Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2004 база / E06_profile 4

.rtf
Скачиваний:
27
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
525.44 Кб
Скачать

A. * Збільшена секреція соматотропного гормону

B. Зменшена секреція соматотропного гормону

C. Збільшена секреція інсуліну

D. Зменшена секреція тироксину

E. Збільшена секреція вазопресину

2625 При обстеженні порожнини рота дитини виявлений множинний карієс із пришиїчною локалізацією осередків поразки, пов'язаний з порушенням фосфорно-кальцієвого обміну. Функція якої ендокринної залози явно недостатня ?

A. * Паращитовидних залоз

B. Щитовидної залози

C. Острівного апарата підшлункової залози

D. Полових залоз

E. Задньої долі гіпофізу

2647 Хворий після травми черепа втратив зір. Яка ділянка кори великих півкуль мозку ушкоджена ?

A. *Потилична

B. Фронтальна

C. Тім'яна

D. Скронева

E. Тім'яна і скронева

2690 У процесі старіння людини спостерігається зменшення синтезу та секреції підшлункового соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до порушення розщеплення:

A. *Білків

B. Фосфоліпідів

C. Полісахаридів

D. Нуклеїнових кислот

E. Ліпідів

2694 При аналізі спірограми у обстежуваного встановлено зменшення частоти і глибини дихання. Це призведе до зменшення :

A. *Хвилинного об'єму дихання

B. Життєвої ємності легень

C. Резервного об'єму вдиху

D. Резервного об'єму видиху

E. Залишкового об'єму

2695 Після вдихання пилу у людини виник кашель, що обумовлено збудженням:

A. *Іритантних рецепторів

B. Юкстакапілярних рецепторів

C. Хеморецепторів легень

D. Терморецепторів легень

E. Больових рецепторів

2696 Аналіз крові жінки виявив підвищення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), що обумовлено:

A. *Вагітністю

B. Фізичною працею

C. Втратою крові

D. Стресом

E. Прийомом їжі

2697 При аналізі крові виявлено незначне підвищення кількості лейкоцитів (лейкоцитоз), без змін інших показників. Причиною чього може бути, що перед дослідженням людина :

A. *Поснідала

B. Не снідала

C. Погано спала

D. Палила тютюн

E. Випила 200 мл води

2698 У хворого видалено 12-палу кишку. Це призведе до зменшення секреції, перш за все:

A. *Холецистокініну та секретину

B. Гастрину

C. Гістаміну

D. Гастрину та гістаміну

E. Нейротензину

2699 У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:

A. *Прищитовидних залоз

B. Гіпофізу

C. Кори наднирників

D. Шишковидної залози

E. Тимусу

2702 У людей, що проживають в гірській місцевості, має місце підвищення вмісту еритроцитів, що може бути обумовлено підвищенням продукції в нирках:

A. *Еритропоетину

B. Реніну

C. Урокінази

D. Простагландинів

E. Вітаміну Д3

2738 Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт. ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.

A. *Лівий шлуночок.

B. Правий шлуночок.

C. Праве передсердя.

D. Ліве передсердя.

E.

2739 У хворого збільшений основний обмін, підвищена температура тіла, тахікардія у стані спокою. Причиною цього може бути підвищена функція :

A. *Щитовидної залози.

B. Підшлункової залози.

C. Нейрогіпофізу.

D. Кіркової речовини наднирників.

E. Статевих залоз.

2740 У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму?

A. *Атріовентрикулярний вузол.

B. Синоатріальний вузол

C. Пучок Гіса.

D. Ніжки пучка Гіса.

E. Волокна Пуркін'є.

2741 Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?

A. *Довгастий мозок.

B. Спинний мозок.

C. Середній мозок.

D. Проміжний мозок.

E. Кора великих півкуль.

2742 Лікар швидкої допомоги констатував у потерпілого прояви отруєння чадним газом. Яка сполука стала причиною цього?

A. *Карбоксигемоглобін.

B. Карбгемоглобін.

C. Метгемоглобін.

D. Дезоксигемоглобін.

E. Оксигемоглобін.

2743 Після перерізки мозку у кішки виникає децеребраційна ригідність – різке підвищення тонусу м'язів-розгиначів. На якому рівні мозку зробили переріз?

A. *Між середнім і заднім мозком.

B. Між проміжним і середнім мозком.

C. Між довгастим і спинним мозком.

D. Між проміжним і кінцевим

E. Між довгастим мозком і мостом.

2744 Після тривалого тренування у спортсмена розвинулося втомлення з різким зниженням працездатності. У якій ланці рефлекторної дуги втомлення виникло в першу чергу?

A. *У нервових центрах.

B. В аферентному провіднику.

C. У рецепторах.

D. В еферентному провіднику.

E. У м'язах.

2745 Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану відіграє основну роль в розвитку деполяризації?

A. * Na+

B. НСО3-.

C. Са2+

D. Сl-

E. К+

2752 Піддослідному собаці через зонд у 12-палу кишку ввели слабкий розчин соляної кислоти. Це, перш за все, призведе до підсилення секреції:

A. *Секретину

B. Гастрину

C. Гістаміну

D. Холецистокініну

E. Нейротензину

2753 Піддослідному змастили кінчик язика місцевим анестетиком. Це призведе до відсутності сприйняття смаку:

A. *солодкого

B. солоного

C. кислого

D. гіркого

E. кислого та солоного

2758 При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт?

A. *Флегматичному

B. Сангвінічному

C. Холеричному

D. Меланхолічному

E.

2765 У дитини ознаки затримки психічного і фізичного розвитку (кретинізм). З дефіцитом якого гормону це пов'язано?

A. *Тироксину

B. Соматотропного.

C. Кальцитоніну.

D. Інсуліну.

E. Тестостерону.

2840 З метою ранньої діагностики вагітності досліджується сеча жінки. Наявність якого з гормонів буде вірогідно свідчити про

A. *Хоріонічний гонадотропін.

B. Естріол.

C. Альдостерон.

D. Тестостерон.

E. Прогестерон.

2841 При загальному дослідження пацієнта звертає на себе увагу потовщення шиї, екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110 уд/хв. Вміст яких гормонів доцільно визначити в

A. Тироксину.

B. Статевих.

C. Катехоламінів.

D. Інсуліну.

E. Кортизолу.

2842 У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які структури мозку у нього, вірогідно,

A. *Мозочок.

B. Базальні ганглії.

C. Лімбічна система.

D. Таламус.

E. Прецентральна звивина кори великих півкуль.

2876 Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкненому двигуні. У крові у неї знайдено сполуку гемоглобіну. Яку саме?

A. *Карбоксигемоглобін

B. Дезоксигемоглобін

C. Карбгемоглобін

D. Метгемоглобін

E. Оксигемоглобін

2877 При дослідженні ізольованого кардіоміоциту (КМЦ) встеновлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. КМЦ отримано з :

A. *шлуночків

B. Сино-атріального вузла

C. Атріовентрикулярного вузла

D. Пучка Гіса

E. Волокон Пуркін”є

2878 В експерименті на ссавці руйнуванням певної структури серця припинили проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?

A. *Атріовентрикулярний вузол

B. Синоатріальний вузол

C. Пучок Гіса

D. Ніжки пучка Гіса

E. Волокна Пуркін'є

2879 При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалчсть серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?

A. *60

B. 50

C. 70

D. 80

E. 100

2880 У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові

A. *Адреналіну

B. Тироксину

C. Соматотропіну

D. Кортизолу

E. Плазмінів

2881 У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?

A. *Онкотичний тиск плазми крові

B. Осмотичний тиск

C. РН

D. Щільність крові

E. Гематокритний показник

2882 Тварини в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться в зоні

A. *Втрата рухів

B. Втрата дотикової чутливості

C. Втрата температурної чутливості

D. Втрата пропріоцептивної чутливості

E. Гіперчутливість

2883 Який з зазначених процесів буде активізуватися перш за все у голодної людини, яка бачить смачну їжу?

A. *Секреція шлункового соку

B. Секреція кишкового соку

C. Моторика товстої кишки

D. Скорочення сфінктера Одді

E. Моторика тонкої кишки

2896 Після накладання джгута у досліджуваного виявили точкові крововиливи. З порушенням функції яких клітин крові це пов’язано?

A. *тромбоцитів

B. еозинофілів

C. моноцитів

D. лімфоцитів

E. нейтрофілів

2897 У хворого різко знизився вміст Са2+ в крові. Це призведе до збільшення секреції такого гормону:

A. *паратгормону

B. тирокальцитоніну

C. альдостерону

D. вазопресину

E. соматотропного

2901 З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3 місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього?

A. *білків

B. жирів

C. вуглеводів

D. вітамінів

E. мінеральних речовин

2926 У хворого порушена реабсорбція води в нирках. З порушенням секреції якого гормону це безпосередньо пов'язано ?

A. *Вазопресин

B. Альдостерон

C. Натрійуретичний

D. Паратгормон

E. Тиреокальціотонін

2928 При обстеженні пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%. Збільшення секреції якого гормону спричинило цю зміну?

A. *Тироксину

B. Інсуліну

C. Паратгормону

D. Соматотропного

E. Пролактину

2933 В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом збільшення секреції:

A. *Реніну

B. Адреналіну

C. Вазопресину

D. Норадреналіну

E. Натрійуретичного гормону

3025 В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть ?

A. *Гіперполяризація

B. Деполяризація

C. Потенціал дії

D. Локальна вiдповiдь

E. Змін не буде

3026 В експерименті збудливу клітину внесли в сольовий розчин, що не містить іонів натрію. Як це позначиться на розвитку процесу збудження ?

A. *Потенціал дії не виникає

B. Амплітуда потенціалу дії зменшується

C. Амплітуда потенціалу дії збільшується

D. Тривалість потенціалу дії збільшується

E. Тривалість потенціалу дії зменшується

3027 Які зміни процесів гемокоагуляції виникнуть, якщо у людини при підвищенні активності симпатичної нервової системи?

A. *Гемокогуляцiя підсилиться

B. Гемокоагуляцiя зменшиться

C. Гемокоагуляцiя не зміниться

D. Антизсiдальна система активується

E. Фiбринолiз зменшиться

3028 При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишківник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище ?

A. *Дефіцитом вітаміну К

B. Дефіцитом заліза

C. Тромбоцитопенiєю

D. Еритропенією

E. Лейкопенією

3029 Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб викликати зсідання ?

A. *Іони кальцію.

B. Іони натрію

C. Протромбін

D. Вітамін К

E. Фібриноген

3136 У больной отеки. В моче большое количество белка. О нарушении функции какого отдела нефрона это

A. Почечное тельце

B. Проксимальный извитой каналец

C. Дистальный извитой каналец

D. Нисходящая часть петли Генле

E. Восходящая часть петли Генле

3176 Порогове подразнення нервового волокна електричним стимулом викликало в ньому потенціал дії. Яка характеристика цього процесу збудження є вірною?

A. * Збудливість волокна під час швидких фаз ПД зникає

B. ПД не поширюється по волокну на велику відстань

C. Амплитуда ПД залежить від сили подразнення

D. ПД не підлягає закону “все або нічого”

E. Виникає при акивації хемочутливих Nа+ - каналів

3257 Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення смакової чутливості. Яка структура мозку найбільш вірогідно пошкоджена?

A. *постцентральна звивина

B. гіпокамп

C. гіпоталамус

D. чорна речовина

E. мигдалик

3260 У пацієнта після повторного протезування зубів виникла сухість і металічний присмак в роті, спотворення смаку, запалення слизової язика і ясен. Найбільш вірогідною причиною

A. *явища гальванізму

B. пошкодження чутливих нервових волокон

C. застосування неякісної пластмаси

D. занесення інфекції

E. пошкодження смакових рецепторів

3281 У кроля в експерименті зменшили швидкість клубочкової фільтрації. Для цього збільшили:

A. *онкотичний тиск плазми

B. осмотичний тиск плазми

C. гідростатичний тиск крові в капілярах клубочків

D. проникність ниркового фільтру

E. нирковий кровотік

3282 В лабораторії аналізують первинну сечу здорової тварини. Що з наведеного там буде відсутнім?

A. *Високомолекулярні білки

B. Сечова кислота

C. Сечовина

D. Глюкоза

E. Натрій

3283 У хворого збільшений у внутрішньому середовищі вміст летких метаболітів. Порушення функції якого органу може це

A. *Легені

B. Нирки

C. Потові залози

D. Сальні залози

E. Кишківник

3287 У тварини в експерименті викликали дегідратацію. Які з наведених рецепторів сигналізують про дефіцит води?

A. *Волюморецептори передсердь

B. Хеморецептори каротидних тілець

C. Осморецептори гіпоталамусу

D. Механорецептори шлунку

E. Смакові рецептори

3333 У стоматологічній практиці застосовують місцеві анестетики, які блокують такі іонні канали:

A. *натрієві

B. калієві

C. швидкі кальцієві

D. повільні кальцієві

E. хлорні

3334 Людина приймає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше?

A. *Привушні

B. Щічні

C. Підщелепні

D. Під'язичні

E. Піднебінні

3335 Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, який послабився під час складання іспиту. Зменшення больових відчуттів зумовило таке гальмування:

A. Зовнішнє

B. Позамежне

C. Згасаюче

D. Диференціювальне

E. Запізнювальне

3338 Прийом їжі привзодить до збільшення секреції слини. Які регуляторні впливи переважають при “харчовій секреції” слинних залоз ?

A. Парасимпатичні рефлекси

B. Симпатичні рефлекси

C. Місцеві рефлекси

D. Гормональні

E. Місцеві гуморальні

3339 При обстеженні порожнини рота дитини виявлений множинний карієс із пришиїчною локалізацією осередків поразки, пов'язаний з порушенням фосфорно-кальцієвого обміну. Функція якої ендокринної залози явно недостатня ?

A. * Паращитовидних залоз

B. Щитовидної залози

C. Острівного апарата підшлункової залози

D. Полових залоз

E. Задньої долі гіпофізу

3355 Хворий після травми черепа втратив зір. Яка ділянка кори великих півкуль мозку ушкоджена ?

A. *Потилична

B. Фронтальна

C. Тім'яна

D. Скронева

E. Тім'яна і скронева

3425 При обстеженні пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м'язів. Який метод дослідження треба використати?

A. *гнатодинамометрія

B. електроміографія

C. мастікаціографія

D. міоартрографія

E. електроодонтодіагностика

3426 Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит ІІ фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини перш за все?

A. *утворення тромбіну

B. утворення протромбінази

C. утворення фібрину

D. фібриноліз

E. ретракція згустка

3429 У людини звужені зіниці. Це зумовлено:

A. *Зростанням тонусу парасимпатичних центрів

B. Зростання тонусу симпатичних центрів

C. Збільшенням активності симпато-адреналової системи

D. Дією адреналіну

E. Дією норадреналіну

3430 Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі талямусу. Які це рецептори?

A. *Нюхові

B. Дотикові

C. Смакові

D. Зорові

E. Слухові

3435 У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до розчину анестетика додають адреналін. Це робиться з метою:

A. *Місцевого звуження судин

B. Місцевого розширення судин

C. Зниження артерiального тиску

D. Місцевого зниження опору судин

E. Покращення мікроциркуляції

3437 При огляді пацієнта виявлене надмірне розростання кісток і м'яких тканин обличчя, збільшені розміри язика, розширені міжзубні проміжки в збільшеній зубній дузі. Які зміни секреції гормонів найбільш ймовірні ?

A. * Збільшена секреція соматотропного гормону

B. Зменшена секреція соматотропного гормону

C. Збільшена секреція інсуліну

D. Зменшена секреція тироксину

E. Збільшена секреція вазопресину

3464 У пацієнта після крововиливу у стовбур мозку відсутній рефлекс звуження зіниці при збільшенні освітлення. Ураження якої структури є причиною цього?

A. * Вегетативні ядра окорухових нервів

B. Латеральні ретикулярні ядра

C. Медіальні ретикулярні ядра

D. Червоні ядра

E. Чорна речовини

3465 При аналізі сечі встановлено глюкозурію. При якій концентрації глюкози в крові (ммоль/л) можливе таке явище?

A. * 9,5 - 10,5

B. 4,4 – 2-4

C. 7 – 8

D. 4,44 – 6,66

E. 3,0 – 5,0

3471 У немовляти, народженої передчасно, частина альвеол не розправилася за рахунок підвищеної еластичної тяги легень. Цю силу можна зменшити шляхомі:

A. *Введення сурфактантів

B. Вдихання чистого кисню

C. Штучної вентиляції легень

D. Відсмоктування рідини з дихальних шляхів

E. Введення глюкози

3492 Робітники гарячих цехів металургійних підприємств позбуваються з потом значної кількості води. Для оптимальної компенсації цього потрібно вживати:

A. *Підсолену воду

B. Газовану воду

C. Молоко

D. Натуральні соки

E. Квас

3493 Внаслідок обтурації жовчовивідного протоку у хворого зменшилося надходження жовчі в 12-ипалу кишку, що призвело до порушення всмоктування:

A. * Жирів

B. Білків

C. Вуглеводів

D. Білків та вуглеводів

E. Мінеральних солей

3505 У хворого виявлено в сечі високомолекулярні білки. Причиною цього може бути порушення:

A. *Проникності ниркового фільтру

B. Величини ефективного фільтраційного тиску

C. Процесів секреції

D. Реабсорбції білків

E. Поворотно-протипотокової системи

3507 Перебування людини в умовах пониженого атмосфероного тиску приводить до розвитку гіпоксії. Як зреагують на це нирки?

A. *Збільшенням секреції еритропоетинів

B. Зменшенням секреції еритропоетинів

C. Збільшенням фільтрації

D. Зменшенням фільтрації

E. Порушенням реабсорбції

3508 У результаті досліджень встановлено, що в нормі вихід рідини в інтерстицій перевищує її зворотний притік через стінку капіляра. Куди потрапляє надлишок рідини?

A. *У лімфатичні судини

B. У венозні судини

C. У міжплевральний простір

D. У черевну порожнину

E. В артеріальні судини

3512 Пасажир після кількагодинного сидіння у вимушеній позі в автобусі помітив набряк ступнів і гомілок (щиколоток). Яка причина такого набряку?

A. *Венозний застій

B. Дилятація артеріол

C. Підвищена проникність капілярів

D. Зниження рівня білків плазми

E. Високий рівень гістаміну

3513 Чоловік середнього віку виїхав в іншу країну на обіцяну йому роботу, але працевлаштуватися тривалий час не вдавалося. Які з ендокринних залоз, більш за все, виснажуються?

A. *Надниркові

B. Прищитоподібні

C. Сім’яники

D. Підгрудинна

E. Щитоподібна

3531 У чоловіка під час крововиливу ушкоджені нижні горбики середнього мозку. Який рефлекс втратиться у цього хворого?

A. *Орієнтувальний на звукові сигнали

B. Орієнтувальний на світлові сигнали

C. Орієнтувальний на тактильні подразники

D. Статокинетичний – очний ністагм

E. Рефлекс випрямлення голови

3532 У чоловіка 30 років методом непрямої калориметрії встановлено зменшення основного обміну на 30%. Зниження концентрації яких гормонів у плазмі крові може бути причиною цього?

A. *Трийодтиронін,тетрайодтиронін

B. Тирокальцитонін, паратгормон

C. Глюкокортикоїди

D. Катехоламіни

E. Соматоліберин, соматостатин

3610 При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44 років виявлено, що вміст білків в плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?

A. * збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція

B. збільшується фільтрація і реабсорбція

C. зменшується фільтрація і реабсорбція

D. зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція

E. обмін не змінюється

3620 У хворого відсутня провідність у язико-глотковому нерві. Яке відчуття зникне у хворого?

A. * Гіркого

B. Кислого

C. Солодкого

D. Солоного

E. Кислого й солоного

3621 Пацієнту змастили кінчик язика новокаїном. Які смакові відчуття зникнуть?

Соседние файлы в папке 2004 база