Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2004 база / E06_profile 2

.rtf
Скачиваний:
26
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
735.96 Кб
Скачать

----- Материалы взяты с сайта KrokTest.org.ua----

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 и КРОК-М

Екзаменаційний банк тестових завдань Крок 1 Стоматологія

Медичний профіль – нормальна анатомія

22 После правостороннего перелома в области передней трети нижней челюсти определяется кровоизлияние [гематома] в области подбородка. Повреждением какой артерии оно

A. * Подбородочной

B. Нижней губной

C. Язычной

D. Лицевой

E. Нёбной

23 Больной поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с вывихом височно-нижнечелюстного сустава, в результате чего была повреждена основная связка сустава. Назовите эту

A. * Латеральная

B. Нижнечелюстная

C. Шило-нижнечелюстная

D. Крыло-нижнечелюстная

E. Медиальная

24 У больного травма свода черепа. Какие синусы могут быть повреждены?

A. * Верхний сагиттальный

B. Верхний каменистый

C. Нижний каменистый

D. Нижний сагиттальный

E. Сигмовидный

80 Поранений робітник поступив у лікарню з різаною раною передньої поверхні плеча, з артеріальною кровотечею. Яка артерія імовірно пошкоджена?

A. *

A. brachialis

B.

A. radialis

C.

A. axillaris

D.

A. subscapularis

E.

A. profunda brachii

81 У хворої , 34 років, виразка шлунка. Для того, щоб більш точно описати розташування виразки, лікар повинен знати з яких частин складається шлунок ?

A. * тіло, дно шлунку, пілорічна та кардіальна частини

B. дно шлунка, велика та мала кривизна, кардіальна частина

C. передня та задня стінки, пілорична частина, кардіальна частина

D. дно, склепіння шлунку, пілорична частина, привратнікова частина, кардіальна частина

E. тіло, дно, велика та мала кривизна шлунку

82 Чоловік звернувся до хірурга з варікозним розширенням вен лівої ноги. Вузли вен розташовані на задній поверхні кожи гомілки, на задній та передній поверхні кожи стегна. Які поверхневі вени здійснюють відток від нижньої кінцівки?

A. * велика та мала підшкіряні вени

B. мала підшкіряна вена, глибока вена стегна

C. підколінна, поверхнева підшкіряна вена

D. стегнова вена, велика та мала підшкіряні вени

E. задня великогомілкова вена, велика підшкіряна вена

83 Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого відсутнє відчуття нюху і смаку. Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?

A. * uncus

B. operculum frontale

C. gyrus temporalis superior

D. gurus postcentralis

E. sul. calcarinus

84 Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої та латеральної поверхні шиї. Який нерв забеспечує чутливість цієї області шиї?

A. * n. transversus colli

B. n. auricularis magnus

C. nn. supraclaviculares

D. n. occipitalis minos

E. n. phrenicus

85 57-річна хвора на гіпертонію звернулась до лікаря з скаргою на біль великого пальця руки. При огляді лікар констатував зниження пульсації, блідність шкіри і зниження температури в цій області. Яка з артерій верхньої кінцівки найімовірніше

A. *

A. princeps pollicis

B.

A. ulnaris

C.

A. perforans

D.

A. digitalis communis

E.

A. digitalis propria

96 До уролога звернувся чоловік віком 58 років зі скаргами на різкі болі при сечівиділенні та зменьшенні кількості сечі. Лікар припустив наявність сечо-кам’яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірне затримання каміння?

A. *pars membranacеa

B. Pars prostatica

C. Pars spongiosa

D. Pars pelvina

E. Pars intramuralis

97 В ендокрінологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька разів були переломи кінцівок пов’язані з крихкістю кісток. Функція якої ендокрінної залози порушена?

A. *паращитовидна залоза

B. щитовидна залоза

C. вилочкова залоза

D. надниркові залози

E. епіфіз

124 У больного кариесом нижнего левого премоляра появилась припухлость шеи выше подъязычной кости. Повысилась температура, появилось слюнотечение, сокращение жевательных мышц, больной с трудом открывает рот. Поставлен диагноз - флегмона дна ротовой полости. Какие мышцы будут вовлечены в процесс?

A. * Челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная

B. Двубрюшная и подъязычно-шиловидная

C. Подъязычно-язычная и шило-язычная

D. Подкожная и шило-подъязычная

E. Щитоподъязычная и грудино-подъязычная

125 У больного вследствие неадекватного лечения воспаления среднего уха [мезотимпанита] возникло гнойное воспаление ячеек сосцевидного отростка височной кости [мастоидит]. Гнойник прорвался в ложе грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В пределах какой фасции шеи локализуется патологический процесс(

A. * Поверхностного листка собственной фасции шеи

B. Поверхностной

C. Глубокого листка собственной фасции шеи

D. Внутренней фасции шеи

E. Предпозвоночной

126 После перенесенного энцефалита у больного имеются остаточные явления в виде поражения лицевого нерва слева. Нарушение иннервации каких мышц при этом будет выражено

A. * Мимических мышц

B. Жевательных мышц

C. Подкожной мышцы шеи

D. Средних мышц шеи

E. Глубоких мышц шеи

129 При множественных переломах ребер, ожогах туловища для профилактики травматического шока выполняют ваго-симпатическую блокаду по-Вишневскому. При этом вводят раствор новокаина по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы шеи выше места пересения ее с наружной яремной веной. В пределах какого треугольника шеи выполняют блокаду?

A. * Лопаточно-трапециевидного

B. Ключично-лопаточного

C. Сонного

D. Треугольника Пирогова

E. Поднижнечелюстного

130 Во время драки 20-летний мужчина получил ножевое ранение шеи с повреждением наружной сонной артерии. Для временной остановки кровотечения эффективным методом является пальцевое прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку 6 шейного позвонка. В каком треугольнике шеи нужно осуществить пальцевое прижатие сонной артерии для остановки кровотечения?

A. * Сонном

B. Поднижнечелюстном

C. Пирогова

D. Лопаточно-трахеальном

E. Лопаточно-ключичном

131 При осмотре полости рта справа от уздечки языка увеличен подъязычный сосочек. Определите выделительная функция каких желез будет нарушена?

A. * Поднижнечелюстной и подъязычной

B. Околоушной и щитовидной

C. Щитовидной и околощитовидной

D. Подъязычной и околоушной

E. Околоушной и поднижнечелюстной

132 При подходе к щитовидной железе из поперечного [воротникообразного] доступа вскрывается клетчаточное надгрудинное пространство. Повреждение какого анатомического образования, находящегося в данном пространстве является опасным?

A. * Венозной яремной дуги

B. Лимфатических узлов

C. Сонной артерии

D. Подключичной артерии

E. Внутренней яремной вены

133 У больного резаная рана лица в области жевательной мышцы. Проток какой железы может быть поврежден?

A. * Околоушной

B. Большой подъязычной

C. Поднижнечелюстной

D. Малых подъязычных

E. --

168 При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття різцями верхньої щелепи зубів нижньої. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A. *Ортогнатія

B. Прогенія

C. Біпрогнатія

D. Прямий прикус

E. Закритий прикус

169 При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття різцями нижньої щелепи зубів верхньої. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A. *Прогенія

B. Ортогнатія

C. Біпрогнатія

D. Закритий прикус

E. Прямий прикус

170 При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається дотикання ріжучих країв верхніх та нижніх різців . Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A. *Прямий прикус

B. Ортогнатія

C. Біпрогнатія

D. Закритий прикус

E. Прогенія

171 При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A. *Біпрогнатія

B. Ортогнатія

C. Прямий прикус

D. Закритий прикус

E. Прогенія

172 При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми та нижніми різцями.Контакту між передніми зубами немає. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A. *Відкритий прикус

B. Ортогнатія

C. Прямий прикус

D. Закритий прикус

E. Прогенія

173 При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається повне перекриття нижніх різців верхніми (верхні різці закривають нижні). Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A. *Закритий прикус

B. Прямий прикус

C. Відкритий прикус

D. Прогенія

E. Ортогнатія

174 При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається правильне змикання передніх зубів, а щічні жувальні горбики нижніх кутних зубів розміщені не досередини, а до зовні від верхніх. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A. *Перехресний прикус

B. Прямий прикус

C. Відкритий прикус

D. Прогенія

E. Закритий прикус

175 Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований медіальний горбик на ріжучому краї правого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:

A. *Параконус.

B. Метакоус

C. Мезоконус

D. Гіпоконус

E. Протоконус

176 Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого вехнього моляра. Цей горик

A. *Гіпоконус.

B. Метаконус.

C. Параконус.

D. Мезоконус.

E. Протоконус.

177 Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність каріозної плями в ділянці язиково-дистальної борозни на жувальній поверхні правого першого верхнього моляра. Ця борозна відмежовує:

A. *Гіпоконус.

B. Параконус.

C. Метаконус

D. Мезоконус.

E. Протоконус.

178 Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність тригону на жувальній поверхні першого верхнього лівого моляра. Тригон це є злиття:

A. *Пара-,мета- і протоконуса.

B. Гіпо-, пара- і метаконуса.

C. Прото-, пара- і гіпоконуса.

D. Мета-, пара- і гіпоконуса

E. Пара-, мета- і гіпоконуса.

185 З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

A. * LIII -LIV

B. LII -LIII

C. LI –LII

D. TXII-LI

E. LV-SI

186 Під час рентгеноскопічного дослідження органів грудної порожнини, у хворого справа спостерігалась нерухомість грудочеревної перепони. Який нерв пошкоджений?

A. * Правий діафрагмальний нерв.

B. Правий блукаючий нерв.

C. Правий відділ симпатичного стовбура.

D. Шийна петля.

E. Додатковий нерв.

190 У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?

A. * Передміхурова залоза.

B. Сімяний міхурець.

C. Придаток яєчка.

D. Яєчко.

E. Цибулино-сечівникова залоза.

219 Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган хворий?

A. * Передміхурова залоза.

B. Яєчко.

C. Сім’яні міхурці.

D. Придаток яєчка.

E. Сечовий міхур.

220 У пацієнта аспермія. Який орган не працює?

A. * Яєчко.

B. Сімяні міхурці.

C. Придаток яєчка..

D. Простата.

E. Передміхурова залоза.

222 У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення

A. * Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.

B. Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії.

C. Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії.

D. Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії.

E. Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої арте_рії.

223 Яку артерію можна пошкодити при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи?

A. * Нижня альвеолярна артерія.

B. Щічна артерія.

C. Язикова артерія.

D. Криловидні гілки.

E. Середня оболонна артерія.

224 У травмованого виявлено субдуральну гематому у висковій ділянці. Яка артерія пошкоджена?

A. * Середня оболонна артерія.

B. Середня мозкова артерія.

C. Задня сполучна артерія.

D. Передня оболонна артерія.

E. Передня мозкова артерія.

225 Небезпечно витискувати гноячки на лиці, особливо вище ротової щілини. Через які венозні анастомози може поширитися інфекція у порожнину черепа?

A. * Анастомози вен лиця з очними венами.

B. Анастомози вен лиця з криловидним сплетенням.

C. Анастомози вен лиця з передніми вушними венами.

D. Анастомози з потиличною веною.

E. Анастомози вен лиця з середньою і глибокими висковими венами.

231 Є потреба катетеризації сечового міхура. В якій частині уретри або структурі може виникати опір катетеру?

A. * Перетинчастій.

B. Простатичній.

C. Губчастій.

D. Зовнішньому отворі сечівника.

E. Внутрішньому отворі сечівника.

232 Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (Дугласового простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють?

A. * Задню.

B. Передню.

C. Бічну праву.

D. Бічну ліву.

E. Будь-яку.

236 В результаті травми у хворого пошкодился відвідний нерв. Який з перечисленних симптомів спостерігається?

A. * Параліч латерального прямого м’яза очного яблука.

B. Параліч медіального прямого м’яза очного яблука.

C. Стійке розширення зіниці.

D. Розлад акомодації.

E. Порушення сльозовиділення.

237 У травмпункт поступив хворий, який не може розігнути передпліччя в ліктьовому суглобі. Який м’яз пошкоджений?

A. * Триголовий м’яз плеча.

B. Двоголовий м’яз плеча.

C. Плечо-променевий м’яз.

D. Дзьобо-плечовий м’яз.

E. Плечовий м’яз.

238 Хвора з діагнозом пієлонефрит поступила в клініку урології. Після проведення обстеження відмічено приєднання інфекції, що супроводжувалося пієловенозним рефлюксом. Ураження якої структури призвело до виникнення ускладнення?

A. * Форнікальний апарат нирки..

B. Екскреторні шляхи нирки.

C. Прямі трубочки.

D. Ниркові канальці.

E. Ниркове тільце.

239 У хворого скарги на порушення сечовипускання. Діагностовано гіпертрофію передміхурової залози. Пошкодження якої частини органа призводить до виникнення даної патології?

A. * Середньої частки.

B. Лівої частки.

C. Правої частки.

D. Основи.

E. Верхівки.

261 Хворий, 43років, звернувся зі скаргою на пухлину на корені язика. Хірург стоматолог виявив, що це зло’якісна пухлина. Плануючи операцію, він вирішив перевязати артерію, що проходить в трикутнику Пирогова. Це:

A. *

A. lingualis

B.

A. sublingualis

C.

A. profunda linguae

D.

A. suprahyoideum

E.

A. palatina ascendens

262 Хворий, 27 років, звернувся до лікаря зі скаргою на наявність твердої пухлини спереду від козелка вушної раковини. Хірург стоматолог, видаляючи пухлину, зустрів вену. Це була :

A. *v. retromandibularis

B. v. facialis

C. v. jugularis interna

D. v. jugularis externa

E. v. auricularis posterior

263 Хворий, 24 років, звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою справа, хірург стоматолог виявив камінь в піднижньощелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

A. *

A. facialis

B.

A. submentalis

C.

A. alveolaris inferior

D.

A. labialis inferior

E.

A. lingualis

264 Хворому 67 років для виготовлення функціонально повноцінного протеза необхідно видалити ліве верхнє ікло. Після інфраорбітальної анестезії у хворого з’явилась гематома в передній ділянці лиця, яка швидко збільшувалась. Було встановлено, що травмовано артерію, яка є гілкою:

A. *

A. maxillaris

B.

A. facialis

C.

A. temporalis superficialis

D.

A. ophthalmica

E.

A. labialis superior

265 Хірург стоматолог зашивав чоловіку 26 років різану рану в ділянці шиї над грудниною і запобігав кровотечі з судини, що лежить між поверхневим і глибоким листком власної фасції шиї.

A. *arcus venosus juguli

B. v. thyroidea inferior

C. v. thyroidea superior

D. v. jugularis interna

E. v. jugularis externa

266 До хірурга стоматолога привели хворого з вуличною травмою в ділянці піднижньощелепного трикутника. Обробляючи ділянку рани, він побачив, що травмована артерія, яка іде до м’якого піднебіння. Це:

A. *

A. palatina ascendens

B.

A. palatina descendens

C.

A. sphenopalatina

D.

A. pharingea ascendens

E.

A. facialis

267 Людина, 28 років, з різаною раною шкіри лобової ділянки, була доставлена до лікарні. Для зупинки кровотечі перев’язана судина, яка кровопостачає цю ділянку. Яка судина була

A. *

A. supraorbitalis

B.

A. infraorbitalis

C.

A. angularis

D.

A. dorsalis nasi

E.

A. temporalis superficialis

268 Хворий 60 років при падінні отримав травму голови і був доставлений до лікарні. При обстеженні виявлена підшкірна гематома скроневої ділянки. Пошкодження якої судини призвело до появи гематоми?

A. *

A. temporalis superficialis

B.

A. maxillaris

C.

A. auricularis posterior

D.

A. buccalis

E.

A. occipitalis

269 У хворого з травмою голови хірург стоматолог виявив, що тромб, який утворився в сигмоподібній пазусі, досягнув яремного отвору та перейшов на цибулину внутрішньої яремної вени. У хворого спостерігається порушення ковтання, зниження частоти серцевих скорочень,судоми m.sterrnocleidomastoideus та m. trapezius, важке дихання. Хірург встановив, що викликано подразнення черепних нервів, які лежать поряд з цибулиною внутрішньої яремної вени? Які це пари черепних

A. *IX, X, XI

B. VII

C. XII

D. III, IV, VI

E. V

270 При трепанації соскоподібного відростка скроневої кістки з приводу гнійного отиту для хірурга стоматолога існує можливість пошкодження каналу лицeвого нерва та кровотечі. Яка артеря проходить разом з лицeвим нервом в каналі?

A. *

A. stylomastoidea

B.

A. facialis

C.

A. auricularis posterior

D.

A. meningea media

E.

A. occipitalis

271 Стоматолог встановив, що хворий 23 років скаржиться на велику кількість слини. Стимуляція якого вегетативного вузла викликає утворення великої кількості слини серозного

A. *ganglion oticum

B. Ganglion pterygopalatinum

C. Ganglion ciliare

D. Ganglion submandibulare

E. Ganglion sublinguale

272 Хірург-стоматолог у жінки 24 років діагностував гнійне запалення клиноподібної пазухи. Зроблено все можливе, щоб запобігти втягненню в процес стінки артерії, яка лежить в печеристій пазусі та тим самим уникнути смертельної кровотечі.

A. *

A. carotis interna

B.

A. carotis externa

C.

A. ophthalmica

D.

A. supraorbitalis

E.

A. infraraorbitalis

273 При видалені липоми у хворого біля крила носу хірург-стоматолог пошкодив судину, що привело до утворення підшкірної гематоми. Яка судина пошкоджена?

A. *

A. facialis

B.

A. maxillaris

C.

A. supraorbitalis

D.

A. infraraorbitalis

E.

A. angularis

274 До хірурга-стоматолога привезли чоловіка 28 років з вуличною травмою. Лікар виявив, що при пошкодженні луски скроневої кістки у хворого виникла субдуральна гематома. Пошкодження якої артерії призвело до утворення гематоми?

A. *

A. meningea media

B.

A. maxillaris

C.

A. carotis interna

D.

A. ophthalmica

E.

A. sphenopalatina

379 Небезпечно витискувати гноячки на лиці, особливо вище ротової щілини. Анастомозами яких вен може поширитися інфекція у порожнину черепа?

A. * Анастомози вен лиця з очними венами

B. Анастомози вен лиця з криловидним сплетенням

C. Анастомози вен лиця з передніми вушними венами

D. Анастомози з потиличною веною

E. Анастомози вен лиця з середньою і глибокими висковими венами

382 Вивчаючи жувальні м’язи, студент зрозумів, що не піднімає нижню щелепу тільки:

A. *Зовнішній крилоподібний м’яз

B. Внутрішній крилоподібний м’яз

C. Жувальний м’яз

D. Передні пучки скроневого м’яза

E. Середні пучки скроневого м’яза

383 У хворої дитини 10 днів від народження провели операцію з приводу розщеплення верхньої губи (“заяча губа”). Розщеплення верхньої губи є наслідком:

A. *Незрощення лобового і верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

B. Незрощення піднебінних валиків верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

C. Незрощення другої зябрової дуги

D. Незрощення третьої зябрової дуги

E. Незрощення верхньо- і нижньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

401 После удаления II малого коренного зуба верхней челюсти у больного отмечается луночное кровотечение. Укажите повреждением какой артерии оно вызвано?

A. * Средней верхней альвеолярной

B. Задней верхней альвеолярной

C. Нижней альвеолярной

D. Небной

E. Передней верхней альвеолярной

402 У пострадавшего левосторонний перелом средней трети нижней челюсти. Какие сосуды могут быть травмированы?

A. * Нижние альвеолярные артерия и вена

B. Верхние альвеолярные артерия и вена

C. Верхнечелюстная артерия и крыловидное сплетение

D. Язычные артерия и вена

E. Челюстно-подъязычные артерия и вена

411 Больной с воспалением слизистой языка (глосситом) жалуется на расстройство вкусовой чувствительности передних двух третей языка. Поражением какого нерва оно вызвано?

A. * Барабанной струны

B. Барабанного

C. Малого каменистого

D. Язычного

E. Языкоглоточного

412 При осмотре больного А. невропатолог отмечает асимметрию лица: сглаженность складок кожи лба, глаз полностью не закрывается, на одной стороне глазная щель шире, рот перекошен. Какой нерв поражен?

A. * Лицевой

B. Глазной

C. Верхнечелюстной

D. Нижнечелюстной

E. Добавочный

413 В результате травмы языка возникло укротимое кровотечение. В каком топографо-анатомическом образовании можно перевязать артерию для остановки кровотечения?

A. * Треугольнике Пирогова

B. Лопаточно-ключичном треугольнике

C. Сонном треугольнике

D. Лопаточно-трапециевидном треугольнике

E. Лопаточно-трахеальном треугольнике

Соседние файлы в папке 2004 база