом виявлена гіперемія і підвищене утворення слизу у носовій порожнині. Активність яких клітин епітелію слизової оболонки підвищена?

A. * Келихопподібних

B. Війчастих

C. Мікроворсинчатих

D. Базальних

E. Ендокринних

615 На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?

A. * Тканинні базофіли (тучні клітини).

B. Фібробласти

C. Макрофаги

D. Плазмоцити

E. Адипоцити

616 Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електроннощільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?

A. *В нирковому тільці

B. в капілярах перитубулярної капілярної сітки

C. в проксимальному канальці

D. в тонкому канальці

E. в дистальному прямому канальці

617 У гістологічному препараті виявляються судини, що починаються сліпо, мають вигляд сплющених ендотеліальних трубок, не містять базальної мембрани і перицитів, ендотелій цих судин фіксований стропними філаментами до колагенових волокон сполучної тканини. Які це судини?

A. *Лімфокапіляри

B. гемокапіляри

C. артеріоли

D. венули

E. артеріо-венозні анастомози

618 На рисунку схематично зображено структурну одиницю міофібрил поперечно-смугастих м’язів – саркомер, який міститься між двома сусідніми лініями Z. Як зміниться при максимальному скороченні H-зона саркомера.\\

A. * Зникає.

B. не змінюється

C. Збільшується в два рази

D. Зменшується в два рази

E. Займає весь саркомер

619 При мікроскопічному дослідженні внутрішніх статевих жіночих органів, що видалені під час операції був знайдений ембріон побудований з двох бластомерів. Назвати місце його локалізації при умові нормального розвитку.

A. * Маткова труба, близько ампульної частини

B. маткова труба, близько маткової частини

C. порожнина матки

D. черевна порожнина

E. яєчник

620 На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних розмірів, стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній мембрані, всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?

A. * Щитовидна залоза

B. Надниркова залоза, кіркова речовина

C. Прищитовидна залоза

D. передня частка гіпофізу

E. задня частка гіпофізу

621 Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: потовщення, набряк, наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику кількість слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні клітини. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній

A. *Секреторна (пременструальна).

B. менструальна

C. регенераторна

D. проліферативна

E. відносного спокою

622 На схемі зображено ембріон людини на одній із ранніх стадій розвитку. Яка це стадія? \\ \includegraphics[width=78mm]{Image2.eps} \\

A. * Бластоциста

B. Зигота

C. морула

D. гаструла

E. нейрула

623 Експериментальна тварина виділяє велику кількість сечі (поліурія) і має сильну спрагу (полідипсія). Сеча не містить цукру. З порушенням функції яких клітин це пов’язано?

A. * Нейросекреторні клітини супраоптичного ядра гіпоталамуса.

B. фолікулярні ендокриноцити щитовидної залози

C. паратироцити

D. ендокриноцити клубочкової зони надниркової залози

E. ендокриноцити мозкової речовини надниркової залози

624 В гістологічному препараті відділ нервової системи, в якому визначається пошарове розташування нейроцитів, серед яких є клітини таких форм: зірчасті, веретеноподібні, горизонтальні, пірамідні. Який це відділ нервової системи?

A. * Кора великих півкуль головного мозку.

B. Кора мозочка

C. спинномозковий вузол

D. вегетативний вузол

E. спинний мозок

625 Модель якої клітинної структури зображено на рисунку? \\ \includegraphics[width=78mm]{Image3.eps} \\ \begin{tabular}{lll} молекули && молекули \\ фосфоліпідів && протеїнів

A. * Модель біологічної мембрани

B. Модель ядерної пори

C. модель будови хромосоми

D. модель ядерної оболонки

E. модель будови мітохондрії

626 На електронній мікрофотограммі виявляються клітини альвеол, які входять до складу аерогематичного бар’єру. Що це за

A. * Респіраторні епітеліоцити альвеол

B. секреторні епітеліоцити альвеол

C. альвеолярні макрофаги

D. клітини Клара

E. мікроворсинчасті епітеліоцити

632 При запальних захворюваннях шлунку пошкоджується покривний епітелій слизової оболонки. Який епітелій страждає

A. * Одношаровий призматичний залозистий

B. Одношаровий плоский

C. Одношаровий кубічний мікроворсинчастий

D. Одношаровий кубічний

E. Багатошаровий кубічний

709 У гістологічному препараті судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани і є багато міоцитів у середній оболонці. До якого типу відноситься ця судина?

A. *Артерія м'язового типу.

B. Артерія змішаного типу

C. Вена з сильним розвитком м'язів

D. Артерія еластичного типу

E. Екстрааортанні лімфатична система

710 В експерименті у тварини шляхом звуження ниркової артерії отримано стійке підвищення кров"яного тиску. Функція яких клітин нирок обумовлює цей ефект?

A. *ЮГА-клітини

B. Подоцити

C. Ендотеліоцити

D. Інтерстиційні клітини

E. Клітини щільної плями

711 При розтині померлого чоловіка 65 років, який страждав захворюванням легень, патологічний процес переважно був локалізований у бронхах, де при гістологічному дослідженні були чітко видні залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. В яких бронхах зміни?

A. *Середні бронхи

B. Головні бронхи

C. Великі бронхи

D. Малі бронхи

E. Термінальні бронхіоли

712 При аналізі лікар-лаборант зробив додатковий висновок, що кров належить людині жіночої статі. Особливості будови яких форменних елементів дає змогу зробити заключення?

A. *Нейтрофільних лейкоцитів

B. Еритроцитів

C. Лімфоцитів

D. Моноцитів

E. Базофільних лейкоцитів

713 З віком у шкірі людини з"являються зморшки та складки. Зміни у яких структурах шкіри головним чином викликають цей стан?

A. *В еластичних волокнах

B. В колагенових волокнах

C. В епідермісі

D. В аморфній речовині

E. В підшкірній жировій клитковині

714 Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією гормонів на структури матки. Який компонент стінки матки приймає у цьому найбільшу участь?

A. *Серединний шар міометрію

B. Ендометрій

C. Внутрішній шар міометрію

D. Поверхневий шар міометрію

E. Периметрій

759 Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні клітини, які відторгнуть трансплантат (шкіру свині).

A. *Т-кілери

B. Т-хелпери

C. Т-супресори

D. В-лімфоцити

E. Природні кілери

760 Під час систоли міокард не отримує артеріальної крові. Які включення в кардіоміоцитах забезпечують їх киснем?

A. *Пігментні.

B. Трофічні.

C. Екскреторні.

D. Секреторні.

E. Інкрети.

761 На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового. Назвати клітини, які послужать основним джерелом його регенерації.

A. *Шар базальних клітин.

B. Шари крилатих клітин.

C. Шари зернистих клітин.

D. Шари крилатих і зернистих клітин не зруйнованої ділянки.

E. Клітини блискучого шару не зруйнованої ділянки.

762 У крові інфекційного хворого виявлено малу кількість специфічних антитіл. Функція яких клітин сполучної тканини

A. *Плазматичних

B. Лімфоцитів

C. Макрофагів

D. Нейтрофільних гранулоцитів

E. Лаброцитів

783 У хворої 42 років після операції резекції щитовидної залози з’явилися судоми. Полегшення наступало при введені препаратів кальцію. Порушення функції яких ендокринних залоз викликає цей стан?

A. *Паращитовидних залоз

B. Наднирників

C. Яєчників

D. Гіпофізу

E. Епіфізу

784 У хворого (45 років) хронічним пієлонефритом порушена видільна функція нирок. Як це може відобразитися на функції

A. *Активується діяльність потових залоз

B. Активується діяльність сальних залоз

C. Прискоряться процеси зроговіння

D. Зросте кількість епідермальних макрофагів

E. Сповільняться процеси зроговіння

785 В умовному експерименті в червоному кістковому мозку людини у поліхроматофільних еритробластів зруйновано рибосоми. Синтез якого специфічного білка порушиться ?

A. *Глобіну

B. Фібриногену

C. Колагену

D. Еластину

E. Ламініну

786 В умовах експерименту порушені структури щільного контакту між епітеліоцитами. Яка функція епітелію постраждає?

A. *Механічна

B. Всмоктувальна

C. Вітамін “Д”-продукуюча

D. Секреторна

E. Екскреторна

787 У жінки 40 років слаба родова діяльність обумовлена слабістю скоротливої здатності міометрію. Щоб допомогти їй, який гормональний препарат потрібно ввести ?

A. *Окситоцин

B. Гідрокортизон

C. Дексаметазон

D. Альдостарон

E. Преднізолон

788 В результаті травми у чоловіка 47 років пошкоджені передні корінці спинного мозку. Відростки яких нейронів пошкоджені?

A. *Аксони нейронів рухових сематичних та вегетативних ядер

B. Аксони чутливих псевдоуніполярних

C. Дендрити чутливих псевдоуніполярних

D. Дендрити рухових і аксони ядер бокових стовпів

E. Дендрити і аксони чутливих псевдоуніполярнизх

789 В результаті травми голови у чоловіка 32 роки ушкодженні ампулярні гребінці. Сприйняття яких подразнень порушилось?

A. *Кутових прискорень

B. Вібрації

C. Гравітації

D. Лінійних прискорень

E. Вібрації та гравітації

790 В результаті травми носа у чоловіка 32 років пошкоджена слизова оболонка верхньої носової раковини. До яких наслідків це призвело?

A. *Порушення нюху

B. Недостатнього зігрівання повітря

C. Недостатнього зволоження повітря

D. Недостатнього зігрівання і зволоження повітря

E. Порушення очищення повітря

791 У хворого (27 років) в аналізі сечі виявлено залишки білків та глюкози. Яка ділянка нефрону при цьому уражена ?

A. *Проксимальний каналець

B. Висхідний відділ петлі Генле

C. Нисхідний відділ петлі Генле

D. Дистальний каналець

E. Клубочок нефрону

792 У дитини (10 років) виявлений гельмінтоз. Які зміни у лейкоцитарній формулі можна чекати?

A. *Зросте кількість еозинофілів

B. Зросте кількість тромбоцитів

C. Зросте кількість еритроцитів

D. Зросте кількість сегментоядерних нейтрофілів

E. Зросте кількість базофілів

793 Експериментальній тварині введена речовина, яка порушує утворення колагенових волокон. Як це позначиться на властивостях сухожилка?

A. *Зменшиться міцність на розрив

B. Не зміняться

C. Зменшиться еластичність

D. Зменшиться міцність на розрив і еластичність

E. Зросте міцність, зменшиться еластичність

794 В експерименті у зародка кролика зруйновано міотом. Порушення розвитку якої структури викликано цією

A. *Скелетної мускулатури

B. Осьового скелету

C. Сполучної тканини шкіри

D. Гладкої мускулатури

E. Серозних оболонок

795 У хворого 30 років виявлена гіперфункція щитовидної залози. Яку форму при цьому мають тироцити фолікулів?

A. *Призматичну

B. Полігональну

C. Плоску

D. Веретеноподібну

E. Кубічну

796 При обстеженні хворого 26 років проведено гістологічне дослідження пунктату червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. Як це відобразиться на співвідношенні форменних елементів периферичної крові?

A. *Зменшиться кількість тромбоцитів

B. Зменшиться кількість еритроцитів

C. Зменшиться кількість еозинофілів

D. Зменшиться кількість нейтрофілів

E. Зменшиться кількість В-лімфоцитів

800 Хворій, 35 років, з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося,що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті,заповнені густим секретом. Який гормон обумовлює такі зміни в ендометрії?

A. Прогестерон

B. Естрогени

C. Тестостерон

D. Соматотропін

E. АКТГ

808 Хвора, 40 років, звернулася до лікаря із скаргами на тахікардію,екзофтальм, підвищену стомлюваність. знижену вагу тіла. З підвищенням функції яких клітин найвірогідніше це може бути пов’язано?

A. *Тироцитів

B. Паратироцитів

C. Парафолікулярних клітин

D. Апудоцитів

E. Ацедофільних ендокриноцитів

809 У дитини двох років часто спостерігаються запальні процеси легень. З порушенням функції яких органел клітин покривного епітелію бронхів це може бути пов’язано?

A. *Війок

B. Мітохондрій

C. Ендоплазматичної сітки

D. Мікроворсинок

E. Лізосом

810 У дитини вроджений імунодифіцит. Страждає клітинний імунітет, що обумовлює часті вірусні інфекції. Порушеннями в якому органі найвірогідшіше це викликано?

A. *Тимусі

B. Червоному кістковому мозку

C. Лімфатичних вузлах

D. Селезінці

E. Піднебінних мигдаликах

811 Хворій, 35 років, з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті,заповнені густим секретом. Надлишки якого гормону обумовлюють такі зміни в

A. *Прогестерона

B. Естрогенів

C. Тестостерона

D. Соматотропіна

E. АКТГ

812 При мікроскопічному дослідженні біопсійного матеріалу ендометрію жінки, що страждає на безпліддя, виявлені зміни в його будові,обумовлені дією гормону прогестерону. Де продукується цей гормон?

A. *В жовтому тілі яєчника

B. В фолікулах яєчника

C. У передній частці гіпофізу

D. У задній частці гіпофізу

E. У гіпоталамусі

813 Після лікуванні пошкодженого ахілового сухожилку у хворого відновилася його функція. Яким шляхом відбулася регенерація сухожилку?

A. *Синтезу колагенових волокон

B. Синтезу гіалінового хрящу

C. Синтезу щільної неоформленої сполучної тканини

D. Синтезу волокнистого хрящу

E. Заміни розриву м’язовою тканиною

814 На препараті мазку червоного кісткового мозку людини серед клітин мієлоїдного ряду та адипоцитів зустрічаються клітини зірчастої форми з оксифільною цитоплазмою, які контактують соїми відростками. Які це клітини?

A. *Ретикулярні

B. Фібробласти

C. Макрофаги

D. Дендритні клітини

E. Остеоцити

857 При морфологическом исследовании в гистопрепарате биопсийного материала определяется сосуд неправильной формы, средняя оболочка которого образована пучками гладких миоцитов и прослойками соединительной ткани. Укажите вид данного сосуда.

A. *Вена мышечного типа.

B. Артерия мышечного типа.

C. Лимфатический сосуд.

D. Венула.

E. Артериола.

858 В биоптате лимфатического узла в мозговых тяжах обнаружены очаги повышенного плазмоцитогенеза. Укажите, антигензависимая стимуляция каких иммунокомпетентных клеток вызвала их образование?

A. *В-лимфоцитов.

B. Т-лимфоцитов.

C. Макрофагов.

D. Дендритных клеток.

E. Интердигитирующих клеток.

859 В гистологическом препарате эндокринной железы выявляются эпителиальные тяжи, состоящие из хромофильных (ацидофильных, базофильных) и хромофобных клеток. Какой орган представлен в препарате?

A. *Аденогипофиз

B. Надпочечник.

C. Нейрогипофиз

D. Щитовидная железа.

E. Эпифиз.

860 В гистологическом препарате небной миндалины выявляются крипты, эпителий которых инфильтрирован лейкоцитами. Укажите, какой эпителий входит в состав данного органа?

A. *Многослойный плоский неороговевающий.

B. Однослойный призматический.

C. Многослойный кубический.

D. Многослойный плоский ороговевающий.

E. Многорядный реснитчатый.

861 В гистологическом препарате железистого органа определяются только серозные концевые отделы. В междольковой соединительной ткани видны протоки, выстланные двухслойным или многослойным эпителием. Определите данный орган.

A. *Околоушная железа.

B. Подчелюстная слюнная железа.

C. Поджелудочная железа.

D. Подъязычная слюнная железа.

Соседние файлы в папке 2004 база