Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2004 база / E06_profile 4

.rtf
Скачиваний:
36
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
525.44 Кб
Скачать

----- Материалы взяты с сайта KrokTest.org.ua----

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 и КРОК-М

Екзаменаційний банк тестових завдань Крок 1 Стоматологія

Медичний профіль – нормальна фізіологія

7 У хворого 30 років на карієс при маніпулюванні на зубі відбулося порушення пульпи, що викликало розширення зіниць? Який рефлекс зумовив зіничну реакцію?

A. *Симпатичний безумовний

B. Симпатичний умовний

C. Парасимпатичний безумовний

D. Парасимпатичний умовний

E. Метасимпатичний

8 Жінці 52 років перед видаленням зубу зробили ін’єкцію місцевого анестетику. Знеболюючий механізм дії цього препарату полягає у порушенні в нервових волокнах:

A. * фізіологічної цілісності

B. ізольованого проведення збудження

C. анатомічної цілісності

D. функціонування мікротрубочок

E. аксонного транспорту

9 У жінки 24 років під час чекання на видалення зубу збільшився тонус симпатичного відділу автономної нервової системи. Що з наведеного буде спостерігатися у пацієнта?

A. *Збільшення частоти серцевих скорочень

B. Підсилення перистальтики

C. Підсилення секреції травних соків

D. Звуження бронхів

E. Звуження зіниць

10 У чоловіка 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під'язичної та підщелепної залоз зліва. Залози виділяють невелику кількість густої слини. Функція якого нерву

A. *лицевого

B. під'язичного

C. блукаючого

D. язикоглоточного

E. трійчастого

25 У жінки віком 50 років виявлено послаблені скорочення жовчного міхура. Недостатність секреції якого гормону може бути причиною цього?

A. *Холецистокінін-панкреозимін

B. Секретин

C. Гастрин

D. Шлунково-інгібуючий пептид

E. Вазо-інтестинальний пептид

26 У жінки віком 30 років зменшений вміст ферментів у підшлунковому соці. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною цього?

A. *Холецистокінін-панкреозимін

B. Соматостатин

C. Секретин

D. Шлунково-інгібуючий пептид

E. Вазо-інтестинальний пептид

29 Хворий переведений на безсольову дієту. Як змінюється поріг смакової чутливості на солоне?

A. * Зменшиться

B. Не зміниться

C. Мало зміниться

D. Підвищиться

E. Спочатку підвищиться, потім зменшиться

30 У хворого порушено синтез ентерокінази. Який процес порушиться безпосередньо внаслідок цього?

A. * Розщеплення білків

B. Всмоктування білків

C. Розщеплення жирів

D. Розщеплення вуглеводів

E. Всмоктування води

31 У тварини в експерименті виведено назовні загальну жовчну протоку. Які процеси травлення будуть порушені?

A. Гідроліз і всмоктування жирів

B. Гідроліз і всмоктування жирів, білків та вуглеводів

C. Гідроліз і всмоктування білків

D. Гідроліз і всмоктування вуглеводів

E. Всмоктування води

32 У хворого закупорено загальну жовчну протоку камінцями. Надходження жовчі в 12-палу кишку припинено. Порушення яких процесів в кишечнику буде?

A. * Гідроліз і всмоктування жирів

B. Гідроліз жирів

C. Всмоктування жирів

D. Гідроліз білків

E. Гідоліз і всмоктування білків

103 Отмечено, что у пожилых людей скорость распространения пульсовой волны выше, чем у молодых. Причиной этого является изменение:

A. *Эластичности сосудистой стенки

B. Линейной скорости кровотока

C. Величины сердечного выброса

D. Частоты сердечных сокращений

E. Объемной скорости кровотока

107 Відомо, що у людей, які постійно мешкають в умовах високогір'я, збільшується вміст еритроцитів в одиниці об'єму крові. Це сприяє оптимальному виконанню кров'ю, перш за все,

A. *Транспорт газів

B. Транспорт амінокислот

C. Участі у гемостазі

D. Підтримка кислотно-лужної рівноваги

E. Підтримка іонної рівноваги

108 Хворий 20 років скаржиться на сильну спрагу і збільшене сечовиділення (до 10 л на добу). Рівень глюкози в крові нормальний, у сечі глюкоза відсутня. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?

A. *Вазопресину

B. Окситоцину

C. Інсулину

D. Трийодтироніну

E. Кортизолу

109 Новонароджений не зробив перший вдих. При патологоанатомічному розтині тіла встановлено, що при вільних дихальних шляхах легені не розправилися. Що з наведеного могло бути причиною цього?

A. *Відсутність сурфактанту

B. Звуження бронхів

C. Розрив бронхів

D. Утовщення плеври

E. Збільшення розміру альвеол

110 У чоловіка 47 років за медичними показаннями була видалена одна із слинних залоз, після чого різко зменшилась активність амілази у слині. Яка залоза була видалена?

A. *Привушна

B. Щьочна

C. Підщелепна

D. Яснева

E. Під’язична

179 Пацієнт скаржиться на постійні кровотечі з ясен, які тривають ще з дитинства. Аналіз крові виявив дефіцит VIII плазменного фактору зсідання. Це означає, що у пацієнта, перш за все,

A. *утворення протромбінази

B. утворення тромбіну

C. утворення фібрину

D. адгезії тромбоцитів

E. агрегації тромбоцитів

180 У пацієнта спостерігаються точкові крововиливи на яснах, твердому і м’якому піднебінні, слизовій щік. З порушенням функції яких формених елементів крові це пов’язано

A. *тромбоцитів

B. еозинофілів

C. моноцитів

D. лімфоцитів

E. еритроцитів

228 У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається збільшення кількості еритроцитів з $5,0*10^{12}/л$ до $6,0*10^{12}/л$. Стимуляція еритропоезу відбулась завдяки:

A. *Зменшенню р $О_2$ в артеріальній крові

B. Збільшенню р $О_2$ в артеріальній крові

C. Зменшенню р $О_2$ у венозній крові

D. Збільшенню р $О_2$ у венозній крові

E. Збільшення р $О_2$ у клітинах

242 Людина доівльно затримала дихання протягом 60

C. Після цього хвилинний об'єм дихання (ХОД) збільшився до 12 л. Головною причиною збільшення ХОД є такі зміни у крові:

A. *Підвищення p $СО_2$

B. Зниження p $О_2$

C. Підвищення p $О_2$

D. Зниження p $СО_2$

E. Підвищення pH

276 Експериментатор хоче виробити у собаки слиновидільний умовний рефлекс. Що з наведено доцільно використати як умовний подразник?

A. *Звук помірної гучності

B. Сухарі

C. М’ясо

D. Електричний струм

E. Надто гучний звук

277 Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60/хв. Цю клітину отримано з:

A. *Сино-атриального вузла

B. Передсердь

C. Шлуночків

D. Атріо-вентрикулчрного вузла

E. Пучка Гіса

278 У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість еритроцитів в крові зросла з $4,0*10^{12}/л$ до $4,5*10^{12}/л$. Основною причою цього є:

A. *Вихід еритроцитів з депо

B. Пригнічення руйнування еритроцитів

C. Активація еритропоезу

D. Збільшення хвилинного об’єму крові

E. Втрата води організмом

279 У людини час кровотечі збільшений до 10 хвилин. Причиною цього може бути:

A. *Тромбоцитопенія

B. Лейкопенія

C. Еритропенія

D. Лімфопенія

E. Гіпопротеінемія

280 У людини травматичне пошкодження грудинно-ключично-сосцевидного м'язу. Це призвело до

A. *Резервного об’єму вдиху

B. Резервного об‘єму видиху

C. Дихального об‘єму

D. Залишкового об‘єму

E. Функціональної залишкової ємкості легенів

281 У людини травматичне пошкодження великого грудного м'язу. Це призвело до зменшення величини:

A. *Резервного об’єму вдиху

B. Резервного об‘єму видиху

C. Дихального об‘єму

D. Залишкового об‘єму

E. Функціональної залишкової ємкості легенів

282 У людини травматичне пошкодження м'язів передньої черевної стінки. Це призведе до зменшення величини:

A. *Резервного об’єму видиху

B. Резервного об‘єму вдиху

C. Залишкового об‘єму

D. Дихального об‘єму

E. Ємкості вдиху

283 У людини в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм рт.ст., а вуглекислого газу зменшена до 36 мм рт.ст. Це може бути наслідком:

A. *Довільної гіпервентиляції

B. Затримки дихання

C. Інтенсивного фізичного навантаження

D. Помірного фізичного навантаження

E. Перебування в горах

284 Що з наведеного може бути причиною збільшення енерговитрат організма людини на 100 \%?

A. *Зниження зовнішньої температури

B. Підвищення зовнішньої температури

C. Споживання білкової їжі

D. Споживання вуглеводної їжі

E. Споживання жирної їжі

286 У людини дихальний коефіцієнт збільшився з 0,85 до 0,95. Це означає, що в клітинах людини збільшилось споживання:

A. *Вуглеводів

B. Білків

C. Жирів

D. Білків та жирів

E. Поживних речовин

313 У хворого в результаті травми порушене ковтання. Ураження якого відділу ЦНС є найбільш ймовірною причиною цього порушення ?

A. * Довгастий мозок

B. Грудний відділ спинного мозку

C. Шийний відділ спинного мозку

D. Середній мозок

E. Проміжний мозок

314 Накладення стоматологічного протезу викликало у пацієнта збільшення слиновиділення. Це обумовлено реалізацією таких механізмів регуляції:

A. * Безумовні рефлекси

B. Умовні рефлекси

C. Безумовні та умовні рефлекси

D. Місцеві рефлекси

E.

315 У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до розчину новокаїну додають 0,1 \% розчин адреналіну. Адреналін, що додається, викликає:

A. *місцеве звуження судин

B. місцеве розширення судин

C. зниження артерiального тиску

D. зниження опору судин

E. підвищення артерiального тиску

318 У такого хворого із зниженою видільною функцію нирок відзначається неприємний запах з рота. Збільшення екскрецiї слинними залозами якої речовини є причиною цього?

A. * Сечовина

B. Альфа-амілаза

C. Лізоцим

D. Фосфатаза

E. Муцин

319 У дитини спостерігається відставання в психічному розвитку, затримка росту, формування зубів, запізніле появлення точок окостеніння, зниження основного обміну. З недостатністю функції якої з ендокринних залоз пов’язаний цей стан ?

A. * Щитовидної

B. Статевих

C. Наднирників

D. Нейрогіпофізу

E. Підшлункової

351 В гострому досліді тварині в порожєнину 12-палої кишки увели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. Це призведе до збільшення секреції::

A. *Секретину

B. Гастрину

C. Мотиліну

D. Нейротензину

E. Гістаміну

375 Европеец 40 лет при работе в одной из стран Юго-Восточной Азии жалуется, что ему тяжело переносить высокую температуру при высокой относительной влажности воздуха. Причиной этого есть затруднение:

A. *Испарения

B. Излучения

C. Тепропроведения

D. Конвекции

E. Конвекции и тепропроведения

376 В ходе тренировки на велоэргометре спортсмен подбирал нагрузку для достижения максимальной величины работы, производимой его мышцами. Какой в данном случае должна быть величина нагрузки на мышцы спортсменна?

A. *Средней

B. Максимальной

C. Минимальной

D. Чередование минимальной и максимальной

E. Длительной минимальой

421 У чоловіка 47 років по медичним показанням була видалена слинна залоза, після чого різко зменшився вміст амілази в слині. Яка залоза була видалена?

A. * Привушна

B. Підщелепна

C. Підщочна

D. Ясневі

E. Під'язикова

455 Необхідно оцінити перетравлюючі властивості слини. З яким субстратом для цього її треба змішати?

A. *Крохмаль

B. Казеін

C. Жир

D. ДНК

E. РНК

456 У здорової людини визначають абсолютні пороги смакової чутливості до різних речових. До якої з наведених речовин поріг буде найменшим?

A. *Хінін

B. Хлорид натрію

C. Глюкоза

D. Сахароза

E. Лимонна кислота

457 При визначенні групової належності в системі АВО аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки першої та другої груп і не викликала – третьої групи. Якою є група досліджуваної крові?

A. *B (III)(

B. A (II)(

C. O (I)((

D. АВ (IV)

E.

458 У людини внаслідок подразнення пухлиною вегетативного ядра черепного нерва спостерігається посилене виділення слини привушною залозою. На яке ядро тисне пухлина?

A. *N.salivatorius inferior

B. N.salivatorius superior

C. N.dorsalis nervi vagi

D. N.intermediolateralis

E. N.accessorius

539 У людини, 40 років, після емоційного збудження виявили півищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього ефекту ?

A. *Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

B. Розширення артеріол

C. Зменшення частоти серцевих скорочень

D. Гіперполяризація кардіоміоцитів.

E. Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.

540 У хворого 30 років на електрокардіограмі відмічено зниження амплітуди зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?

A. * Поширення збудження по шлуночкам

B. Поширення збудження від передсердь до шлуночків

C. Електричну діастолу серця.

D. Реполяризацію шлуночків

E. Поширення збудження по передсердям

541 У людини добовий діурез 6 літрів, вміст глюкози в плазмі крові нормальний. Порушення секреції якого гормону є причиною

A. *Вазопресин

B. Інсулін

C. Глюкагон

D. Кортизол

E. Окситоцин

542 У людини з захворюванням нирок віявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена у крові хворого?

A. *Реніну

B. Адреналіну

C. Норадреналіну

D. Вазопресину

E. Катехоламінів

543 У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об"єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?

A. *Катехоламіни

B. Симпатичні безумовні рефлекси

C. Парасимпатичні безумовні рефлекси

D. Симпатичні умовні рефлекси

E. Парасимпатичні умовні рефлекси

577 При длительном пребывания в темноте У человека повысилась чувствительность к свету. Почему?

A. *Развилась адаптация рецепторов.

B. Увеличилось количество палочек.

C. Увеличилось количество колбочек.

D. Повысилась преломляющая сила роговицы.

E. Повысилась преломляющая сила хрусталика.

578 При стрессе у пожилого человека повысилось артериальное давление.Причиной является активация:

A. *Симпато-адреналовой системы

B. Парасимпатического ядра блуждающего нерва

C. Функции щитовидной железы

D. Функции коры надпочечников

E. Функции гипофиза

593 Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового раціону:

A. *М"ясні бульони

B. Молоко

C. Солодке

D. Солоне

E. Білий хліб

594 Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового раціону насичені бульони і овочеві відвари, бо вони стимулюють виділення:

A. *Гастрину

B. Секретину

C. Холецистокініну

D. Соматостатину

E. Нейротензину

595 Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти варене, а не смажене м'ясо, оскільки смажене містить речовини, які стимулюють виділення:

A. *Гастрину

B. Секретину

C. Соматостатину

D. Панкреозиміну

E. Нейротензину

596 У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda tympani. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A. *Багато рідкої слини

B. Мало рідкої сслини

C. Слина не виділяється

D. Мало в'язкої слини

E. Багато в'язкої слини

597 У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що іннервують підязикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози

A. *Мало в’язкої слини

B. Мало рідкої слини

C. Слина не виділяється

D. Багато рідкої слини

E.

598 Вміст яких продуктів доцільно збільшити у харчовому раціоні людини із зниженою секреторною функцією шлунку?

A. *Бульони

B. Солодке

C. Солоне

D. Молоко

E. Сало

599 В гострому досліді собаці, що знаходилась під наркозом, ввели вазопресин, внаслідок чого зменшилась кількість сечі тому, що він:

A. *Посилює реабсорбцію води

B. Посилює реабсорбцію натрію

C. Зменшує реабсорбцію води

D. Зменшує реабсорбцію кальцію

E. Збільшує реабсорбцію кальцію

631 Під час фізичного навантаження людина менш чутлива до болі. Причиною цього є активація

A. *Антиноцицептивної системи.

B. Ноцицептивної системи.

C. Функції щитовидних залоз.

D. Симпатоадреналової системи.

E. Функції наднирників.

637 У чоловіка 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найімовірніше призвело до цього стану?

A. *Ретикулярної формації

B. Гіпокампу

C. Чотиригорбикової структури

D. Кори великих півкуль

E. Чорної субстанції

672 Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою зменшився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?

A. *Калієві

B. Натрієві

C. Кальцієві

D. Магнієві

E. Хлорні

673 Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +14 *С. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?

A. *Теплорадіація

B. Теплопроведення

C. Конвекція

D. Випаровування

E. Перспірація

674 При аналізі ЕКГ людини з’ясовано,що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні.Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:

A. *Реполяризації

B. Деполяризаці.

C. Збудження

D. Скорочення

E. Розслаблення

675 У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?

A. *5 л

B. 3,75 л

C. 2,5 л

D. 2,0 л

E. 1,5 л

676 У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?

A. *Ангіотензин-11

B. Вазопресин

C. Адреналін

D. Норадреналін

E. Серотонін

677 Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити димохід?

A. *Карбоксигемоглобін

B. Карбгемоглобін

C. Дезоксигемоглобін

D. Метгемоглобін

E. Оксигемоглобін

678 Піддослідному собаці через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульону. Вміст якої з наведених речовин швидко збільшиться у крові тварин?

A. *Гастрин

B. Соматостатин

C. Інсулін

D. Нейротензин

E. Вазоінтестинальний поліпептид

679 У тварини заблокували діяльність підслизового нервового сплетіння тонкої кишки. На якому з зазначених процесів це позначиться найбільш негативно?

A. *Секреція кишкового соку

B. Пристінкове травлення

C. Ритмічна сегментація

D. Маятникоподібні рухи

E. Всмоктування

680 У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

A. *Зменшення онкотичного тиску плазми крові

B. Збільшення системного артеріального тиску

C. Збільшення проникності ниркового фільтру

D. Збільшення коефіцієнта фільтрацїі.

E. Збільшення ниркового плазмотоку

681 В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?

A. *Гіпоксемія

B. Гіперкапнія

C. Гіперосмія

D. Гіпоосмяї

E. Гіповолюмія

682 У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 , альфа-, бета (I), В,альфа- (III), та не виникла - з сироваткою А,бета- (II). Дослуджувана кров належить до групи:

A. * А, бета (II)

B. В, альфа-(III)

C. О, альфа-, бета-(I)

D. АВ (IV)

E.

683 У людини 40 років з масою тіла 80 кг під час стресу виявили, що загальний час зсідання крові становив 2 хв., що є наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за все:

A. *Катехоламінів

B. Кортізолу

C. Альдостенору

D. Соматотропіну

E. Вазопресину

684 Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварини?

A. *Секретин

B. Холецистокінін-панкреозимін

C. Гастрин

D. Глюкагон

E. Нейротензин

695 У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який з травних процесів буде порушений в найзначній мірі ?

A. *Жування.

B. Слиновиділення.

C. Формування відчуття смаку

D. Ковтання.

E. Слиноутворення

697 У дитини від народження знижена функція щитовидної залози. Що є головним наслідком цього?

A. *Кретинізм.

B. Нанізм.

C. Гігантизм.

D. Гіпопітуітарізм.

E. Гіперпігментація шкіри.

698 Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного на 40 % нижче належного. Порушення діяльності якої ендокринної залози є причиною ?

A. *Щитовидна залоза.

B. Тіиус.

C. Підшлункова залоза.

D. Епіфіз.

E. Наднирники.

699 У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Що буде наслідком цього?

A. *Схильність альвеол до спадання.

B. Зменшення опору дихальних шляхів.

C. Зменшення роботи дихальних м'язів.

D. Збільшення вентіляції легень.

E. Гіпероксемія.

763 Внаслідокфізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких структурах, перш за все, є причиною втоми?

A. *Нервові центри.

B. М’язи

C. Аферентні нерви

D. Еферентні нерви.

E. Нервово-м"язові синапси

797 Якщо температура повітря 38 градусів за Цельсієм, відносна вологість повітря 80%, швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 2004 база