Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2004 база / E06_profile 4

.rtf
Скачиваний:
36
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
525.44 Кб
Скачать

A. *Випаровування поту

B. Радіації

C. Конвекції

D. Теплопроведення

E. Радіаційної конвекції

853 При регистрации ЭКГ больного с гиперфункцией щитовидной железы зарегистрировано увеличение частоты сердечных сокращений. Укорочение какого элемента ЭКГ об этом свидетельствует?

A. * Интервала R-R

B. Сегмента P-Q

C. Интервала P-Q

D. Интервала P-T

E. Комплекса QRS

854 Зріст дорослої людини 100 см при пропорціональній будові тіла та нормальному розумовому розвитку. Недостатнє вироблення якого гормону в дитячому віці є причиною цього?

A. *Соматотропіну

B. Гонадотропного

C. Адренокортікотропного

D. Тиреотропного

E. Пролактіну

855 Клинические исследования крови рекомендуется проводить натощак и утром. Изменения каких компонентов крови возможны, если произвести забор крови после приема пищи?

A. *Увеличение числа лейкоцитов

B. Увеличение числа эритроцитов

C. Увеличение белков плазмы

D. Снижение числа тромбоцитов

E. Снижение числа эритроцитов

870 В результате черепно-мозговой травмы у больного были выявлены следующие симптомы: интенционный тремор, дисметрия, адиадохокинез, дизартрия. Какая структура головного мозга повреждена?

A. *Мозжечок

B. Стриатум

C. Двигательная кора

D. Бледный шар

E. Черное вещество

871 У больного камень общего желчного протока прекратил поступление желчи в кишечник. Нарушение какого процесса пищеварения при этом наблюдается?

A. *Переваривание жиров

B. Переваривание белков

C. Всасывание углеводов

D. Переваривание углеводов

E. Всасывание белков

872 Больной 60 лет жалуется на боли в нижней части живота, частый стул. При копрологическом исследовании выявлено увеличение количества нейтрального жира в кале. Дефицит какого фермента явился причиной неполного переваривания

A. *Липазы

B. Энтерокиназы

C. Мальтазы

D. Аминопептидазы

E. Пепсина

939 У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, що увійшла в це приміщення ?

A. *Збільшиться глибина і частота

B. Зменшиться глибина

C. Збільшиться глибина

D. Зменшиться частота

E. Збільшиться частота

952 У жінкив при дуоденальному зондуванні після виведення до 12-ої палої кишки 30 мл рідкого масла не відбулося випорожнення жовчного міхура. Причиною цього може бути

A. *Холецистокініну

B. Гастрину

C. Мотиліну

D. Бомбезину

E. Секретину

953 Під час операції на головного мозку відмічено, що подразнення певних зони кори великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку саме зону

A. *Постцентральна звивина

B. Прецентральна звивина

C. Верхня латеральна звивина

D. Поясна звивина

E. Парагіпокампова звивина

990 В гострому експерименті у тварини здійснювали електричне подразнення chorda tympani, внаслідок чого з протоки привушної слинної залози виділялося:

A. *Багато рідкої слини

B. Мало рідкої слини

C. Не виділялася слина

D. Мало в'язкої слини

E. Багато в'язкої слини

1062 У здорового обстежуваного в стані спокою кількість еритроцитів становить $5,65*10^{12}$/л. Причиною цього може бути те, що обстежуваний:

A. *Житель високогір’я

B. Шахтар

C. Студент

D. Вагітна жінка

E. Відповідальний працівник міністерства

1063 У жінки 40 років при обстеженні виявлений підвищений основний обмін. Надлишок якого з наведених гормонів зумовить

A. *Трийодтиронін

B. Тиреокальцитонін

C. Глюкагон

D. Альдостерон

E. Соматостатин

1135 Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення

A. *Синоатріальний вузол

B. Волокна Пуркіньє

C. Ніжки пучка Гіса

D. Атріовентрикулярний вузол

E. Пучок Гіса

1137 Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня глюкози в крові до 11 ммоль/л. З недостачою якого гормону пов'язані ці зміни?

A. *Інсуліну

B. Глюкагону

C. Естрадіолу

D. Тестостерону

E. Паратгормону

1138 До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці, серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги найбільш

A. *Щитовидної залози

B. Прищитовидної залози

C. Підшлункової залози

D. Яєчників

E. Наднирків

1139 Хлопець віком 12 років має зріст 1 м 80 см. Порушення секреції якого гормону це обумовило?

A. *Соматотропного

B. Тироксину

C. Тіреотропного

D. Гонадотропного

E. Інсуліну

1140 У больного с расстройством мозгового кровотока нарушен акт глотания, он может поперхнуться при приеме жидкой пищи. Укажите, какой отдел мозга поражен?

A. * Продолговатый мозг

B. Средний мозг

C. Промежуточный мозг

D. Мозжечок

E. Шейный отдел спинного мозга

1141 После у взрослого мужчины частота сердечных сокращений составляет 40 в 1 минуту. Какой элемент проводящей системы сердца обеспечивает эту частоту?

A. *Атриовентрикулярный узел

B. Синоатриальный узел

C. Волокна Пуркинье

D. Пучок Гиса

E. Ножки пучка Гиса

1207 У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до

A. другої фази коагуляційного гемостазу.

B. першої фази коагуляційнго гемостазу.

C. судинно-тромбоцитарного гемостазу.

D. фібринолізу.

E. антикоагулярних властивостей крові.

1265 У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обслідування виявило підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?

A. *Червоних ядер

B. Вестибулярних ядер

C. Чотирибугір'я

D. Чорної речовини

E. Ретикулярної формації

1266 Під час обертання на каруселі у жінки 25 років з’явилася нудота, блювання, посилення потовиделення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів?

A. *Вестибулярних півколових каналів

B. Пропріорецепторів скелетних м’язів

C. Кортієвого органу

D. Зорових

E. Отолітових вестибулярних

1267 В приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з маточною кровотечею. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?

A. *Зменшення гематокритного числа

B. Еозинофілія.

C. Сповільнення ШОЕ

D. Лейкоцитоз

E. Збільшення кольорового показника

1268 У студента 18 років під час фізичного навантаження реографічно зареєсторовано перерозподіл кровотоку органів. У яких судинах кровотік підвищився найбільшою мірою?

A. *Скелетних м’язів

B. Печінки

C. Головного мозку

D. Нирки

E. Шлунково-кишкового тракту

1269 У чоловіка 33 років діагностована прободіння шлунку і запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки “доскоподібний живіт”. Який рефлекс забезпечує цей симптом?

A. *Вісцеро-соматичний

B. Вісцеро-вісцеральний

C. Вісцеро-кутанний

D. Кутанно-вісцеральний

E. Сомато-вісцеральний

1271 У пацієнта віком 60 років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовлює ці зміни?

A. *Основної мембрани завитки біля овального віконця

B. Основної мембрани завитки біля гелікотреми

C. Євстахієвої труби

D. М’язів середнього вуха

E. Барабанної перетинки

1338 Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м'ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?

A. *Гастрину

B. Соматостатину

C. Інсуліну

D. Глюкагону

E. Нейротензину

1358 В эксперименте исследовали порог силы раздражения клеток различных тканей. Где он оказался наименьшим?

A. * В мотонейронах спинного мозга

B. В железистых клетках

C. В миоцитах скелетной мышцы

D. В миоцитах гладкой мышцы

E. В кардиомиоцитах

1359 В эксперименте на нервно-мышечном препарате лягушки изучают одиночные сокращения мышцы в ответ на электрическую стимуляцию нерва. Как изменятся сокращения мышцы после обработки препарата курареподобным веществом?

A. *Исчезнут

B. Увеличится сила

C. Увеличится длительность

D. Уменьшится длительность

E. Не изменятся

1360 На изолированном сердце изучалась скорость проведения возбуждения в различных его участках. Где была обнаружена наименьшая скорость?

A. * В атриовентрикулярном узле

B. В пучке Гиса

C. В волокнах Пуркинье

D. В миокарде предсердий

E. В миокарде желудочков

1502 В эксперименте установлено, что при раздражении усиливающего нерва Павлова наблюдается увеличение силы сердечных сокращений. С действием какого медиатора связан указанный результат?

A. *Норадреналина

B. Ацетилхолина

C. Серотонина

D. Дофамина

E. ГАМК

1508 В результаті травми відбулося пошкодження спинного мозку (з повним переривом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням ?

A. *Дихання припиняється

B. Дихання не змінюється

C. Зростає частота дихання

D. Зростає глибина дихання

E. Зменшиться частота дихання

1534 Під час складання іспиту у студентів "пересихає в роті". Механізмом, що зумовлює розвиток цього стану, є посилена реалізація таких рефлексів:

A. Умовних симпатичних

B. Безумовних парасимпатичних.

C. Умовних парасимпатичних.

D. Безумовних симпатичних.

E. Безумовних периферичних

1535 Малюк попросив Вас надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з перелічених об"ємів повітря Ви

A. Життєва ємкість легень

B. Ємкість вдиху.

C. Функціональна залишкова ємкість.

D. Загальна ємкість легень.

E. Резервний об"єм вдиху.

2173 Больной жалуется на мучительную жажду и обильное мочеотделение (до 10 литров в сутки).Кконцентрация глюкозы в крови - в пределах нормы, в моче глюкоза отсутствует. Недостаток какого гормона может быть причиной?

A. *Вазопрессина

B. Окситоцина

C. Инсулина

D. Трийодтиронина

E. Кортизола

2174 Водитель после работы уснул в гараже в машине с работающим двигателем. Проснувшись, он почувствовал головную боль, началась рвота. Образование какого соединения в крови явилось причиной этого состояния?

A. * Карбоксигемоглобина

B. Метгемоглобина

C. Карбгемоглобина

D. Оксигемоглобина

E. Дезоксигемоглобина

2175 При клиническом обследовании жителей горного аула, расположенного на высоте 3000 метров выявлено повышенное количество эритроцитов в крови. Причиной этого является:

A. * Повышение образования эритропоэтинов

B. Увеличение объема циркулирующей крови

C. Увеличение синтеза витамина В12

D. Изменение функции селезенки

E. Сгущение крови

2176 В эксперименте у животного был перерезан ствол мозга, после чего у него резко повысился тонус мышц-разгибателей (децеребрационная ригидность). Устранение влияния на мышцы какой структуры мозга вызвало это состояние?

A. * Красного ядра

B. Голубого пятна

C. Черной субстанции

D. Полосатого тела

E. Серого бугра

2191 Людина, що приймає блокатор мембранних циторецепторів сипансів автономної нервової системи, скаржиться на сухість у роті. Які з рецепторів у неї заблоковані?

A. *М-холінорецептори

B. Н-холінорецептори

C. $Н_2$-рецептори

D. альфа-адренорецептори

E. бета-адренорецептори

2192 У людини опік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразників у неї буде порушено найбільше?

A. *Солодких

B. Кислих

C. Солоних

D. Кислих та солоних

E. Гірких

2193 У студента під час складання iспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів:

A. *Умовних симпатичних

B. Умовних та безумовних симпатичних

C. Умовних парасимпатичних

D. Безумовних парасимпатичних

E. Безумовних симпатичних та парасимпатичних

2194 Перед проведенням оперативного втручання з’ясовано, що у людини час кровотечі збільшений до 15 хвилин. Дефіцит у складі крові яких формених елементів може бути причиною таких змін?

A. *Тромбоцитів

B. Еритроцитів

C. Лімфоцитів

D. Лейкоцитів

E. Моноцитів

2195 У дитини є порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення?

A. *Паратгормон

B. Тирокальцитонін

C. Тироксин

D. Соматотропний гормон

E. Трийодтиронін

2196 У дитини порушені терміни прорізування зубів, спостерігаються аномалії емалі, збільшені губи та язик. Знижена секреція якого гормону є причиною цих змін?

A. *Тироксин

B. Паратгормон

C. Тирокальцитонін

D. Соматотропін

E. Інсулін

2223 В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший ?

A. *Артеріолиї

B. Артерії

C. Аорта

D. Вени

E. Капіляри

2224 При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він перестав розрізняти переміщення предмета по шкірі. Який відділ кори мозку

A. *Задня центральна звивина

B. Потилична доля кори.

C. Тім'яна доля кори

D. Лобна доля кори

E. Передня центральна звивина

2225 У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця?

A. *Атріовентрикулярний вузол

B. Синусовий вузол

C. Пучок Гіса

D. Ліва ножка Гіса

E. Права ножка Гіса

2248 Человек постоянно живет высоко в горах. Какое измененение показателей крови можно обнаружить у него?

A. *Увеличение количества эритроцитов.

B. Снижение показателей содержания гемоглобина.

C. Появление в крови эритробластов.

D. Снижение количества ретикулоцитов.

E. Уменьшение цветного показателя

2249 При удалении зуба вводят раствор новокаина в область прохождения чувствительного нерва, что приводит к обезболиванию вследствие нарушения: При удалении зуба для обезболивания используют раствор новокаина. Почему его вводят не в десну возле зуба,а в область прохождения чувствительного нерва?

A. *Проведения болевых импульсов.

B. Образования медиаторов боли

C. рН тканей

D. Аксонального транспорта

E. Возбудимости болевых рецепторов.

2250 При нормальной чувствительности кожи пальца не ощущается наличие на нем обручального кольца. Причиной єтого является:

A. -*Адаптация рецепторов.

B. Развитие фиброзной ткани.

C. Нарушение структуры эпидермиса.

D. Нарушение кровообращение .

E. Нарушение структуры рецепторов

2251 Сужение приносящей артериолы почечного тельца вызвало уменьшение диуреза. Причиной является снижение:

A. *Эффективного фильтрационного давления

B. Реабсорбции воды

C. Реабсорбции глюкозы

D. Реабсорбции ионов

E. Секреции мочевины

2252 При пешем подъеме на 5 этаж у человека повысилось артериальное давление. Причиной является увеличение:

A. *Минутного обьема крови

B. Количества функционирующих капилляров.

C. Вязкости крови

D. Содержание ионов в плазме крови.

E. Объема циркулирующей крови

2258 Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти йому потрібно обмежити в своєму раціоні?

A. *Жирне та смажене м'ясо

B. Нежирне відварне м'ясо

C. Кисломолочні продукти

D. Овочі

E. Фрукти

2259 У давній Індії підозрюваним у злочин пропонували проковтнути жменю сухого рису. Злочинці не могли проковтнути рис через зменшене слиновиділення внаслідок

A. *Активацїя симпато-адреналової системи

B. Активації парасимпатичного ядра лицьового нерва

C. Зменшення кровопостачання слинних залоз

D. Активації парасимпатичного ядра язикоглоткового нерва

E. Гальмування симпато-адреналової системи

2268 На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?

A. *Синоатріальний вузол

B. Атріоветрикулярний вузол

C. Пучок Гіса

D. Ніжки пучка Гіса

E. Волокна Пуркін’є

2269 Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормона найшвидше збільшиться в крові студента?

A. *Адреналіна

B. Тиреоліберина

C. Кортикотропіна

D. Кортизола

E. Соматотропіна

2270 При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:

A. *Через центральні синапси

B. Через нервово-м’язові синапси

C. Еферентними нервами

D. Аферентними нервами

E. Провідними шляхами

2302 У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?

A. *Не зміниться

B. Припиниться

C. Стане більш рідким

D. Стане більш глибоким

E. Стане більш частим

2364 Молодая женщина обратилась к эндокринологу с жалобами на сонливость, депрессию, быструю утомляемость, потерю аппетита и одновременно увеличение веса тела. Нарушение функции какой эндокринной железы может привести к таким

A. *Щитовидной

B. Поджелудочной

C. Коркового вещества надпочечников

D. Мозгового вещества надпочечников

E. Яичников

2378 У больной отеки. В моче большое количество белка. О нарушении функции какого отдела нефрона это

A. Почечное тельце

B. Проксимальный извитой каналец

C. Дистальный извитой каналец

D. Нисходящая часть петли Генле

E. Восходящая часть петли Генле

2530 При обстеженні пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м'язів. Який метод дослідження треба використати?

A. *гнатодинамометрія

B. електроміографія

C. мастікаціографія

D. міоартрографія

E. електроодонтодіагностика

2531 Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення смакової чутливості. Яка структура мозку найбільш вірогідно пошкоджена?

A. *постцентральна звивина

B. гіпокамп

C. гіпоталамус

D. чорна речовина

E. мигдалик

2533 Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит ІІ фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини перш за все?

A. *утворення тромбіну

B. утворення протромбінази

C. утворення фібрину

D. фібриноліз

E. ретракція згустка

2535 У пацієнта після повторного протезування зубів виникла сухість і металічний присмак в роті, спотворення смаку, запалення слизової язика і ясен. Найбільш вірогідною причиною

A. *явища гальванізму

B. пошкодження чутливих нервових волокон

C. застосування неякісної пластмаси

D. занесення інфекції

E. пошкодження смакових рецепторів

2558 У кроля в експерименті зменшили швидкість клубочкової фільтрації. Для цього збільшили:

A. *онкотичний тиск плазми

B. осмотичний тиск плазми

C. гідростатичний тиск крові в капілярах клубочків

D. проникність ниркового фільтру

E. нирковий кровотік

2559 В лабораторії аналізують первинну сечу здорової тварини. Що з наведеного там буде вітсутнім?

A. *Високомолекулярні білки

B. Сечова кислота

C. Сечовина

D. Глюкоза

E. Натрій

2560 У хворого збільшений у внутрішньому середовищі вміст летких метаболітів. Порушення функції якого органу може це

A. *Легені

B. Нирки

C. Потові залози

D. Сальні залози

E. Кишківник

2564 У людини звужені зіниці. Це зумовлено:

A. *Зростанням тонусу парасимпатичних центрів

B. Зростання тонусу симпатичних центрів

C. Збільшенням активності симпато-адреналової системи

D. Дією адреналіну

E. Дією норадреналіну

2565 Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі талямусу. Які це рецептори?

A. *Нюхові

B. Дотикові

C. Смакові

D. Зорові

E. Слухові

2566 У тварини в експерименті викликали дегідратацію. Які з наведених рецепторів сигналізують про дефіцит води?

A. *Волюморецептори передсердь

B. Хеморецептори каротидних тілець

C. Осморецептори гіпоталамусу

D. Механорецептори шлунку

E. Смакові рецептори

2616 У стоматологічній практиці застосовують місцеві анестетики, які блокують такі іонні канали:

A. *натрієві

B. калієві

C. швидкі кальцієві

D. повільні кальцієві

E. хлорні

2617 Людина приймає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше?

A. *Привушні

B. Щічні

C. Підщелепні

D. Під'язичні

E. Піднебінні

2618 Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, який послабився під час складання іспиту. Зменшення больових відчуттів зумовило таке гальмування:

A. Зовнішнє

B. Позамежне

C. Згасаюче

D. Диференціювальне

E. Запізнювальне

2619 У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до розчину анестетика додають адреналін. Це робиться з метою:

A. *Місцевого звуження судин

B. Місцевого розширення судин

C. Зниження артерiального тиску

D. Місцевого зниження опору судин

E. Покращення мікроциркуляції

2623 Прийом їжі привзодить до збільшення секреції слини. Які регуляторні впливи переважають при “харчовій секреції” слинних залоз ?

A. Парасимпатичні рефлекси

B. Симпатичні рефлекси

C. Місцеві рефлекси

D. Гормональні

E. Місцеві гуморальні

2624 При огляді пацієнта виявлене надмірне розростання кісток і м'яких тканин обличчя, збільшені розміри язика, розширені міжзубні проміжки в збільшеній зубній дузі. Які зміни секреції гормонів найбільш ймовірні ?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 2004 база